Öne Çıkanlar DSÖ mRNA KKTC GRAFEN OKSİT ABD

AŞIDA GİZLENEN TEHLİKE PRİONLAR

Breaking: Saygın Bilim Adamları ve Doktorlar COVID-19 Aşılarının Ölümcül Prion Saldırılarını Tetiklediğini Doğruladı. Ve Amerikalı immünolog Dr. John Barthelow Classen’in çalışması da tekrar gündeme geldi.

5gvirusnews Haber Merkezi İstanbul / 20 Ağustos 2021

Aşını yan etkileri konusunda bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Bunun üzerine Pfizer COVID-19 aşısı, aşı alıcılarında prion(*) bazlı hastalığa neden olma potansiyeli açısından değerlendirildi. Çalışmayı yaparak makale yazan Amerikalı immünolog Dr. John Barthelow Classen ise bilimde karşıt eleştiryi tahamülü olmayanlar tarafından hemen hücuma uğradı.  Ve karşı tez geliştirdi.

National Library of Medicine’de yer alan rapora göre, Pfizer aşısı, yeni proteinler oluşturan ve aslında insan genomuna entegre olabilen, denenmemiş bir aşı türü olan mRNA aşısı olduğu için özellikle endişe verici idi. Başka bir deyişle, aşıyı aldıktan sonra hayatınızın herhangi bir anında dejeneratif beyin rahatsızlıkları ortaya çıkabilirdi.

Daha önce aşıların bir dizi kronik, geç gelişen advers(**) olaya neden olduğu biliniyordu. Tip 1 gibi insüline bağlı diyabetin bazı yan etkileri ise aşı uygulandıktan 3-4 yıl sonrasına kadar ortaya çıkmayabiliyor [1]. Yeni aşı teknolojisi de gelişirken bu bekleme zamanından dolayı bu tür sorunlarla boğuştu. Ne yazık ki mevcut RNA bazlı SARSCoV-2 aşıları, kapsamlı uzun vadeli güvenlik testleri yapılmadan, yalnızca FDA'dan acil kullanım onayı ile onaylandı. Bu belki de tıp dünyasında ki en büyük hatalı uygulamaydı.

Tıpta, "tedavi hastalıktan daha kötü olabilir" diye başlayan tartışma, “COVID-19'un aslında bir biyolojik silah olduğunu iddia edenler haklıysa, aşı alıcılarının konakçı hücrelerinde bulunan spike proteini bağlayan potansiyel olarak daha tehlikeli ikinci bir virüsün salınacağı… endişesini de ortaya çıkarttı. Böylelikle prionların biyolojik silah olarak kullanılabileceğini akıllar getirdi.

İşte bu endişe yayınlanan makalede gün yüzüne çıktı. Makalede, RNA tabanlı COVID aşılarının, COVID-19 salgınından daha fazla hastalığa neden olma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.

Nedeni ise prionlar.

Son yirmi yılda, bazı bilim adamları arasında prionların biyolojik silah olarak kullanılabileceğine dair bir endişe zaten vardı. Ve Pfizer- Biontech COVID-19 aşısı da  buna neden olacağına dikkat çekildi.

Yakın zamanlarda, her yerde bulunan hücre içi moleküllerin, Alzheimer hastalığı, ALS ve diğer nörodejeneratif (***) hastalıklar da olmak üzere prion hastalığına neden olacak şekilde aktive edilebileceğine dair bir endişe duyuluyor. Bu endişeden dolayı Pfizer- Biontech COVID-19 aşısı da, prion yani yanlış katlanmış proteinlerin bazlı hastalığa neden olma potansiyeli açısından değerlendirildi. Çünkü prionların dizilişi ve katlanışında yanlış dizilim olursa protein görevini yerine getiremiyor ve ayrıca edindikleri hatalı dizilim düzgün proteinlere de bulaşabiliyor.

Uyarının hedefi, TDP-43, FUS ve diğerleri gibi belirli RNA bağlayıcı proteinlerin hastalığa neden olan prionları oluşturmak üzere aktive edilebildiği mekanizmalar hakkındaki araştırma verilerinin kötüye kullanılması potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Biyolojik silahların geliştirilmesi için kullanılabilecek bu araştırmanın, ulusal/uluslararası gözetim olmaksızın Bill ve Melinda Gates Vakfı ve Ellison Tıp Vakfı [2] dahil olmak üzere özel kuruluşlar tarafından finanse edilmesi de ayrı bir endişe kaynağıdır. Örneğin geçmişte, nükleer bomba yapımıyla ilgili bilgilerin yayınlanmasına yönelik yasaklar vardı. Eğer kıyaslanacak olursak, nükleer bomba’nın bile masum kalacağı bir durumla karşı karşıyayız.

Rapor, “Aşının RNA dizisi ve hedef protein hedef etkileşimi, hücre içi RNA bağlayıcı proteinler TAR DNA bağlayıcı protein (TDP-43) ve Sarcoma’da Fused (FUS) patolojik prion konformasyonlarına dönüştürme potansiyeli açısından analiz edildi,” diye açıklıyor. Pfizer koronavirüs aşısının, “ALS, alzheimer ve diğer nörolojik dejeneratif hastalıklar” dahil olmak üzere daha önce açıklanmayan uzun vadeli yan etkilere sahip olabileceği keşfedildi.

Bir diğer ilgili endişe, Pfizer aşısının benzersiz bir aşı kullanmasıdır. RNA nükleosit 1-metil-3'-psödouridilil (Ψ). FDA brifing belgelerine göre, bu nükleosit, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin aktivasyonunu azaltmak için seçilmiştir [3]. Bu nükleosidi içeren RNA molekülleri kuşkusuz değişmiş bağlanmaya sahip olacaktır [4]. Ne yazık ki, TDP-43, FUS ve diğer RNA bağlayıcı proteinler üzerindeki etkisi yayınlanmamıştır. Bu nükleosidin bir aşıda kullanılması, TDP-43 ve FUS'un toksik konfigürasyonlar almasına neden olabilen RNA dizilerinin bağlanma afinitesini potansiyel olarak artırabilir.

Alzpedia’ya göre TDP-43, demans, ALS ve hatta Alzheimer’a neden olduğu bilinen bir proteindir. Benzer şekilde, İnsan Genom Veritabanına göre, FUS proteininin ALS ve Kalıtsal Esansiyel Sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

Rapor için yapılan deney, bir mRNA aşısının yapması beklendiği gibi, bu iki zararlı proteinin kendilerini DNA’mıza yerleştirip yerleştirmediğini belirlemekti. Rapor, “aşı RNA’sının, TDP-43 ve FUS’un patolojik prion onaylarına katlanmasına neden olabilecek spesifik dizileri olduğunu” belirledi, bu da her iki proteinin de DNA’mıza gömülme ve zararlı nörolojik hastalıklara neden olma potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle SARS-CoV-2 için RNA bazlı aşıların düzenleyici onayının erken olduğuna ve aşının yarardan çok zarara neden olabileceğine yol açmaktadır.

Raporda özet olarak şu sonuca varılıyor: “Ekteki bulgu ve ek potansiyel riskler, yazarın SARS-CoV-2 için RNA bazlı aşıların yasal onayının erken olduğuna ve aşının faydadan çok zarara neden olabileceğine inanmasına neden oluyor.”

National File, bu inandırıcı iddialara rağmen Pfizer aşısının neden hala dağıtıldığını öğrenmek için CDC’ye ulaştı. Henüz yanıt alınamadı.

Ama CDC’ye (Hastalık Korunma Merkezi) göre, prion temelli hastalıklar, bir tür nörodejeneratif hastalıklardır diyor. Yani Pfizer aşısının potansiyel olarak beyinde uzun vadeli hasara ve olumsuz sağlık etkilerine neden olma olasılığı yüksektir.

Son olarak, sahada çalışan diğerleri, COVID-19 aşılarının potansiyel olarak prion hastalığına neden olabileceğine dair ek destek yayınladı. Yazarlar [5], ilgili koronavirüslerde bulunmayan COVID-19 spike proteininde prion ile ilgili diziler buldular.

Kapsamlı testler yapmadan yeni RNA teknolojisini kullanarak bir aşıyı onaylamak son derece tehlikelidir. Aşı bir biyolojik silah ve orijinal enfeksiyonlardan bile daha tehlikeli olabilir.

(*)Prion; terimi, proteinli enfeksiyöz partiküllerden türetilir ve bulaşıcı süngerimsi ensefalopatilere (TSE'ler) neden olan patojene atıfta bulunur.

Fonksiyonlar; Bu küçük bulaşıcı parçacık, hücresel prion proteini (PrPc) adı verilen bir proteinin hastalığa neden olan bir şeklidir. PrPc esas olarak merkezi sinir sistemindeki (CNS) hücrelerin yüzeyinde ve diğer vücut dokularında da bulunur. PrPc'nin spesifik rolü net olmasa da, çalışmalar bu proteinin hücrelerde koruyucu bir rol oynadığını ve oksijen eksikliğine yanıt vermelerine yardımcı olduğunu öne sürüyor.

Bir prion, ilerleyici nörodejeneratif koşullara neden olan anormal şekilde katlanmış bir proteinden oluşur; en dikkate değer iki tanesi sığırlarda ve çiftlik hayvanlarında görülen Bovine süngerimsi ensefalopati (BSE veya deli dana hastalığı) ve insanlarda görülen Creutzfeldt-Jakob hastalığıdır (CJD).

Bu yanlış katlanmış proteinler, enfekte oldukları konakçı organizmada çoğalmazlar. Bunun yerine, bir şablon olarak hareket ederek beyin yapısını etkilerler ve anormal prion formuna dönüşmek için normal katlanan proteinleri indüklerler.

Bu yeni oluşturulmuş yanlış katlanmış proteinler, sırayla, daha normal proteinlerin dönüştürülmesi için başka şablonlar olarak hareket ederek, CNS dokusunda üstel bir prion birikimine yol açar. Bu anormal şekilde katlanmış proteinler, nörofibrillerin "dolaşmasına" neden olduğu ve sinaps işlevine müdahale ettiği düşünülen plaklar oluşturur.

Sinir hücreleri sonunda hasar görür ve kaybolur, bu da beyinde küçük boşlukların oluşmasına neden olur. Bunlar beyne mikroskop altında süngerimsi bir görünüm verir, bu nedenle süngerimsi hastalık terimi ortaya çıkmıştır.

Bu, beyin hasarına ve bozulmuş beyin fonksiyonu, kişilik, hafıza ve davranış değişiklikleri, entelektüel gerileme ve hareket anormallikleri, özellikle ataksi gibi prion hastalığının semptomlarına yol açar. Bu semptomlar genellikle yetişkinlik döneminde gelişir ve zamanla kötüleşir ve sonunda birkaç yıl hatta birkaç ay içinde ölüme neden olur.

Prion özellikleri; Prionlar virüslerden daha küçüktür ve bir araya gelip bir küme oluşturduklarında ancak elektron mikroskobu ile görülebilirler.

Prionlar ayrıca bakteri, mantar, virüs ve diğer patojenlerin aksine nükleik asit içermemeleri bakımından benzersizdir .

Bu nedenle prionlar, nükleik asidi parçalayarak patojenleri yok eden prosedürlere karşı dirençlidir. Ayrıca, bu parçacıklar, vücutta zaten kodlanmış olan normal bir proteinin anormal bir versiyonu oldukları için, diğer patojenlerin yaptığı gibi bir konakçı bağışıklık tepkisini tetiklemezler.

Normal prion proteininin, alfa sarmalları olarak adlandırılan esnek bobinlerden oluştuğu düşünülmektedir; bununla birlikte, anormal şekilde katlanmış biçimde, bu sarmallar, beta-tabakaları adı verilen yoğun bir şekilde paketlenmiş yapılara gerilir. Proteazlar olarak adlandırılan hücresel enzimler normal proteini parçalayabilir; ancak prion proteinleri ne yazık ki buna dirençlidir ve daha sonra çoğaldıkça beyin dokusunda birikir.

Prion benzeri davranış, belirli mantar türlerinde de görülebilir. Bu mantar prionları, prionların memelileri nasıl etkilediğine dair ipuçları sağlamak için kapsamlı bir şekilde incelenmiştir, ancak mantar prionları konakçılarına zararlı değildir.

Prion keşfi: 1960'ların sonlarında araştırmalar, koyun TSE'sine veya scrapie'ye neden olan ajanın, her ikisi de genellikle nükleik asit içeren herhangi bir patojeni yok edecek tedaviler olan ultraviyole ve iyonlaştırıcı radyasyon tarafından deaktivasyona karşı oldukça dirençli olduğunu gösterdi. Ancak bu parçacıkların doğası hala belirsizdi ve bu da bilim insanlarını proteinler, zar parçaları, küçük DNA virüsleri ve polisakkaritler gibi çeşitli önerilerde bulunmaya yöneltti.

Bazı araştırmacılar, etkenin doğası ne olursa olsun, çoğalmak için nükleik aside bağlı olmadığına karar verdiler. 1982'de San Francisco'daki California Üniversitesi'nden Stanley B. Prusiner, Science dergisinde skrapiye neden olan ajanın saflaştırılması sürecini anlatan bir makale yayınladı ve bir proteini tanımladı.

Prusiner makalesinde şöyle yazmıştır: "Scrapie ajanının yeni özellikleri onu virüslerden, plazmitlerden ve viroidlerden ayırdığı için, modifiye edici çoğu prosedür tarafından inaktivasyona dirençli küçük proteinli bulaşıcı partikülü belirtmek için yeni bir ‘prion’ terimi önerildi. nükleik asitler." Prusiner'in keşfi, 1997'de Nobel Ödülü'ne layık görülmesine yol açtı.

Referanslar

1-http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL5_sect_VIII_h.pdf

2-www.nhs.uk/.../Introduction.aspx

3-www.uclh.nhs.uk/.../PriondiseaseFAQ.aspx

4-http://ghr.nlm.nih.gov/condition/prion-disease

5-http://www.bseinfo.org/priondefinition.aspx

(**) Advers: Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış bir etki.

(***) Nörodejeneratif; öncelikli olarak insan beynindeki nöronları etkileyen bir dizi durum için kullanılan kapsayıcı bir terimdir.

Nöronlar, beyni ve omuriliği bünyesinde barındıran sinir sisteminin yapı taşlarıdır. Nöronlar normalde çoğalmaz ve kendilerini yenilemezler, bu nedenle hasar gördüklerinde veya öldüklerinde vücut tarafından yerine konamazlar.. Nörodejeneratif hastalıklara örnek olarak Parkinson, Alzheimer ve Huntington hastalıkları yer almaktadır.

Nörodejeneratif hastalıklar, ilerleyici dejenerasyona ve / veya sinir hücrelerinin ölümüne yol açan tedavi edilemez ve hastayı güçten düşüren durumlardır. Bu, hareketlerde(ataksiler denilen) veya zihinsel işlevlerde (bunama / demans denilen) problemlere neden olur.

En büyük hastalık yükünü, vakaların yaklaşık olarak %60-70’i Alzheimer olmak üzere demans hastalığı oluşturur.

JPND’nin odaklandığı nörodejeneratif hastalıklar şunlardır:

- Alzheimer hastalığı (AD) ve diğer demanshastalıkları

- Parkinson hastalığı (PD) ve ilgili bozukluklar

-Prion hastalığı

- Motor nöron hastalıkları (MND)

- Huntington Hastalığı (HD)

- Spinoserebellar ataksi (SCA)

- Spinal müsküler atrofi (SMA)

References :

1- Classen JB, Classen DC. Clustering of cases of insulin dependent diabetes (IDDM) occurring three years after Hemophilus influenza B (HiB) immunization support causal relationship between immunization and IDDM. Autoimmunity. 2002; 35: 247-253.

2- King OD, Gitler AD, Shorter J. The tip of the iceberg: RNAbinding proteins with prion-like domains in neurodegenerative disease. Brain Res. 2012; 1462: 61-80.

3-Pfizer-Biotech: COVID-19 Vaccine (BNT162, PF-07302048), Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Briefing Document. Meeting Date: 10 December 2020.

4- Roundtree IA, Evans ME, Pan, et al. Dynamic RNA modifications in gene expression regulation. Cell. 2017; 169: 1187-1200.

5- Tetz G, Tetz V. SARS-CoV-2 prion-like domains in spike proteins enable higher affinity to ACE2. Preprint. 2020.

Anahtar Kelimeler:
COVID19FDAMRNAPrion
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ABDULLAH 3 yıl önce

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Elhamdulilahi rabbil âlemin
vesselatu vesselâmu âlâ Rasuline Muhammed in ve ala alihi ve sahbihi ecmain.
es-Selâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhû
İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız Allah (Celle Celâlühû) ‘ nün rahmet olarak gönderdiği Peygam­ber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e tâbi olmaya bağlıdır.

Avatar
Güngör Uslu 3 yıl önce

Az yemek, az içmek yani oruç ile ne kadar az protein ve partikül metabolizmaya az girerse bu katlanmış proteinlerin vücutta z birikmesi sağlanacak ve prion denen bu zehir oluşmayacak demektir...

Avatar
İsmet kim ki 3 yıl önce

Allah C.C tüm insanlığın yar ve yardımcısı olsun...