Öne Çıkanlar ABD Megali İdea Aşık Veysel Özgür Özel Abdülkadir Aslantaş

CDC DÜNYADA HERHANGİ BİR VİRÜSÜ İZOLE ETMEDİ!

“İzole” kelimesini, insanları “izole virüs” olarak okumaları için şaşırtmak/atlatmak için kullanıyorlar. Ciddi bir dolandırıcılık uygulaması!

5gvirüsnews Haber Merkezi İstanbul / 19  Haziran 2021

CDC sayfasında 29 Aralık 2020 tarihinde https://archive.vn/at7yA uzantısı ile yayınlanan, “CDC'de SARS-CoV-2 Viral Kültürleme” başlıklı yazıdan sonra,  “COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü, laboratuvarda izole edildi ve bilim ve tıp camiası tarafından araştırma için hazır hale getirildi.” diyordu. Diğer başka bir virüs izolasyonu iddiası da Avustralya (Melbourne Üniversitesi) kaynak gösterildi. İlgili yazılar birkaç kaynaktan, “virüs izole edildi, yalan söylüyorsunuz,” mesajı ile geldi.

Bunun üzerine CDC’nin virüs “laboratuvarda izole edildi” çalışmasına bilimsel bir bakış ve yanıt için, uluslararası alanda araştırmaları ile tanınan farmakokinetik, biyofarmasötik ve analitik kimya konularında uluslararası alanda tanınan bir uzman olan  Dr. Saeed Qureshi’ye durumu ilettik.

Qureshi’den gelen yanıt;

Sağladığınız bağlantı, aldatıcı bir sonuca sahip eski bir haberdir (geçen yıldan). CDC çalışmasını burada inceledim 

CDC veya dünyadaki herhangi bir virüsü asla izole etmedi. Virüs olarak tanımladıkları şey, bilinmeyen ve tanımlanmamış maddelerden oluşan bir karışım veya çorbadır.

Örneğin, buraya bakın,  "Tüm genom dizilimi için bir OP'nin ilk geçişinden ve bir NP örneğinden izolatlar kullandık."  https://archive.vn/AdLuk   

CDC virüs izolasyonu 11 cdc-study-article-comments.pdf

SARS-CoV-2 ve COVID-19 için CDC virüs testi ve izolasyon iddiaları: Bilimsel olmayan ve saf yanılsama!

Birkaç gün önce Avustralya'dan (Melbourne Üniversitesi) tecrit ve SARS-CoV-2 virüsünün tanımlanması [1]. İddiaların bilimsel kanıtlarla ve mantıkla desteklenmediğini öne sürdüm.

Bu makale, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi'nden (CDC) benzer bir iddiayı, [2] "Koronavirüs Hastalığı Olan Hastadan Ağır Akut Solunum Sendromu Coronavirüs 2, Amerika Birleşik Devletleri" başlıklı bir yayında eleştirel olarak değerlendirmektedir. [ CDC-yayın] Bu (yukarıda bahsedilen) çalışma için hasta vaka raporu ayrı bir yayında [3] detaylandırılmıştır ve çalışmanın kendisine geçmeden önce burada ele alınmıştır.

Vaka Raporu - COVID-19 Tanısı

Olgu Sunumu - COVID-19 Teşhisi Çin'den yeni dönen 35 yaşında bir erkek, 4 günlük öksürük ve subjektif ateş öyküsü ile Washington Eyaletindeki bir kliniğe başvurdu. Hasta, görünüşe göre benzer semptomlarla Çin'de yeni bir koronavirüs salgını iddiasıyla ilgili bir sağlık uyarısı duyduktan sonra gönüllü olarak hastaneyi ziyaret etti.

Tıbbi muayene şunları gösterdi: vücut ısısı (37.2°C); kan basıncı 134/87 mm Hg; oksijen doygunluğu %96; akciğer grafisi ise anormallik göstermedi. CDC personeli, mevcut CDC “soruşturma altındaki kişiler” vaka tanımlarına dayanarak hastayı 2019-nCoV (daha sonra SARS-CoV-2 olarak yeniden adlandırıldı) açısından test etmeye karar verdi.

Hasta hastaneden taburcu edildi, ancak daha sonra PCR testinin pozitif çıkması üzerine geri çağrıldı. Bu süre zarfında tedavi büyük ölçüde destekleyiciydi. Hasta gerektiğinde 4 saatte bir 650 mg asetaminofen ve 6 saatte bir 600 mg ibuprofen aldı. Ayrıca devam eden öksürüğü için 600 mg guaifenesin ve hastaneye yatışının ilk 6 günü boyunca yaklaşık 6 litre normal salin aldı.

Hastane kaynaklı pnömoni potansiyeli göz önüne alındığında, vankomisin (1750 mg yükleme dozunu takiben 8 saatte bir 1 g intravenöz uygulama) ve sefepim (8 saatte bir kan örneği alındı.) tedavisi başlandı.

CDC, hastanın nazofaringeal ve orofaringeal sürüntülerinin rRT-PCR testi yoluyla SARS-CoV-2 için pozitif test ettiğini ileri sürdü. Dışkı ve her iki solunum yolu numunesi de SARS-CoV-2 için rRT-PCR ile pozitif olarak test edilirken serum negatif kaldı.

İntravenöz remdesivir (yeni bir nükleotid analog ön ilacı) ile tedaviye 7. günün akşamı başlandı ve infüzyonla bağlantılı olarak herhangi bir yan etki gözlenmedi.

Vankomisin 7. günün akşamı kesildi ve ertesi gün sefepim kesildi.

Hastanenin 8. gününde (hastalık günü 12) hastanın klinik durumu düzeldi. Oksijen desteği kesildi ve ortam havasını solurken oksijen satürasyon değerleri %94 - 96'ya yükseldi.

Önceki iki taraflı alt lob ralleri artık mevcut değildi. İştahı düzeldi, aralıklı kuru öksürük ve burun akıntısı dışında asemptomatikti. Ateşi yoktu ve şiddeti azalan öksürüğü dışında tüm semptomları düzelmişti.

Vaka geçmişi göz önüne alındığında, hastanın normalde hafif bir grip olarak teşhis edilecek ve bu nedenle antibiyotiklerle tedavi edilebilecek olanı sergilediği sırada neden SARS-CoV-2 için rRT-PCR testine tabi tutulduğu açık değildir ( Avustralya yanıtına göre).

Yine de rRT-PCR testi pozitif çıktığı için hastanın SARS-CoV-2 olduğu varsayımı galip geldi ve antiviral ilaç remdesivir (ona göre) uygulandı. Buradaki temel hata, hastaya SARS-CoV-2 varlığının tespiti için bir rRT-PCR testinin verilmemiş olması gerekir. Bunun nedeni, rRT-PCR testinin valide  edilmiş(*) bir test olmaması ve bir test olmadan valide edilememesidir.

Bugüne kadar elde edilmemiş olan virüsün bağımsız olarak çıkarılan fiziksel referans numunesi yani bilimsel bir bakış açısından ve eldeki konuyla ilgili olarak, bağımsız olarak doğrulanmış bir fiziksel referans numunesi olmadan hiçbir tahlil geçerli olamaz.

Bu nedenle, hastanın SARS-CoV-2 ve bununla ilişkili enfeksiyon/hastalığa (COVID-19) sahip olduğuna dair teşhis ve ilgili iddia, mutlaka yanlıştır. CDC-yayını Yetkililerin/uzmanların 'PCR diyalojik sürecinin' eksikliklerinin farkında olduklarını ve (buna göre) aşağıdaki gibi işleyen dolambaçlı bir mantıkla bunu aşmaya çalıştıklarını varsaymak güvenli olacaktır: “Virüsün hiçbir fiziksel örneği olmadığı için mevcutsa, hastanın sürüntü örneklerinde bulunan ve SARS-CoV-2 virüsünden RNA olduğunu varsaydığımız RNA'dan virüsü 'yaratalım'.”

Ve sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi, böyle bir yaratıcılıktan kaynaklanan DNA'nın asıl virüsün kendisi değil, sadece yaygın olarak ama yanlış bir şekilde virüs olarak adlandırılan bir virüs belirteci olduğu gerçeğinden oluşan ek bir sorun var.

Açıklığa kavuşturmak için; rRT-PCR bir virüsü asla belirlemez, sadece virüsün bir DNA'sını (markerini) belirler.

Ayrıca, bir PCR testi gerçek biyolojik DNA'yı (svap örneklerinden) bile belirlemez, çünkü neredeyse her zaman son derece küçük miktarlarda bulunur ve tespit edilebilmesi için milyonlarca kez çoğaltılması gerekir. Bu nedenle mukus sürüntüsündeki RNA/DNA ile iddia edilen virüs arasında kesin bir bağlantı yoktur.

Kısacası, belirli bir RNA/DNA zincirinin belirli bir hastanın semptomlarıyla ilgili olduğunu varsayarak bir virüsün varlığını kesin olarak tespit etmek mümkün değildir, ancak virüsü bir bütün olarak fiziksel olarak izole etmek gerekir ki bu da bize ölçülebilir miktarda DNA sağlayacaktır.

Bu nedenle PCR geçerli bir tanı testi değil, yalnızca başlangıçta bir RNA primeri aracılığıyla sentezlenen DNA'nın birden fazla (milyonlarca ve milyarlarca) kopyasını üretmek için bir tekniktir, sonuçta ortaya çıkan ölçülebilir miktar, daha sonra standart analitik kimya testleri yoluyla bu DNA'nın varlığını 'doğrulamak' için kullanılır.

Tekniğin tanısal doğruluk açısından sınırları iyi belgelenmiştir ve Noble Laureate ve PCR tekniğinin mucidi Dr. Kary Mullis bunu birkaç kez vurgulamıştır. Bu nedenle, tanı amaçlı olarak PCR genellikle tavsiye edilmez veya en azından güvenilmemelidir.

PCR tekniği yoluyla birden fazla DNA kopyası üretmeye paralel olarak, CDC ayrıca (varsayılan) virüsün birden çok kopyasını üretmek için hücre kültürünü aşılamak için sürüntü örnekleri kullandı. Bu (ikinci) üretim, PCR tekniği kullanılarak da izlendi. Yani, süreç şunları içeriyordu: (1) PCR tekniği yoluyla iddia edilen virüs DNA'sının çoklu kopya kopyalarının yaratılması; (2) sürüntü örneğinden bir kültürde/ortamda/çorbada iddia edilen virüsün birden fazla kopyasının oluşturulması. Çalışma şunları iddia etmektedir: (1) sivri uçlu küresel parçacıkların elektron mikroskobu görüntüleri, SARS-CoV 2'nin varlığının bir göstergesidir; (2) küresel partikülleri içeren kültürden gözlemlenen DNA, diğer korona virüslerininkine benzerdir (PCR tekniği ile tespit edilir ve bilgisayar tarafından oluşturulan modelleme ile değerlendirilir) ve SARS-CoV-2 ile ilişkili olduğu varsayılır. Bu tür bir “onaylama” kültüre/medyaya/çorbaya virüsün kendisiymiş gibi davranır, bu şeker melasının saf şeker olduğunu söylemek gibi olur! Bu, bilim değil, pozitif (zihinsel) düşüncedir: analiz, bunun yerine, herhangi bir virüsün varlığını, hastalıkla bağlantısını ve klinik semptomlarını doğrulamak için standart prosedür olan gerçek virüs parçacıklarının kendilerinin izolasyonu ile sonuçlanmalıydı... Bu nedenle, şu anki haliyle yayın, SARS-CoV-2 virüsünün pozitif olarak tanımlandığına dair herhangi bir kanıt sağlamamaktadır.

Ayrıca, SARS-CoV-2'nin COVID-19 hastalığı ile bağlantılı olduğu düşünülen temel ile ilgili soru devam etmektedir.

Aslında bir COVID-19 hastalığı nedir?

Spesifik semptomları ve klinik (ölçülebilir) parametreleri nelerdir? Vaka çalışması ve CDC yayını bu konuda hiçbir şey ortaya koymamaktadır, ancak bunun yerine, gerçek, "sıkıcı" deneysel bilimin yerini modaya uygun bir PCR dijital test rejimi almış gibi görünmektedir.

Ve benzer şüpheli değere sahip birkaç ilişkili iddia var:

(1) SARS-CoV-2 bulaşıcıdır;

(2) SARS-CoV-2, yaygın grip virüsünden 5 veya 10 kat daha ölümcüldür;

(3) Yüz maskeleri virüsten koruma sağlar;

(4) Sosyal mesafe, virüsün yayılmasını durdurarak veya azaltarak halkı korur;

(5) Elleri veya açıkta kalan cilt yüzeylerini yıkamak virüsten koruma sağlar;

(6) Karantinalar (kısmi veya tam) virüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olur;

(7) Pozitif test sonuçlarında ("vakalar") önemli bir artış, SARS-CoV-2 virüsünün geniş bir yayılımını gösterir;

(8) Hastaları/halkı SARS-CoV-2 virüsünden korumak için çeşitli zaman çizelgelerine sahip aşılar geliştirilmektedir.

Özetle, CDC tarafından ABD'de SARS-CoV-2'nin varlığına ilişkin sonuçta ortaya çıkan beyan, hatalı bir (PCR) tekniğe dayanıyordu. Bu beyanın daha sonra hücre lizatı-açığa çıkan hücre içeriği veya hücre kültüründeki "virüs benzeri" sivri uçlu küre parçacıklarının elektron mikroskobik görüntüleri ile doğrulandığı varsayılmıştır.

Partiküllerin gerçekten SARSCoV-2 olduğunu ve daha önce kataloglanmış diğer virüsleri temsil edip etmediklerini doğrulamak için partikülleri kültür ortamından izole etmek, tanımlamak ve karakterize etmek için hiçbir çaba gösterilmedi.

Analizin ampirik temelli bilimin titizliklerine tabi olmadığı oldukça açıktır. Uzmanların ve yetkililerin, virüsün varlığını, herhangi bir hastalıkla bağlantısını ve yayılımını beyan etmede bilimsel yönteme ilişkin görüşlerini yeniden gözden geçirmeleri rica olunur.

Analitik kimya bilimi; şu anda virüs SARS-CoV-2 ve COVID-19 anlatısına ilişkin mevcut iddiaları ve önlemleri destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığını belirtecektir.

VİRÜS İZOLASYONO CİDDİ BİR DOLANDIRICILIK OLDU!

Ayrıca ilgili açıklamayı biraz daha anlaşılır kılmak için, “İzole” kelimesini, insanları “izole virüs” olarak okumaları için şaşırtmak/atlatmak için kullanıyorlar. Ciddi bir dolandırıcılık uygulaması var!

Umarım buradaki Dr. Saeed Qureshi’nin ilgili yazısı ile "izole" ve "izole virüs" arasındaki farkı daha da netleştirir.

COVID Virüsü: Tecrit, tecrit ve izolasyon – bir resim bin kelimeye bedeldir.

İhtiyaç duyulan şey, mevcut olmayan bir “izole virüs”tür.

Onsuz her iddia (virüs, PCR testi, COVID, pandemi, aşılar vb.) alakasız ve yanlış hale gelir.

Saf izole virüs kutusu boş çünkü virüs ne mevcut ne de var. . .

Eklenen not: Amaç, viroloji literatüründeki karışıklığa açıklık getirmektir.

Viroloji literatürü, "izole virüs"ü temsil etmek için, "virüs izolatı" kelimesini kullanır, sanki tavuk çorbası, “tavuk demektir" ki bu doğru değildir. "Virüs izolatı" (karışım, çorba, abur cubur) temsil ederken, "izole virüs" "saf bileşen" anlamına gelir. Çorbadan veya abur cuburdan saf bir bileşeni ayırma işlemine, “izolasyon” veya ekstraksiyon-saflaştırma denir.

Saf “izole virüs” bulunmadığı için, virüsün izolasyon adımı hiç yapılmamıştır. Umarım bu, resme ve iletmeye çalışılan mesaj anlaşılmıştır.

Şimdi sormak gerekiyor, izolasyonu yapılmayan bir SarsCoV-2 veya yaygın adı ile Covid-19 adı verilen virüse karşı AŞI nasıl geliştirildi?

 İlgili yazının hazırlamasında emeği geçen sayın Dr. Saeed Qureshi’ye teşekkür ederiz.

Your support will be highly appreciated / Desteğiniz çok takdir edilecektir. (link)

Dr Saeed Qureshi'nin web sitesi : http://www.drug-dissolution-testing.com

  

(*) Yapılan işlemin kesin, doğru, spesifik, tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğu garanti edilmiş olması.

Referanslar:

[1] http://www.drug-dissolutiontesting.com/?p=3533

[2] https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/6/20-0516_article

[3]  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191  (Edited November 13, 2020)

http://www.drug-dissolution-testing.com/?p=3854

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ali 3 yıl önce

Tanımlanmayan bir virüse karşı aşı geliştirilmesi mümkün değildir ,var sayılan bir virüse karşı aşı geliştiriliyor masalıyla insanlara bir takım sıvılar enjekte ediliyor .Dünya Nüfus planlaması yapılıyor ,bu sıvılar aşı olmadığına göre içinde ne var ?Fahrettin Koca efendi dünyada yargılanacaksın ahirette hiç kaçarın yok.