Öne Çıkanlar GlobalReset Trans Humanizm DSÖ Refik Şevket İNCE ANTALYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ

“ACİL KULLANIM ONAYI”; ACİL ÖLÜM DEMEKTİ

Haber Merkezi Cenevre / 25 mart 2024

İnsan Hakları ve Covid-19 Sivil Toplum Basın Toplantısı;

HABERİMİZ OLMADI!

Geçen günlerde BM İnsan Hakları Komisyonu, “Kovid-19” ile birlikte yanlış giden eylemleri ve insan hakları ihlallerini” konuşup tartışmak için bilim insanlarını oturuma çağırdı. Yani bilim insanları 55. İnsan Hakları Oturumu sırasında, BM İnsan Hakları Konseyi (HRC) tarafından toplantıya davetliydi. Fakat toplantı konusu COVID sırasında özellikle insan hakları ihlalleri konuşulacağı için, BM’deki İHK’nin Halka açık olan ilk toplantısını bir kirli el devreye girerek iptal ettirdi. Bunun yerine toplantıya gelen bilim insanları 22 Mart 2024 tarihinde konuşmaları ile ilgili  Cenevre'de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına şahsen katılan konuşmacılar arasında Prof. Christian Perronne (Fransa), Dr Astrid Stuckelberger (İsviçre), Christof Plothe Do (Almanya), Dr Tess Lawrie (İngiltere) vardı. Toplantıya Prof. Sukharit Bhakdi (Almanya), Izumi Kamijo, Prof. Inoue, Dr. Atsuo Yanagisawa (Japonya), Dr Peter McCullough (ABD), Shabnam Palesa Mohamed (Güney Afrika) ve Dr Gilbertha St Rose (St Lucia) video sunumları ile katıldılar.

Ayrıca, KOVİD insan hakları ihlallerinden sağ kurtulan iki kişinin video gönderimleri ve 17 yaşındaki bir kızın, KOVİD-19 genetik enjeksiyonlarının doğrudan sonucu olarak ölen bir annenin mesajı da vardı.

BM’de iptal edilen toplantı da nelerin konuşulacağı basın toplantısının gündemini oluşturacağı için, tartışılacak çok şey gözüküyordu. Özellikle, Christof Plothe DO ve Prof. Sucharit Bhakdi'nin toplantıya ilişkin, görüşleri ve soruları ilk sırada yer aldı.

Her ikisi de mRNA Kovid enjeksiyonlarını çevreleyen, 'güvenli ve etkili' anlatılarda büyük boşluklar olduğunu ve planlı salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren konuşuyorlardı. Şimdi de geleceğimiz ve halk sağlığı çerçevesinde hukuk tanımayan DSÖ'nün, neden durdurulması gerektiğini anlatıyorlar.

Christof Plthe DO’nun Cevaplanmayan Kritik Soruları

Toplantıda Alman Osteopat, Sağlık ve Bilim Lideri ve Dünya Sağlık Konseyi (WCH) Yönlendirme Komitesi Üyesi Christof Plothe, BM tarafından tanımlandığı şekliyle İnsan Haklarının evrensel yasaları devredilemez, bölünemez ve ayrımcılık yapılmayacağını belirtti. Bunlar her insanın doğasında vardır ve herhangi bir devlet veya hükümet tarafından verilemez veya iptal edilemez. Ancak Kovid-19 sürecinde İnsan Hakları göz ardı edildi ve ayaklar altına alındı.

Christof Plothe, Kovid-19'a yanıt olarak yaşanan insan hakları ihlallerinin bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için acilen yanıtlanması gereken 36 kritik soruyu gündeme getirdi:

DSÖ’YE 36 SORUNUN NEDENİ SORULDU

1- Neden Kovid 19 virüsünün Moderna tarafından 2018 yılında patentinin alındığı söylenmedi?

2- Neden moderna, pandemi başlamadan önce 2019'da 100.000 doz Kovid-19 aşısı üretti?

3- Neden tüm bilimsel kanıtlara rağmen, karantina ve maskeler kullanıldı?

4- Neden, ‘Aşı’nın kolda kalmadığı ve vücudun her yerinde dağıldığı söylenmedi?

5- Neden teşhis amaçlı tasarlanmadığı halde PCR testi önerildi?

6- Neden Kovid-19 salgını öncesinde, ‘aşı’ ve ‘sürü bağışıklığı’ tanımları değiştirildi?

7- Neden vaka ölüm oranı gribe yakınken pandemi ilan edildi?

8- Neden genotoksisite, teratojenite ve kanserojenlik testleri yapılmadı ve bize 'aşı'nın güvenli olduğu söylendi?

9- Neden yeni bir gen terapisi ürünü kullanırken enjeksiyon yapılan tüm kişiler uygun şekilde takip edilmedi?

10- Neden doktorlara ve halka bu yeni ve deneysel genetik, "aşılara" karşı olumsuz reaksiyonların bildirilmesi gerektiği konusunda düzenli olarak hatırlatma yapılmadı?

11- Neden devam eden bir salgın sırasında, aşı biliminde daha önce kullanılmayan  bir 'aşı' önerildi?

12- Neden doğal bağışıklığı üstün olanlara ‘aşı’ önerildi?

13- Neden yeni bir gen terapisi olan aşı gerekli on yıl yerine üç ay sonra başlatıldı?

14- Neden Pfizer deneyinde aşılanan grupta kontrol grubuna göre daha fazla kişinin öldüğü bize söylenmedi?

15- Neden kanıtlar bunu kanıtlamadığı halde bize Kovid enjeksiyonlarının 'güvenli ve etkili' olduğu söylendi?

16- Neden, bilim ve tıp alanından muhalif sesler itibarsızlaştırıldı, cezalandırıldı ve hapse atıldı?

17-Neden tarihte ilk kez doktorlar bir hastalığı tedavi etmekten vazgeçirildi ve aşıyı beklemeleri söylendi?

18- Neden herhangi bir bulaşıcı hastalıkla mücadelede en önemli aracın olduğunu bildiğimiz halde erken tedavinin cesareti kırıldı?

19-Neden, Hidroksiklorokin ve ivermektin gibi etkili ve çok güvenli ilaçlar itibarsızlaştırıldı ve hatta yasaklandı?

20-Neden yeni gen terapisi üreticileri (Biontech-Pfizer ve Moderna) 75 yıldır verilerinin yayınlanmasını istemedi?

21- Neden çocukların ciddi şekilde etkilenmedikleri ve Kovid'i yaymadıkları bilinirken, çocuklara Kovid enjeksiyonu, maske ve karantina önerildi?

22- Neden kadınların ilk trimesterde aşılandığı denemelerde bebeklerin %80'inden fazlası kaybedilirken, hamilelikte Kovid enjeksiyonları önerildi?

23- Neden aşının kullanıma sunulmasından sonraki ilk üç ay içinde 2.000'den fazla kişi öldüğünde Acil Kullanım Onayı garanti altına alındı?

24- Neden Kovid-19 enjeksiyonlarının yan etkilerini gösteren 3.500'den fazla makalenin yayınlanmasına rağmen bilimsel bir tepki duyulmuyor?

25- Neden FDA, EMA ve DSÖ'nün %80-90'ı endüstri tarafından finanse edilirken tıbbi otoriteler arasındaki çıkar çatışmalarına hoşgörü gösteriliyor?

26-Neden doktorların, hastaların ve halkın yeterli eğitimi yoktu ve dolayısıyla bilgilendirilmiş onam alma olanağı yoktu?

27- Neden medya dünya çapında tek bir gündemi öne çıkaracak kadar ve nasıl ele geçirildi?

28- Neden 2020'den bu yana var olan etkili tedavi protokolleri yasaklandı ve yasa dışı ilan edildi?

29- Neden Kovid'e atfedilen ama aslında 2020'nin başlarında uygulanan iatrojenik önlemlerin (örn. Midazolam, havalandırma) olduğu gereksiz ölümler bize anlatılmıyor?

30- Neden bu önlemler Kovid ölümlerinin neredeyse %100'ünü önleyebilecekken, D Vitamini durumu, beslenme ve mikrobiyomun temel rolü anlatılmadı?

31- Neden Nürnberg Deklarasyonu buna açıkça karşı çıkarken, insanlara kendi istekleri dışında belirli bir tıbbi prosedür dayatıldı ve dayatılıyor?

32-Neden Kovid-19 ile ilgili olan işlev kazanımı araştırmaları dünya çapında yasaklanmıyor?

33-Neden mRNA'nın insan genomuna dahil edildiğini ve bilinmeyen başka proteinlerin üretimiyle sonuçlandığını bildiğimiz halde bu mRNA ürünü hala kullanılıyor?

34- Neden başarısız olan mRNA konsepti, alıcının Kovid-19'a yakalanma olasılığını artırdığını ve dolayısıyla olumsuz etki gösterdiğini bildiğimiz halde durdurulmadı?

35- Neden enjeksiyonlar nedeniyle en az 17 milyon kişinin öldüğü düşünülürken bu ürünler tavsiye edilmeye devam ediliyor?

36- Neden 2020'de değil de 2021'de başlayan aşırı ölümler, kanser, kalp sorunları vb. oranlarındaki artışlarla ilgili bir araştırma yapılmıyor?

DSÖ'nün bu sorulara yanıt vermeden Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde değişiklik yapma veya 'Pandemi Anlaşması'nı sonuçlandırma planlarına devam etmesine izin verilmemesi gerektiği kesinlikle açıktır.

Aşağıdaki açıklmalar ise Prof. Sucharit Bhakdi’nin sunumunu özetlemektedir.

İnsanlığın genetik modifikasyonu?

Planlı salgının başından itibaren dünya kamuoyunu uyandıran, Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi Uzmanı olan Prof. Sucharit Bhakdi sunumunda, her mRNA covid enjeksiyonunun SARS-COV-2 sivri proteini için kodlayan bir milyardan fazla mRNA'ya uygulandığını belirtti.

mRNA’LARDA “ACİL KULLANIM İZNİ”; ACİL ÖLÜM DEMEKTİ

Bhakdi  mRNA sıvıları ile kodlamanın nasıl yapıldığı ise şöyle açıkladı; Bu mRNA, "plazmid"(*) adı verilen küçük bakteriyel kromozomlara spike proteini için genin yerleştirilmesiyle kütle üretilir, daha sonra bakterilerin çoğalmasına izin verir, plazmid DNA'sını hasat eder ve bunu sivri protein mRNA üretmek için kullanır. Bu da küçük, sentetik, yağlı kürecikler 'lipit nanopartiküller' (LNP'ler) ile halinde paketlenir: Ne yazık ki bu yağlı malzemenin oldukça zehirli olduğu biliniyor ve yine Kovid aşılarının Acil Kullanım İzni öncesinde insanlarda kullanımına izin verilmiyordu. Enjeksiyondan aylar sonra mRNA iğnelerini alan kişilerde spike proteini ve çoklu organ iltihabı tespit edildi ve birçoğu ciddi şekilde hastalandı, hatta öldü.

(*)Plazmid; kendi kendini eşleyebilen, kromozomdan ayrı bir DNA parçasıdır. Bakterilerin genetik bilgiyi aktarması, hızlı evrimleşmelerini ve adaptasyonlarını kolaylaştırması için önemli araçlardır.

Burada Prof. Bhakdi’nin bahsettiği ölüme kadar uzanan yan etkilere neden olan, bir yıl önce Kevin McKernan ve meslektaşlarının seri üretilen aşılardaki lipit nanoparçacıklarının sadece mRNA değil, aynı zamanda yüksek düzeyde DNA kontaminasyonu(*) da içerdiğini açıkladığı makalede de vardı.

Daha sonra bu sıvıların iznini inceleyen  ve onaylayan otoriteye, orijinal mRNA 'aşılarının' yerine, DNA kontaminasyonu riski çok az olan ve yalnızca izin için üretildiği keşfedildi. Seri üretilen 'aşı' üzerinde, Acil Kullanım Onay’ını haklı çıkaracak hiçbir kalite kontrolü yapılmadı. Prof. Bhakdi'ye göre de milyarlarca insana enjekte edilen ve hile ile izni alınan mRNA sıvıları suç teşkil ediyordu.

(*) Kontaminasyon; istenmeyen bir materyalin hastanın içinde ya da üzerinde kalması olarak tanımlanabilir.

Fakat sorumlular, Kevin Mc Kernan'ın bulgularının doğruluğunu araştırmayı ve  plazmit DNA'nın hücreye veya çekirdeğe girebildiğini de reddettiler. Bununla birlikte, LNP'ler içindeki paketlenen plazmitleri ve plazmit türevi mRNA, doğal olarak hücrelere dağıtımı da artırıyordu.

Ayrıca bölünebilen bu hücrelerde hücre bölünmesinden önce çekirdek zarının parçalanması gerçeği vardı. Bu gerçek de plazmid DNA'nın eksprese(*) edilebileceği yavru çekirdeklere dahil edilmesini mümkün kılıyordu.

(*)Eksprese; genetik bir yapıdan kaynaklanan yapı ve aktivitedir. Bu kavram bir genin, uygun şartların olması halinde veya zamanın gelmesi durumunda okunarak içeriğindeki bilginin aminoasit ve protein sentezinde kullanılması durumudur. Bu terim gen ifadesi olarak da adlandırılmıştır.

Bu bağlamda, Prof. Sucharit Bhakdi ve Kevin Mc Kernan’ın tespitleri ile Kanada ve ABD'deki laboratuvarlara ek olarak, bir Alman araştırma ekibi yakın zamanda Pfizer-Biontech Comirnaty 'aşılarını' araştırdı. İncelenen altı partinin hepsinde büyük miktarlarda bakteriyel DNA buldular ve plazmid üzerinde temsil edilen tüm genleri tanımladılar. Orijinal Kanada araştırmasında olduğu gibi, Alman ekibi, yetkililere veya halka ilan edilmeyen plazmid üzerinde SV40(*) promotör(**) genini bulundu. SV40 promotörü(*), bağlı olmayan hücrelerde nükleer zardan geçebilir ve buna bağlı DNA dizileri alabilirdi.

(*)SV40; Simian virus 40 veya SV40 polyomaviridae familyasının polyomavirus alt familyasına dahil olan bir virüs olup hem insanlarda hem de maymunlarda bulunur.

(**)Promotör, biyolojide genlerin transkripsiyonunu başlatan, DNA parçasıdır. Promotörler, ilgili genin transkripsiyon başlangıç bölgesine yakın kısımlarda ve genle aynı DNA iplikçiği üzerinde bulunurlar.

ALMAN ARAŞTIRMA EKİBİNİ GÖSTERDİKLERİ

Plazmid DNA, insan hücreleri tarafından hızla alınır ve bu hücrelerde günlerce devam eder. Bir hücre replikasyonu döngüsünden sonra bile tespit edilebilir.

Transfekte edilmiş hücreler saatler içinde başak proteini üretmeye başlar ve bunu günlerce yapmaya devam eder. Plazmid DNA'nın hücrenin genomuna ('yerleştirme mutajenezi' olarak bilinir) yerleştirilmesi, muhtemelen kansere, bağışıklık sistemi disfonksiyonuna, nörolojik sorunlara ve hatta değiştirilen kalıtımlara yol açan hücre bölünmesi ve farklılaşmasının ince dengeli mekanizmasını bozma potansiyeline sahiptir.

GENETİK ÖZELLİKLER

Bakteriyel DNA, Alman ekibi tarafından gönderilen transfekte edilmiş hücrelerin neredeyse tamamlanmasını neredeyse bitiren Kevin Mc Kernan’ın laboratuvarı tarafından önerildiği gibi, insan kromozomlarına da yerleştirilebilir. Ve eğer bu bir laboratuvardaki izole hücrelerde gerçekleşirse, bunun vücutta olması mümkündür.

FOTOĞRAF : Kevin Mc Kernan

Prof. Bhakdi, “küresel halk sağlığı” nın himayesinde neler olduğunu açıklarken sözlerini esirgemedi:

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, dünyanın dört bir yanında milyonlarca şanssız ve çaresiz insanları sakatlayan, öldüren ve genetik olarak değiştiren bir şeytani program kuruldu.

DSÖ, hem insan hem de veteriner tıbbında geleneksel aşıların mRNA enjekte edilebilirleriyle yerini almayı planlıyor. Covid 'aşıların' güvenli olduğu kanıtlandığı konusunda ısrar ediyorlar, bu nedenle gelecekteki ajanların kalite kontrolü gereksiz buluyorlar.

Vücuda yabancı bir genin alımı ve ekspresyonu her zaman bağışıklık sisteminin bu hücrelere saldırmasına neden olur. Covid enjeksiyon örneğinde olduğu gibi, gelecekteki tüm mRNA 'aşıları' 'benlik dışı' kodlayacak ve her güçlendiricide kötüleşecek zararlara neden olacaktır.

Ve DNA kontaminasyonu(*) kural olacaktır, çünkü kütle üretilen mRNA'yı plazmid DNA'dan ayırmak için uygun maliyetli bir prosedür mevcut değil.

(*) Kontaminasyon; Hücrelerin kültür edildiği besi yeri ortamının istenmeyen canlı ya da cansız bir kısım faktörler tarafından işgal edilmesi durumudur.

Prof. Bhakdi, toplantının sonuç bölümünde, insanlığı DSÖ'nün oluşturduğu varoluşsal tehdide karşı uyararak, “dünya ulusları birleşin ve bizi bu cani çılgınlıktan kurtarın! mRNA aşılarını durdurun! DSÖ'yü durdurun!” dedi.

Cenevredeki basın toplantısı ile ilgili bilgileri aktaran Dünya Sağlık Konseyi kurucu üyelerinden Dr Tess Lawrie teşekkür ederiz.(bkz)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayşe 4 ay önce

Prof. Bhakdi'ye ve onu tanımamızı sağlayan Sayın Erkan Trükten'e Sayın Murat AKAN'a, Sayın Ramazan KURTOĞLU'na Sayın Hamza YARDIMCIĞOLU'na ve başta Sayın Serhat FINDIK olmak üzere diğer uyanmış aydınlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu bildiriler çok önemli, toplumun genelinin bu bildirilerden haberi olmalı ama büyük kısım umursamıyor. Bu çok üzücü.