Öne Çıkanlar Crans Montana 19 Mayıs Üniversitesi TDP Yedi NUHİ Kanunun HARMANCI

OYLAMA ÖNCESİ SON VİRAJ

5gvirusnews Haber Merkezi Cenevre / 6 Nisan 2024

Bu makalede yer alan bilgiler, 27 Mart 2024 (12_44 CET EKRAN METİNİ)  tarihinde önerilen, “Pandemi Anlaşmasının” müzakere metninden sızdırılmış bir versiyonunu içermektedir. Aynı zamanda, DSÖ’nün 13 Mart 2024 tarihli  Pandemi Anlaşmasının müzakere metninin revize edilmiş taslağıdır.

PANDEMİNİN ÖNLENMESİ, HAZIRLIK VE MÜDAHALEYE İLİŞKİN bir DSÖ SÖZLEŞMESİ, ANLAŞMASI VEYA DİĞER ULUSLARARASI BELGEYİ HAZIRLAMAK VE MÜZAKERE ETMEK İÇİN HÜKÜMETLERARASI MÜZAKERE ORGANININ DOKUZUNCU TOPLANTISIDIR…

TARİHE, DSÖ’NÜN NİSAN KARARLARI OLARAK GEÇECEKTİR…

DSÖ en son gizli toplantısı (18-28 Mart 2024) üye ülkeler tarafından, “Pandemi Anlaşması”na binlerce metin düzenlemesi önerildi. Sonuç, tam bir karmaşa olan 110 sayfalık bir belgeden ibarettir. Diğer bir ifade ile insanların sağlığı ve iradesi ile bu saçma ve düzensiz metinle oynayacaktır. Parantezlerle dolu düzeltmeleri mümkün olduğu kadar anlaşılır olmasını sağladık ancak bu kadar oldu.

Hükümetlerarası Müzakere Organı, bu karışıklığı temizleyip 18 Nisan 2024 tarihine kadar "Pandemi Anlaşması"nın yeni versiyonunu (İngilizce) dağıtmayı umduklarını belirtti.

DSÖ sayfalarında henüz yayınlanmayan, DSÖ’nün son değişiklikler!

Oylanacak olan, düzeltmeler aşağıda ve metinde olduğu gibi yapılmıştır.

(k) “bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü”, çeşitli egemen devletlerden oluşan ve Üye Devletlerinin bu konularda Üye Devletler için bağlayıcı kararlar alma yetkisi de dahil olmak üzere çeşitli konularda yetki devrettiği bir kuruluş anlamına gelir. ;

(k) “bölgesel ekonomik entegrasyon örgütü”, çeşitli egemen devletlerden oluşan ve Üye Devletlerinin bu konularda Üye Devletler için bağlayıcı kararlar alma yetkisi de dahil olmak üzere çeşitli konularda yetki devrettiği bir kuruluş anlamına gelir. ;

2 Dipnot 2: Uygun olduğu durumlarda, “ulusal” terimi aynı şekilde bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerini de ifade edecektir.

Örneğin yukarıda güya uygun olduğunda, “ulusal” devleti, “bölgesel” olarak da ifade edileceği yazılmıştır. Tabii ki en önemli husus “yetki” devridir. Seçimle gelmiş bir iktidarın ve/veya hükümet yetkilisinin DSÖ’deki her kimse artık yetkisini devretmesidir. İlgili metin de direkt ve dolaylı bir çok ifade, yine aşağıda bir kelime değişikliği ile yapılan düzeltme vardır.

(1) "ilgili teşhis, tedavi veya aşı", DSÖ tarafından ön yeterlilik kazanan veya olumlu bir DSÖ Acil Durum Kullanım Listesi değerlendirmesi almış veya bir hastalığın tedavisi, teşhisi veya önlenmesi için ulusal bir düzenleyici otoriteden yetki almış bir teşhis, tedavi veya aşı anlamına gelir DSÖ'nün pandemi olarak nitelendirilen uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesiyle ilgili olarak;

(1) "ilgili teşhis, tedavi veya aşı", DSÖ tarafından ön yeterlilik kazanan veya olumlu bir DSÖ Acil Durum Kullanım Listesi değerlendirmesi almış veya bir hastalığın tedavisi, teşhisi veya önlenmesi için ulusal bir düzenleyici otoriteden yetki almış bir teşhis, tedavi veya aşı anlamına gelir DSÖ'nün uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı acil durumu ilan ettiği veya pandemi olarak nitelendirildiği durumlar;

(1) Uygun olduğu hallerde, “ulusal” terimi aynı şekilde bölgesel ekonomik entegrasyon örgütlerini de ifade edecektir.

Giriş bölümü, “DSÖ Pandemi Anlaşmasının Tarafları” olarak yer almıştır. Değişiklikler, düzeltme yapan ülkenin uluslararası kısaltmaları kullanılmıştır. Türkiye TUR olarak yazılmış tarafımızca TÜRKİYE olarak yazılmıştır.  

[Taraf Devletlerin PPR(CHN)'yi güçlendirmede temel önem taşıdığını kabul ederek]

Büro'nun teklifi Taraf Devletlerin halklarının sağlık ve refahını destekleme konusunda birincil sorumluluğa sahip olduklarını ve pandemiyi önleme, hazırlıklı olma ve müdahaleyi güçlendirmede temel rol oynadıklarını kabul ederek,

1. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası sağlık çalışmaları konusunda yönlendirici ve koordine edici otorite olması nedeniyle pandemiyi önleme, hazırlıklı olma ve müdahaleyi güçlendirmede temel teşkil ettiğini kabul ederek,

Değişiklik;

1. Dünya Sağlık Örgütü'nün [(DEL MEX) olduğunu] [(MEX'te önemli bir liderlik rolü oynadığını]] [uluslararası (CHN) (DEL MEX)'in merkezinde] [güçlendirmenin temelini oluşturduğunu (DEL CHN)] kabul ederek önleme, hazırlıklı olma ve müdahale etme, çünkü [işlevi, uluslararası sağlık çalışmaları konusunda yönlendirici ve koordine edici otorite olarak görev yapmaktır [(DEL JPN)],

[Hükümetlerin halklarının sağlığı konusunda sorumluluğu vardır. . . (NOR)]

[Not: BRA Referansı WHA73.1]

Büronun teklifi

Dünya Sağlık Örgütü'nün, pandeminin önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahale de dahil olmak üzere uluslararası sağlık çalışmalarını yönlendiren ve koordine eden otorite olduğunu kabul ederek,

2. Erişilebilir en yüksek sağlık standardından yararlanmanın ırk, din, siyasi inanç, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın her insanın temel haklarından biri olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü Anayasasını hatırlayarak,

3. Egemenlik ilkesini yeniden teyit ederken, hastalığın uluslararası yayılmasının yaşamlar, geçim kaynakları, toplumlar ve ekonomiler üzerinde ciddi sonuçlar doğuran küresel bir tehdit olduğunu kabul ederek, etkin, koordineli, uygun ve kapsamlı bir uluslararası yanıtla mümkün olan en geniş uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. Devletlerin halk sağlığı konularını ele alırken,

3. Hastalığın uluslararası yayılmasının yaşamlar, geçim kaynakları, toplumlar ve ekonomiler üzerinde ciddi sonuçlar doğuran küresel bir tehdit olduğunun bilincinde olarak, [küresel dayanışma ve (CHN, BRA, BGD, IND, SYR, MYS, RUS, PHL, TZA, TUN, MAR, PAK, ESW, PSE, IRN) (DEL USA, NZL)] etkili, koordineli, uygun[, adil (KEN, ESW, BRA, PSE, SYR, BTN, BGD, ZMB) içinde mümkün olan en geniş uluslararası işbirliği )] ve kapsamlı uluslararası tepkiyi, halk sağlığı konularını ele alırken Devletlerin egemenliği ilkesini yeniden teyit ederek,

Büronun teklifi

Hastalığın uluslararası yayılmasının, yaşamlar, geçim kaynakları, toplumlar ve ekonomiler üzerinde ciddi sonuçlar doğuran küresel bir tehdit olduğunun bilincinde olarak, etkin ve eşgüdümlü bir yaşam tarzı sağlamak amacıyla tüm insanlar ve ülkelerle mümkün olan en geniş uluslararası ve bölgesel işbirliği, iş birliği ve dayanışma çağrısında bulunarak. Halk sağlığı konularının ele alınmasında Devletlerin egemenliği ilkesini yeniden teyit ederken, uygun, kapsamlı ve adil uluslararası tepkiyi,

4. Tıbbi ve diğer koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgınıyla ilgili ürünlere zamanında ve adil erişimi engelleyen ulusal ve uluslararası düzeydeki büyük eşitsizliklerden ve pandemiye hazırlık konusundaki ciddi eksikliklerden derin endişe duyarak,

4. [COVID-19 salgınının etkisinin keskin eşitsizlikleri daha da kötüleştirmesinden derin endişe duyuyoruz. . . (İngiltere) (DEL RUS)] tarafından [brüt eşitsizlikler (DEL CAN, UK, JPN) (RETAIN PAK, BGD, PSE, KEN, CHN, SYR, FJI, ZAF, NAM, MYS, MEX, BOT, EGY, RUS) , IND, BRA, IDN, GMB, AF GROUP + EGY, COL, MAR)] [engeller (CAN, UK, JPN, RUS) (DEL EGY)] [ve tedarik zinciri darboğazları (IND)][ulusal ve uluslararası düzeylerde (DEL JPN)] [engellendi (DEL CAN, UK, JPN) (RETAIN PAK, NAM, IRN, KEN, CHN, SYR, FJI, PSE, ZAF, MYS, BOT, EGY, BGD, RUS, IND, BRA, IDN, GMB, AF GROUP + EGY)] [tıbbi ve diğer koronavirüs hastalıklarına (COVID-19) (DEL CHN, BGD, PAK) zamanında ve adil erişimde gecikmelere yol açtı (CAN, JPN, RUS) (DEL EGY)] , KEN, SYR, MYS, MEX, BOT, EGY, PSE, BRA, GMB)] pandemiyle ilgili ürünler ve pandemiyle ilgili [önlemedeki ciddi eksiklikler, (AB, BGD, BRA, CAN, İngiltere, JPN, CHN, SYR) , FJI, MYS, BOT, EGY, IDN, GMB, AF GROUP + EGY, PAK, GTM)] hazırlıklılık[, müdahale [ve kurtarma (DEL EU, CAN, UK, JPN) (RETAIN BRA, BTN, PHL, TZA, PSE, JAM, IRN, SYR, ZAF, MYS, BOT, EGY, THA, NAM, URY, RUS, BRA, IDN, GMB, AF GRUBU + EGY, PSE, GTM, COL, URY)] (IND, BGD, BRA , CAN, BTN, İngiltere, IRN, JPN, JAM, IRN, CHN, SYR, FJI, MYS, BOT, EGY, AF GRUBU + EGY, GTM, PSE, COL, URY)],

Büronun teklifi

Koronavirus hastalığı (COVID-19) salgınıyla ilgili ürünlere zamanında ve adil erişimi engelleyen ulusal ve uluslararası düzeydeki eşitsizliklerden ve salgını önleme, hazırlık ve müdahale konusundaki ciddi eksikliklerden derin endişe duyarak,

5. Ülke ve toplum düzeyinde Bütün-Devlet ve Bütün-Toplum yaklaşımlarının kritik rolünü ve salgının önlenmesinde sürdürülebilir iyileştirmelerin sağlanmasında uluslararası, bölgesel ve bölgeler arası işbirliği, koordinasyon ve küresel dayanışmanın önemini kabul ederek, hazırlık ve müdahale,

5. [Ülke (DEL KEN)]] [ulusal (KEN, AF GROUP + EGY)] ve topluluk düzeylerinde Bütün-Devlet ve Bütün-Toplum yaklaşımlarının kritik rolünün tanınması, [geniş sosyal katılım, (BRA, TUN)] ve uluslararası, bölgesel [ve bölgeler arası (DEL CHN, AF GROUP + EGY)] işbirliğinin, koordinasyonun [, işbirliği (AF GROUP + EGY)] ve küresel dayanışmanın (DEL USA) önemi ) (RETAIN BRA, CHN, PSE, KEN, AF GROUP + EGY)] pandeminin önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahalede [ve iyileşmede (IND, CHL, KEN)] sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmede,

[5bisYerli Halkların ve yerel toplulukların kültürlerinin ve bilgilerinin değeri ve çeşitliliğinin ve Üye Devletlerin kanıta dayalı bir yaklaşımla değerlendirme çabalarının, salgının önlenmesi, hazırlıklı olma ve sağlık sistemlerine katkısı da dahil olmak üzere geleneksel tıbbın potansiyelini kabul ederek ve yanıt.(BOL)]

Büronun teklifi

Ulusal düzeyde ve topluluk düzeyinde, geniş sosyal katılım yoluyla, salgının önlenmesi, hazırlıklı olunması, müdahale edilmesi ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesinde Bütün-Devlet ve Bütün-Toplum yaklaşımlarının kritik rolünü kabul ederek,

6. Pandemi önleme, hazırlık ve müdahale için sektörler arası siyasi kararlılığın, kaynak sağlamanın ve dikkatin sağlanmasının önemini kabul ederek,

6. Siyasi kararlılığın sağlanmasının öneminin farkında olarak, [kaynak sağlama (DEL CHN, KEN)] [, (AF GROUP + EGY) dahil] [kaynak seferberliği (CHN, BGD, KEN)] [ve tahsis (IND, BGD)] [ ,] ve [dikkat (DEL CHN, BGD) (RETAIN KEN)] [ve (KEN)] [eylem (CHN, BGD, KEN)] [sektörler arası işbirlikleri aracılığıyla (IND, BGD)] [sektörler arası (DEL IND) , BGD)] [özel sektör ve diğer paydaşlardan (NGA) dahil] pandeminin önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahale için [ve iyileşme (CHL, AF GROUP + EGY)]

Büronun teklifi

Pandeminin önlenmesi, hazırlıklı olma, müdahale ve sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi için sektörler arası işbirlikleri aracılığıyla siyasi taahhüt, kaynak sağlama ve eylem sağlamanın önemini kabul ederek,

7. Tek Sağlık yaklaşımı da dahil olmak üzere insan sağlığını korumak için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok sektörlü işbirliğinin önemini yeniden teyit ederek,

7. [a (DEL EU)] [(EU)] Tek Sağlık yaklaşımı dahil olmak üzere, insan sağlığını korumak için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok sektörlü işbirliğinin önemini yeniden teyit ederek,

Büronun teklifi

Tek Sağlık yaklaşımı da dahil olmak üzere insan sağlığını korumak için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde çok sektörlü işbirliğinin önemini yeniden teyit ederek,

Büronun teklifi

Uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak insani yardıma hızlı ve engelsiz erişimin ve insani yardımın sağlanmasında insanlık, tarafsızlık, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine saygı gösterilmesinin önemini kabul ederek,

8. Evrensel sağlık güvencesini geliştirmek ve pandemilerin sağlık hizmetlerine erişimde mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirmesi riskini hafifletmek için vasıflı ve eğitimli sağlık ve bakım çalışanları ile dayanıklı sağlık sistemleri oluşturma ve güçlendirme yönünde çalışma ihtiyacını yineleyerek,

8. Yeterli (PHL, IND, PSE, AF GROUP + EGY, RUS, IDN, FJI, BGD, ABD, MEX, SYR, ZAF, UK, MYS, DOM, THA)] [sayıları (FJI, ABD, MEX, DOM, THA)] vasıflı ve eğitimli[, [iyi- (NGA)] telafi edilmiş ve korunmuş (BRA, IDN, BGD, MEX, ZAF, NGA) (RESERVE ABD)] sağlık ve bakım çalışanları [ve [(JPN, ABD, Birleşik Krallık) tarafından dahil] birinci basamak sağlık hizmeti yaklaşımını kullananlar (Birleşik Krallık, IDN, JPN, ABD, MEX, ZAF, MYS, PAK, DOM, NGA)] [ kaliteli, insan odaklı bakım sağlamak (CHN, PSE, AF GROUP + EGY, IDN, JPN, BGD, MEX, SYR, ZAF, MYS, IRN, PAK, DOM, THA, NGA) (DEL USA)] [NOT: MOVE UP (MEX, NOR, DOM)] ile [ilerleme (DEL IND, AF GRUBU + EGY) (RETAIN USA)] [[başarı (DEL FJI, JPN, BGD, MYS, AUS, DOM)] [başarı (FJI, JPN) , BGD, USA, MEX, MYS, AUS, PAK, DOM)] (IND, AF GROUP + EGY, MYS)] evrensel sağlık sigortasının sağlanması ve pandemilerin sağlığa erişimde mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirmesi riskini azaltmak için eşitlikçi bir yaklaşım benimsemek [bakım (EGY)][hizmetler (DEL IND, RUS, SYR, EGY, IRN, PAK) (RETAIN CAN, ABD, İngiltere, AUS, NOR)] [bakım (IND, RUS, SYR, EGY, IRN, PAK) (DEL CAN, ABD, İngiltere, AUS, NOR)],

[8bis. Küresel dayanışmayı zayıflatan, ayrımcılığı ve izolasyonu teşvik eden ve enfekte olanları, onların bakıcılarını, ailelerini, arkadaşlarını ve topluluklarını olumsuz yönde etkileyen yanlış bilgi, dezenformasyon ve damgalamayı önlemek için güven oluşturmanın ve bilgilerin zamanında paylaşılmasını sağlamanın önemini kabul ederek, (CHN) ]

Büronun teklifi

Yeterli sayıda vasıflı, eğitimli ve korumalı sağlık ve bakım çalışanı ile dayanıklı sağlık sistemlerinin inşası ve güçlendirilmesi, özellikle temel sağlık hizmetleri yaklaşımı yoluyla evrensel sağlık sigortasına ulaşılması ve risklerin hafifletilmesi için adil bir yaklaşımın benimsenmesi yönünde çalışma ihtiyacının yinelenmesi pandemilerin sağlık hizmetlerine erişimde mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirme riski,

DSÖ’nün değişikliği bu bölüme kadar PDF formatında kopyalanmadığı için olduğu gibi verdik. Bundan sonrakiler metinde özellikle Türkiye’nin adı geçtiği, değişiklik istediği ve/veya katkı da bulunduğu 21 ayrı  madde var.

Türkiye Bölümü;

Bölüm II.

Dünya hep birlikte eşitlik içinde: pandemiyi önleme, hazırlık ve müdahalede ve bunlar aracılığıyla eşitliğin sağlanması

Madde 4. Salgının önlenmesi ve gözetimi

1. Taraflar, ulusal kapasiteleri ve ulusal ve bölgesel koşulları dikkate alarak, salgının önlenmesini ve koordineli çok sektörlü gözetimi giderek güçlendirmek için önlemler almayı taahhüt ederler.

1. Taraflar [(DEL UK, AUS, USA, CAN, NOR) (PAK, BRA, PSE, BAE, RUS, SYR) taahhüt eder] [(ABD)'ye karar verir] [(UK, AUS, CAN, NOR) (DEL PAK, BRA, QAT, BAE, PAK)] [politikalar, stratejiler ve (AB) (DEL RUS) geliştirin, uygulayın ve periyodik olarak gözden geçirin] [(DEL EU)] önlemlerini [Tek Sağlık Yaklaşımı doğrultusunda] alın (AB, AUS, TÜRKİYE, NOR) (DEL RUS, NGA, IRN)] pandeminin önlenmesini ve [koordineli çok sektörlü (DEL RUS) (RETAIN USA)] sürveyansı giderek güçlendirmek için [UST (RUS, NGA, IRN) ile uyumlu kapasiteler ], ulusal kapasiteleri [ve ulusal ve bölgesel koşulları [ve ayrıca UST (AB, CHE) kapsamındaki yükümlülükleri] (DEL BGD, CAF)] [ve elindeki kaynakları (BGD)] dikkate alarak. [NOT Orijinal metni koruyun: BRA, COL, QAT, CHN, BAE, IND, FJI, MYS]

(a) koordineli çok sektörlü sürveyans: (i) Uluslararası Sağlık Tüzüğüne (2005) uygun olarak, önemli zoonotik yayılma riskleri oluşturabilecek hayvan popülasyonlarındaki atojenler de dahil olmak üzere, ortaya çıkan veya yeniden ortaya çıkan patojenlere ilişkin risk değerlendirmelerini tespit etmek ve yürütmek; ve (ii) kendi bölgelerindeki ilgili gözetim ve risk değerlendirmelerinin çıktılarını DSÖ ve diğer ilgili kurumlarla paylaşacak;

(a) koordineli çok sektörlü sürveyans [Tek Sağlık Yaklaşımı (AB, ABD, NZL, AUS, TÜRKİYE, FJI, NOR, MCO) (DEL IRN, BGD) doğrultusunda]: (i) tespit etme (AB)] ve [hayvancılık ve (AB) patojenleri dahil olmak üzere [UST (CAN) uyarınca] [ortaya çıkan veya yeniden ortaya çıkan patojenlerin] [çok sektörlü (Birleşik Krallık, CAN, ABD, BTN, NOR)] risk değerlendirmelerinin yürütülmesi (AB) )] zoonotik [ortaya çıkma ve (ISR)] yayılma[/geri yayılma (ABD)] açısından önemli riskler taşıyabilecek hayvan popülasyonları, (DEL BGD, MYS)] [[ilgili uluslararası standartlar (CAN, AB)] uyarınca Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005); (DEL AF GROUP + EGY, BGD, CAN, RUS, MYS)] ve [(ii) [ilgili gözetim ve (DEL BGD, MYS)] risk değerlendirmelerinin çıktılarını [ilgili sektörlerle (İngiltere, AUS)] paylaşırlar kendi bölgeleri (DEL BGD, MYS)] [uygun olduğu şekilde (IND, FJI)] DSÖ [[ve diğer ilgili [uluslararası (AB)] ajansları (DEL BGD, MYS)] [[, (DEL UK, AUS, NOR) ] [; (İngiltere, AUS, NOR)] özellikle dörtlü kuruluşlara (AB, NZL, AUS, CHE, TÜRKİYE, NOR, MCO)]; (DEL AF GRUP + EGY,

Madde 5. Pandemi önleme, hazırlık ve müdahaleye yönelik Tek Sağlık yaklaşımı

Tek Sağlık yaklaşımı [salgının önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahaleye yönelik

(DEL CHN, BGD, PAK, URY, SYR, TÜRKİYE)]

1. Taraflar, salgının önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahale için ilgili aktörler ve sektörler arasında tutarlı, kapsamlı, entegre, koordineli ve işbirlikçi bir Tek Sağlık yaklaşımını teşvik etmeyi taahhüt ederler.

1. Taraflar [a (DEL EU, CAN, BRN) (RETAIN AF GRUBU + EGY, PAK, MYS)] [(AB, CAN, Birleşik Krallık, NOR, BRN, ABD, AUS) (DEL AF GRUBU + EGY, PAK)] Pandeminin önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahale [ve iyileşme (IND)] için Tek Sağlık yaklaşımı [zarar vermeden yurtiçi halk sağlığı öncelikleri (BGD)] [insanlar, hayvanlar ve çevre arasındaki tutarlı, kapsamlı, entegre, koordineli [, birlikte çalışabilir (PER) olan karşılıklı bağlantıyı kabul ederek (ABD, AB, PER, İngiltere, TÜRKİYE, COL, ROK)] )] ve ilgili [kuruluşlar arasında işbirlikçidir, [NOT: dipnot “buna şu anda dörtlü yapı olarak bilinen WHO, WOAH, FAO ve UNEP ile işbirliği de dahildir.” (NOR, ROK)]] aktörler ve sektörler [topluca dörtlü olarak bilinen WHO, WOAH, FAO ve UNEP ve diğer ilgili kuruluşlarla (ABD, COL, İngiltere, AUS, MCO) işbirliği içinde (DEL IND, BRA, FJI, PAK)]. [Destek Bürosunun metni (IND, URY, BRA, FJI, IDN, MYS, BRN, AF GROUP + EGY, CHN, MEX, IRN, BOL, CHL)]

(a) Tek Sağlık yaklaşımını yansıtan ilgili ulusal politikaları, stratejileri ve önlemleri uygulamak;

(a) İlgili ulusal politikaları, stratejileri [ve önlemleri (DEL AF GROUP + EGY)] [[geliştirmek ve (AB, FJI)] uygulamak [ve ulusal ve uygulanabilir olduğunda bölgesel (AB)] düzenli olarak gözden geçirmek] [pandeminin önlenmesi için, hazırlıklı olma ve müdahale (AB)] [(CAN, AUS)] [a (RETAIN MYS) (DEL EU)] [(AB, Birleşik Krallık, NOR, USA, AUS, TÜRKİYE)]Tek Sağlık yaklaşımı [ulusal politika, strateji ve planlarda (CAN, AUS)]; (DEL (a) (BGD)] [2(a)'yı 4.3'ün altına koyun (RUS, IRN)] [Destek Bürosunun metni (FJI, URY)]

(e) kırsal ve ulaşılması zor alanlar da dahil olmak üzere sağlık ve bakım iş gücünün hizmet öncesi ve hizmet içi yeterliliğe dayalı eğitim ve öğretimini, konuşlandırılmasını, ücretlendirilmesini, dağıtımını ve elde tutulmasını güçlendirmek.

(e) [[sürdürmek ve (ABD)] (IND, BTN, BGD)] güçlendirmek, hizmet öncesi ve hizmet içi yeterliliğe dayalı eğitim ve öğretimi, [destekleyici denetim, (Birleşik Krallık, BAE)] konuşlandırma, ücretlendirme, dağıtım için önlemler almak ve [sağlık ve bakım iş gücünün (IND, BTN, BGD)], [(DEL CHN) dahil] [özellikle (CHN)] kırsal ve ulaşılması zor alanlarda[,] elde tutulmasını etkileyen (ABD) sorunlarının ele alınması, sağlık ve bakım iş gücünün (DEL IND, BTN, BGD)] [özellikle halk sağlığıyla ilgili acil durumlar sırasında (IND, BTN, BGD, IDN)].

[(e) bir halk sağlığı acil durumuna müdahale sırasında yaralanma, sekel veya ölüm durumunda sağlık ve bakım çalışanlarının yanı sıra ailelerini korumaya yönelik politikalar geliştirmek (BRA, MEX, TÜRKİYE)]

2. Taraflar, pandeminin olumsuz etkilerine karşı özellikle savunmasız olan ülkelerin ihtiyaçlarına özel dikkat göstererek, ihtiyaç sahibi diğer Taraflara ellerindeki araç ve kaynaklar dahilinde mali ve teknik destek sağlamayı ve yardım etmeyi taahhüt ederler. Ulusal, ulusal ve bölgesel düzeylerde kaliteli temel sağlık hizmetlerini, temel halk sağlığı işlevlerini ve acil durumlara hazırlık ve müdahaleyi sürdürebilecek vasıflı ve yetkin bir sağlık ve bakım işgücünü sürdürmek.

2. Taraflar [(DEL MEX, IND, PAK)'ı taahhüt eder (AB'Yİ TUTUN)] [Madde 16, 19 ve 20 (AB, AUS, NOR, SGP) uyarınca] [(MEX, IND, PAK)] [gelişmekte olan (PAK, AF GRUBU + EGY, SYR)] ülkelerin ihtiyaçlarına özel önem vererek, ihtiyaç sahibi diğer Taraflara ellerindeki araç ve kaynaklar dahilinde mali ve teknik destek sağlama ve yardım etme ((IND, PAK) çabası) [ve ayrıca pandemilerin olumsuz etkilerine karşı özellikle savunmasız olan ülkeler (PAK, SYR)], vasıflı ve [yeterli (DEL PHL)] [eğitimli (PHL) bir ekibin güçlendirilmesi ve sürdürülmesi için [ve yeterli (PHL)] )] sağlık ve bakım [iş gücü (DEL PHL)] [işçiler (PHL)] [kaliteli temel sağlık hizmetlerini, temel halk sağlığı işlevlerini ve acil durum hazırlık ve müdahalesini sürdürebilme yeteneğine sahip, (DEL CHN, PAK)] [ulus altı, (DEL) TÜRKİYE)] ulusal ve bölgesel düzeylerde. [RESERVE Paragraf 2 (Madde 19 kapsamındaki adres): ABD, Birleşik Krallık]

5. Taraflar, mevcut ulusal ve bölgesel eğitim kurumlarını, mükemmeliyet merkezlerini ve ağlarını, alt-ulusal, ulusal ve bölgesel düzeylerde temel sağlık kalitesini sürdürme kapasitesine sahip vasıflı ve yetkin bir sağlık ve bakım işgücünü geliştirecek veya güçlendirecek, bunlardan yararlanacak veya bunlardan yararlanacaklardır. hizmetleri, temel halk sağlığı fonksiyonlarını ve pandemi potansiyeli olan halk sağlığı tehditlerine hızla yanıt vermeyi amaçlıyoruz.

5. [Taraflar [, WHO ve bölgesel kuruluşlar (ABD)] [(DEL USA)] [(ABD) konusunda işbirliği yapmaya teşvik edilir] (ABD) [ve/ (AF GROUP + EGY, BGD, SYR, TUN)] veya güçlendirme[(ABD)] [çabalar (IND, BGD)], yararlanarak [ve/ (AF GROUP + EGY, BGD, SYR, TUN)] veya mevcut ulusal ve bölgesel eğitim kurumları, merkezleri üzerine inşa etme mükemmellik ve ağlar, [yeterli (PHL)] vasıflı ve [yeterli (DEL PHL)] [eğitimli (PHL)] sağlık ve bakım işgücü [acil sağlık ekipleri (AB) dahil] [ulus altı, (DEL TÜRKİYE)] ulusal ve/veya (CAN)] bölgesel düzeylerde, [kaliteli temel sağlık hizmetlerini, temel halk sağlığı işlevlerini sürdürme ve pandemi potansiyeli taşıyan halk sağlığı tehditlerine hızla yanıt verme kapasitesine sahip. (DEL CHN, SURİYE)] (DEL PARA 5 (NOR))]

f) DSÖ'nün merkezi rolüyle, farklı popülasyonlar ve ortamlar için pandemiyle ilgili ürünler geliştirmek amacıyla ortak hedefleri, araştırma hedeflerini ve önceliklerini belirlemek için özel sektör de dahil olmak üzere uluslararası işbirliği ve koordinasyon;

(f) [bölgesel ve (AB)] [Ayrımcı olmayan (RUS, CUB, SYR, IRN, CUB, SYR)] uluslararası işbirliği ve koordinasyon, [ilgili araştırma organları, kurumları ve ortaklıkları ile [danışma yoluyla (CAN) dahil] ve (İngiltere, CAN, AUS, AB)] özel sektörü (DEL IRN, EGY)], [ve diğer ilgili paydaşları (AB)] [ayarla (DEL EU, CAN)] [tanımla (AB, CAN)]] hedefler, araştırma hedefleri ve öncelikler, [(İngiltere, CAN, AUS, AB dahil)] [geliştirmek (DEL EU)] [Sekreterliğin desteğiyle ve araştırma çabalarının tekrarını önleyerek uzmanlığı bir havuzda toplamak ve geliştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla (AB)] pandemiyle ilgili [sağlık (ABD, AB, TÜRKİYE) (DELUEA)] ürünleri [uygun olduğu şekilde (IND)] [çeşitli popülasyonlar ve ortamlar için (DEL CHN, PAK, IRN, EGY, NGA, URY) ( RETAIN (BRN, CAN, FJI), NOR] [çeşitli popülasyonlar ve ortamlar (BRN, NZL, UK)], [[[merkezi (DEL USA, IND, QAT) ile] [toplanma (ABD, QAT, CAN) )] [WHO için kolaylaştırıcı (IND)] rolü] (DEL SAU)];

(i) aşağıdakiler de dahil olmak üzere, pandemilerin nedenleri ve etkileri ile bunların önlenmesi ve yönetimine ilişkin araştırmalar: (i) yeni ortaya çıkan hastalıkların epidemiyolojisi, hastalığın yayılmasına veya ortaya çıkmasına neden olan faktörler ve davranış bilimi; (ii) pandemileri kontrol etmek için kullanılan halk sağlığı ve sosyal müdahaleler ve bunların hastalığın yayılması üzerindeki etkisi ve bu önlemlerin ekonomik maliyeti de dahil olmak üzere toplum üzerinde yarattığı yük; ve (iii) zamanında temin edilebilirliği, karşılanabilirliği ve kalitesi de dahil olmak üzere, adil erişimi teşvik etmek amacıyla ilgili sağlık ürünleri.

(i) [[pandemilerin nedenleri [, kolaylaştırıcı faktörler (AB)] ve bunların önlenmesi ve yönetimi üzerindeki etkileri üzerine araştırma, [WHO rehberliği ve planı (IDN) dikkate alınarak] aşağıdakiler dahil: (i) ortaya çıkan hastalıkların epidemiyolojisi , hastalığın yayılmasına veya ortaya çıkmasına neden olan faktörler ve [sosyal ve (Birleşik Krallık, AB, FJI)] davranış bilimi; (ii) pandemileri ve bunların hastalığın yayılması üzerindeki etkilerini ve bu önlemlerin topluma getirdiği yükü kontrol etmek için kullanılan halk sağlığı ve sosyal [müdahaleler (DEL Birleşik Krallık, AB, FJI)] [önlemler (Birleşik Krallık, AB, FJI)], ekonomik [maliyet (DEL SAU)] [etki (SAU)] dahil; ve (iii) [ilgili sağlık ürünleri (DEL USA, EU, UK)] [pandemi ile ilgili sağlık ürünleri (USA, EU, TÜRKİYE)], [(DEL USA, JPN, UK) amacıyla] [(ABD dahil) , JPN)] [adil, zamanında ve (ABD)] eşitlikçi erişimi teşvik etmek, [halk sağlığı risklerine (JPN) dayanarak] [zamanında bulunabilirlik, satın alınabilirlik [, güvenlik (AB)] ve kalite (DEL ABD, Birleşik Krallık) dahil)] (DEL IND)] Büro'nun metnini SAKLAYIN (BRA)].

1. Taraflar, daha adil bir coğrafi dağılım elde etmeyi ve salgınla ilgili ürünlerin küresel üretimini artırmayı ve sürdürülebilir, zamanında bu tür ürünlere adil ve eşitlikçi erişimin yanı sıra pandemi sırasında arz ve talep arasındaki potansiyel uçurumun azaltılması.

1. Taraflar [[(DEL AF GROUP + EGY, BGD, COL, SYR, HND)] [(EM Bölgesi, SAU) yönünde çalışmayı] [(DEL EM REGION, SAU), CHE, Birleşik Krallık] (DEL) elde etmeyi taahhüt ederler USA, QAT, JPN)] [(AF GROUP + EGY, BGD, COL, SYR, MYS, HND) elde edecek] [(USA, QAT, BAE, JPN, CHE, UK, CAN) yönünde çalışmaya karar verecek] [a daha adil coğrafi dağılım ve pandemiyle ilgili [sağlık üretiminin küresel (DEL EU)] [ekonomik olarak sürdürülebilir ve coğrafi olarak çeşitlendirilmiş (AB)] üretiminin [hızlı (CHN, PSE, BGD, BRA, SYR, FJI, THA)] büyütülmesi (USA, EU, JPN, TÜRKİYE, CAN, UK)] ürünleri [ve diğer sağlık ürünleri (BRA, SYR, GUA, COL)] ve [böylece (AB)] artan [sürdürülebilir, (DEL EU)] zamanında, [ engelsiz, (IRN, PSE, SYR, NIC, VEN, BLR, CUB, RUS, CHN) (DEL USA, UK, CHE, CAN)] [adil (DEL EU)][, uygun fiyatlı (CHN, PHL, PSE, BGD) , SYR, IDN, FJI, THA)]

ve [pandemi ile ilgili (AF GROUP + EGY, BGD, BRA, COL, CHL, SYR, ABD, IDN, MYS)] [güvenli, etkili, kaliteli ve uygun fiyatlı] erişime eşit erişim (DEL AF GROUP + EGY, BGD, COL, SYR)] ürünleri, [arz ve talep arasındaki potansiyel açığın azaltılmasının yanı sıra (DEL EU)] [pandemi sırasında (DEL EU)] (DEL BRA, COL, IDN) , GUA)] [acil durumlar (AB, ABD)] [ve insani acil durum ayarları (PSE, SYR)].

 [1alt. Taraflar, pandemiyle ilgili sağlık ürünlerinin ekonomik olarak sürdürülebilir ve coğrafi olarak çeşitlendirilmiş üretimini sağlamayı ve böylece pandemik acil durumlarda bu tür ürünlere zamanında ve adil erişimi artırmayı taahhüt etmektedir (AB)]

(a) bölgesel kuruluşlarla işbirliği içinde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ulusal ve/veya bölgesel düzeyde üretim tesislerinin desteklenmesi, sürdürülmesi ve güçlendirilmesi ve acil durumlarda pandemiyle ilgili ürünlerin üretiminin arttırılmasını kolaylaştırmak için önlemler almak; ilgili sağlık ürünlerinin ekonomik açıdan uygun üretim tesislerinin yaratılmasını veya genişletilmesini amaçlayan kamu ve özel yatırımların teşvik edilmesi ve/veya teşvik edilmesi yoluyla;

(a) [ulusal (Birleşik Krallık)] [alt-bölgesel ve (COL, BRA, GUA)] [bölgesel [ve uluslararası (Birleşik Krallık, AUS)] kuruluşlar (RESERVE RUS)] [uygun olduğu şekilde (Birleşik Krallık)] ile işbirliği içinde önlemler almak , [uygun olduğunda, (CHN, QAT, ABD, SYR, EM BÖLGESİ, SAU, JPN)] destek sağlamak, sürdürmek [ve (DEL BRA, GUA, COL)] güçlendirmek[ ve sürdürmek (BRA, BGD, FJI, GUA, COL)] ulusal ve/veya [alt-bölgesel ve (COL, GUA)] bölgesel düzeylerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, [pandemiler arası ve pandemik dönemlerde pandemi ile ilgili ürünlerin tedariği için (BGD, IRN, IDN) üretim tesisleri ] [ve (DEL USA)] [(ABD) amacıyla] [pandemi ile ilgili [sağlık (ABD, JPN, TÜRKİYE)] ürünlerinin üretiminin [hızlı (CHN, SYR, PSE, MYS)] ölçeklendirilmesini kolaylaştırmak için (DEL BRA, GUA, COL)] acil durumlar sırasında [ve insani acil durum ortamları (PSE, SYR)], [(DEL ISR)'nin teşvik edilmesi] [(ISR)'nin faydalarının tanınması] ve/veya kamu ve özel yatırımların teşvik edilmesi yoluyla da dahil olmak üzere ilgili [pandemiyle ilgili (ABD)] sağlık ürünlerinin [ve hızlandırılmış (CHN, SYR, PSE, MYS)] [ekonomik açıdan uygun (DEL UGA)] üretim tesislerinin yaratılmasında veya genişletilmesinde;

[2(a)alt. Özellikle acil durumlarda salgınla ilgili sağlık ürünlerinin üretimini artırabilecek gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik açıdan sürdürülebilir ve coğrafi olarak çeşitlilik gösteren sağlık ürünleri üretim tesisleri yaratmayı veya genişletmeyi amaçlayan kamu ve özel yatırımları teşvik etmek için bölgesel kuruluşlarla işbirliği içinde önlemler almak. (AB)]

Madde 11. Teknoloji ve teknik bilginin transferi

1. Pandemi ile ilgili ürünlerin yeterli, sürdürülebilir ve coğrafi olarak çeşitlendirilmiş üretimini sağlamak amacıyla her bir Taraf, kendi ulusal koşullarını dikkate alarak

1. Salgının yeterli, sürdürülebilir ve coğrafi olarak çeşitlendirilmiş üretimini [(DEL AF GROUP + EGY, PSE, SYR, IRN) sağlamak] [(AF GROUP + EGY, PSE, SYR, IRN) sağlamak için] - Her bir Tarafın ilgili [sağlık (AB, JPN, TÜRKİYE, Birleşik Krallık)] ürünleri , PRY, BOL)] [ulusal koşullarını dikkate alarak (DEL COL, BRA, GTM, SLV, ARG, MEX, CRI, DOM, IDN, FJI, HND)], [gönüllü olarak aşağıdaki önlemlerin alınmasını kolaylaştırarak işbirliğini geliştirecektir: ve karşılıklı olarak kabul edilen şartlar (JPN, CHE, ISR, CAN) (DEL PAK, IDN, NAM, BGD, SYR, ZAF, FJI, MYS, IRN, NGA, AF GROUP + EGY)]:

(b) ulusal yasalara uygun olarak pandemiyle ilgili ürünlere ilişkin lisans anlaşmaları ve/veya teknoloji transferi anlaşmalarının şartlarının özel hak sahipleri tarafından zamanında yayınlanmasını teşvik etmek;   (pandemi ilan edilmeden lisans aldırma)

(b) [gönüllü (EU, CHE) koşullarının [kamuya açık veya (COL, BRA, GTM, SLV, MEX, CRI)] özel hak sahipleri tarafından [zamanında (DEL EU) (RETAIN NGA, IRN)] yayınlanmasını teşvik etmek ) (DEL NGA, IRN)] pandemiyle ilgili [sağlık (ABD, AB, TÜRKİYE, QAT, İngiltere, ISR)] ürünleri için [ulusal (DEL EU)] [yurtiçi ( AB)] yasaları [ve politikası (AB)];

(d) yetenekleri dahilinde, pandemiyle ilgili ürünler için teknoloji ve teknik bilgi transferi için kapasite oluşturmaya yönelik destek sağlamak.

(d) kendi yetenekleri dahilinde [ve mevcut kaynaklara ve yürürlükteki yasalara (ABD, ISR) tabi olarak], [karşılıklı olarak mutabık kalınan şartlarla (AB)] [gönüllü (AB, CHE)] devri için kapasite geliştirme desteği sağlamak Pandemi ile ilgili [sağlık (ABD, TÜRKİYE, QAT, ISR)] ürünlerine yönelik teknoloji ve bilgi birikimi [özellikle gelişmekte olan ülkelere (COL, BRA, GTM, SLV, TUN, MEX, CRI, NGA, PHL, SYR, MYS) ] [gönüllü ve karşılıklı olarak kabul edilen şartlarda (ABD, CAN, AB, AUS, ISR, CHE) (DEL NGA, IRN, FJI, SYR)].

5. Tarafların her biri, bu Maddenin 4. paragrafında atıfta bulunulan esnekliklerin zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, gerekli ve uygun olduğu şekilde, ulusal mevzuatını gözden geçirecek ve güncelleyecektir.

5. [Her bir Taraf [DTÖ Üyesi olan (PSE, IRN)] [(DEL CHE, AUS) şunları yapabilir:

(CHE)] [(AUS) için çaba gösterecektir], [(ABD)'yi gözden geçirecek ve gerekli değişiklikleri değerlendirecektir] ve uygun, [inceleyin [ve güncelleyin (DEL USA)] (DEL EU, CHE)]] [ulusal (DEL EU) yerel (AB)] mevzuat [sırasıyla (DEL USA)] [(DEL EU, CHE)'nin etkinleştirilmesini (AB, CHE)] [(ABD)] [bu tür esnekliklerin uygulanmasını [ kamu sağlığının korunması (MYS, BGD, TUN)] (DEL USA) paragraf 4'te atıfta bulunulmaktadır (Saklayın TUN)] bu Maddeyi zamanında ve etkili bir şekilde [yeterli kolaylaştırmak amacıyla fikri mülkiyet kanunları ve düzenlemelerindeki istisnalar ve sınırlamalar Sağlıkla ilgili acil durumlarda ihtiyaç duyulan sağlık ürünlerinin imalatı, ihracatı ve ithalatı

(BGD, TUN, SYR)] (DEL CAN)]. Büro metnini saklayın: RUS, BRA, NIC, IND, FJI, TÜRKİYE

12. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Nagoya Protokolüne Taraf Olan Taraflar PABS Sisteminin, tamamen çalışır durumda olduğunda, aşağıdakilerle tutarlı olduğunu ve bunlara aykırı çalışmadığını kabul edin: Nagoya Protokolünün amaçları; uzmanlaşmış bir uluslararası erişim ve fayda paylaşımı aracı olarak işlev görecektir; Pandemi potansiyeli olan patojenlere yönelik biyolojik materyaller ve GSD için uygulanabilir erişim ve fayda paylaşım sistemidir. Buna göre, bu Tarafların her biri, bu tanımayı yürürlüğe koymak için uygun hükümet düzeyinde etkili yasal, idari, idari veya diğer önlemleri alacaktır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ve Nagoya Protokolüne Taraf olmayan Taraflar, bu hükmün hedeflerine ve uygulanmasına uyumu sağlamak için ilgili iç mevzuata ilişkin tedbirleri alacaklardır.

12. Taraflar[, her devletin uluslararası hakları ve yükümlülükleri uyarınca (JPN, ABD, NZL, CAN)] [Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ve Nagoya Protokolüne (DEL JPN, ABD, NZL, CAN) Taraf olanlar )] PABS Sisteminin [tamamen işlevsel olduğunda (DEL USA)] Nagoya Protokolü'nün hedeflerine uygun olduğunu ve bu hedeflere ters düşmediğini kabul eder; uzmanlaşmış bir uluslararası erişim ve fayda paylaşımı aracı olarak işlev görecektir [Protokolün 4.4. Maddesi kapsamında (JPN, ABD, NZL, Birleşik Krallık, CAN)]; Pandemi potansiyeli olan patojenlere yönelik biyolojik materyaller ve GSD için uygulanabilir erişim ve fayda paylaşım sistemidir. Buna göre, bu türden her bir Taraf, [bu tanımayı yürürlüğe koymak için uygun hükümet düzeyinde etkili yasal, yürütme, idari veya diğer önlemleri alacaktır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine ve Nagoya Protokolüne Taraf olmayan Taraflar, bu hükmün amaçlarına ve uygulanmasına uyumu sağlamak için ilgili ulusal mevzuatla ilgili olarak bu tür önlemleri (DEL JPN, ABD, NZL, CAN) alacaktır. DEL PARA 12 (BRA, AF GRUBU + EGY, MYS, IDN, BGD) (RETAIN UK, NZL) (RESERVE CHN, TÜRKİYE, IRN)] Saklama Bürosu metni (AB)

Türkiye’nin yer aldığı metinin sonuna geldik. Metinin PDF formatı 110, World dosyası 100 sayfa. DSÖ’nün metni sonuna kadar incelediğinde her türlü dağınıklık ve özensizlik var.  

Bu makale, 27 Mart 2024 tarihli önerilen Pandemi Anlaşmasının müzakere metninin sızdırılmış bir versiyonunu içermektedir. Yani GİZLİ(bkz).

Henüz DSÖ sayfalarında yayınlanmadı! Ama bu metnin ülkelerin müdahalesi ile düzelmesi  pek olası gözükmüyor.

SON SÖZ;

Eğer söz konusu B E N İ M vücut sağlığım ise DSÖ’nün kararlarını R E F E R A N D U M A götürülmesini istiyoruz.

B A Ş K A  Ç Ö Z Ü M  Y O K. 

Şimdiden DSÖ’nün dijital köleliğe gidecek olan anlaşmaların hepsine TÜRKİYE evet demiştir.  

Haberi olan bir SEÇİLMİŞ var mı?

Anahtar Kelimeler:
DSÖTürkiyeUSA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kadir 2 ay önce

Yine mi 5g

Avatar
Türkan 2 ay önce

İgrenc