Öne Çıkanlar EOKA Yunanistan Prof. Dr. Ziya SELÇUK AŞKENAZ Dr. Seaad Qureshi

AŞI OLANLAR, YA DA OLACAK OLANLARA UYARILAR İÇİN

5Gvirusnews Haber Merkezi İstanbul / 19.8.2021

Aşı Dayatmasına Karşı “RED cephesi” giderek ülke genelinde sivil platromlar şeklinde yayılmaya başladı. “Çözüm arayışı” içine giren grublar, özellikle STK, Basın, Hukuk, Sağlık, Gıda ve Çevre konularında mini şura ve istişare grublar oluşturuyorlar. Bu çerçevede yapılan çalışmalar, çağrılar sosyal mediada paylaşılmaya başladı. Bu platformlardan “ÇAĞRI GRUBU” “AŞI OLANLAR, YA DA OLACAK OLANLARA UYARILAR” başlığı ile aşağıdaki “UYARI / BİLGİ NOTU”nu paylaşıma açtı.

İlgilenenlerin bilgilerine sunuyoruz ve 5gvirusnews olarak, hukuk içinde kalan bütün bu çabaları destekliyoruz.

1-Olmak zorunda olduğunuz, mecbur bırakıldığınız bir şey konusunda, “onam formu”nu imzalamanızın hukuki bir geçerliliği yoktur. Hukuk, iradi, tercihe dayalı bir durumda sorumluk yükler.

2-Kendi rızanızla, kamu otoritesi ya da işvereninizin, ailenizin, ya da çevrenizin tavsiyesi, etkisi ile kendi rızanız ve özgür iradenizle, herhangi bir baskı altında olmadan aşı olmayı kabul etseniz bile. Aşı olanın ya da ailesinin eksik ve yanlış zorlayıcı bir şekilde bilgilendirilmesi ve yönlendirmesi sonucu bir zarar ve ziyan sözkonusu ise, zorlayan/icbar eden, uygulayan, ürünün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

3-Siz ya da ailenizden biri zarar görürse, yargıya gidebilir, sorumluların cezalandırılmasını, zarara sebeb olanların, sebeb oldukları zarar ve ziyan konusunda cezalandırılmasını talep edebilirsiniz. Bu çerçevede zarar görenler, örgütlenerek ortak davalar açabilirler.

4-Aşı olmadan önce, sizi mecbur bırakan ve uygulamayı yapanlardan, yazıyla yazılı bilgi isteyin. Niçin hangi aşığı seçmeniz gerektiği konusunda ayrıca doktor raporu ve allerji testi ya da genel bir sağlık taraması isteyiniz. Astım, akciğer yetmezliği, solunum yolları ile ilgili bir sorun sebebi ile belki aşı olmamanız, maske bile takmamanız gerekebilir. Vurulacak aşının muhtevası, doğrudan etkileri ve yan etkileri konusunda bilgi isteyiniz. Aşıların resmi, teknik, bilimsel ve sertifikalandırma ve ruhsatlandırılma prosüdürlerinin eksiksiz yerine getirildiğinin teyidini talep ediniz. Kobay olmak istemediğinizi belirtiniz. Bu taleplerinizi ilgililerine yazılı olarak iletiniz.

5-Olduğunuz aşının kutusunu ve boş şişesini isteyiniz. Vermezlerle her tarafının fotoğrafını çekiniz. Aşı olduğunuz yer, saat, aşıyı yapan kişinin adını-soyadını, varsa sicil numarasını, vatandaşlık numarasını alınız. Gerektiğinde size tanıklık etmek üzere, yanınızda birisi bulunsun. Onun adını, soyadını, vatandaşlık numarasını yazınız.

6-Aşı olduktan sonra ilk gün, ilk 6 ay ve 2 yıla kadar gelişmeleri izleyiniz. Yaşadığınız bütün olumsuzlukları CİMER’e, il-ilçe sağlık Müdürlüğüne, aşı olduğunuz ilgili sağlık kurumuna yazılı olarak bildiriniz.

7-Eğer aşı olan kişi hasta olduktan sonra, hastahaneye kaldırılırsa, uygulanan tedavi yöntemi hakkında bilgi alınız ve kayıt tutunuz. Verilen ilaçlar ve dozları, bağlandığı cihazlar vs. Entübe olur ya da yoğun bakıma kaldırılırsa bütün süreci takip ediniz ve kayıt altına alınız. Vefat söz konusu olursa, tedavi sürecinde görev alan bütün yetkililerin isim ve unvanlarını öğreniniz. Ölüm sebebini öğreniniz ve doğru bir şekilde raporlanmasına dikkat ediniz. CoVID yazabilirler, ama uygulanan aşı,ya da Grafen, tedavi için kullanılan ilaçların, kalp krizine sebeb olması ya da daha önceden varolan tansiyon, şeker, kanser, alzaymır gibi hastalıkları tetikleyen bir uygulama sonucu ölüm gerçekleşmiş olabilir. Bunların ölüm raporunda yer almasına dikkat ediniz.

Eğer rapor sizi tatmin etmedi ise başhekimliğe ya da savcılığa müracaat ederek otopsi talep edebilirsiniz.

8-İşyerinden gelecek baskılar konusunda, kadınlar için aile bakanlığı, herkes için Mobing konusunda Mobingle mücadele derneğinin ilgili sayfasındaki şu bilgilerden yola çıkarak kendiniz ya da avukatınız üzerinden girişimde bulunabilirsiniz.. İl ve İlçenizdeki İnsan Hakları, Tüketici kurullarına başvuruda bulunabilirsiniz. Dava açabilirsiniz. Sendikanız varsa sendikanıza başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili Meslek odalarını konuyla ilgili bilgilendirebilirsiniz. İşlemler konusunda İl-İlçe sağlık Müdürlüklerine bilgi verebilir, gerektiğinde Vali ve Kaymakamlık makamına yazılı başvuruda bulunabilirsiniz. Zaruri durumlarda noterlik tesbiti isteyebilirsiniz.

Bu yöntemi sadece Aşı için değil PCR ya da bu konuda her türlü engelleme ve hak ihlalleri için de kullanabilirsiniz.

Biz Adalet istiyoruz, Barış istiyoruz, Özgürlük istiyoruz. Bilime değil, “Bill’in adamları”nın tehdit, dayatma ve komplolarına karşı çıkıyoruz.

Devletin, anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet temeline aykırı dayatmalarını reddediyoruz. Hukuk yolu ile hakkımızı alma mücadelemiz kişisel ve örgütlü bir şekilde, MllLetçe ve Milletlerarası boyutta giderek artan bir kararlılıkla devam edecektir.

MOBİNG’e Karşı Şikayet ve Başvuru Yolları

“Dilekçe ile Başvuru

-İşyerinde psikolojik taciz davranışlarına maruz kalan kişiler, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili idari makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
-Başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru öğrenmek için Tıklayın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Yoluyla Başvuru
İşyerinde psikolojik taciz şikayet ve talepleri için “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)”ne https://basvuru.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx adresinden başvuru yapılabilir.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Üzerinden Başvuru
-İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Başbakanlık Genelgesi’nin 4 üncü maddesi uyarınca 2011 yılından bu yana psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla ALO 170 hattı üzerinden çağrılar alınmaktadır.
-İşyerinde psikolojik taciz konusunda eğitilmiş ve hattı arayanlara destek olmak üzere görevlendirilmiş psikologlar, kişileri bilgilendirilmekte ve yönlendirmekte, onlara destek olmakta ve şikayet başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvuru taleplerini almaktadır.
-ALO 170 hattı üzerinden psikolojik taciz şikayet başvuruları, başvuruyu yapan kişinin kamu veya özel sektörde çalışmasına bağlı olarak farklı şekilde değerlendirilmektedir. Özel sektör çalışanlarınca yapılan başvurular, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından incelenmekte; kamu sektöründe çalışanlar tarafından yapılan başvurular ise psikolojik tacizin gerçekleştiği kurum tarafından incelenmektedir.
-ALO 170 çağrılarına en geç 72 saat içerisinde cevap verilir.

Başvuru Şartları

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversite görevlileri hakkında yapılan etik ihlal başvuruları işleme alınmayacaktır.

Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, en az Genel Müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında yapılan başvurular işleme alınacaktır. (Not: Diğer kamu görevlileri hakkında etik ihlal başvurularınızı, kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapınız.)

İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular işleme alınmayacaktır.

Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama olduğu iddianızı; kişi (Unvanıyla birlikte), zaman ve yer belirterek somut biçimde gösteriniz. İddianızı destekleyen mevcut bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

Tüzel kişiler (kurum/kuruluşlar, sendikalar, dernekler vb.) tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru yaparken kimliğinizin gizli tutulmasını istediğiniz takdirde, bunu belirtiniz.

Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsman) Başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumu, bireyler ve kamu iradeleri arasındaki sorunların kısa sürede çözümlenmesi veya çözümlenmesine katkı sağlamak için oluşturulmuş anayasal bir kuruluştur. Kamu Denetçiliği Kurumu şikayetleri, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka uygunluk ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceler.
Kurum, devletin kendine güvenip, kendini halkın denetimine sunmasıdır. Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde inceleyebilir. İlgili kurumlardan her türlü bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir. Kurumlar da 30 gün içerisinde kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri göndermek zorundadır.

Kamu Denetçiliği Kurumu şikayet üzerine idarenin işleyişini inceleme ve araştırma yetkisine sahiptir.

Kurum, Hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir denetim mekanizması olarak 2013 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir. “İnsanların en hayırlısı insanlara en fazla faydası dokunandır” inancı ile “İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ilkesini kendisine rehber edinen Kamu Denetçiliği Kurumu;

İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,

İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,

İnsan haklarının gelişmesine,

Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,

Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,

Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır.

-İdarenin eylem ve işlemleri karşısında psikolojik tacize maruz kaldığını iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, herhangi bir ücret ödemeksizin Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayet başvurusu yapabilir.

-Şikayet dilekçeleri; posta, elektronik posta, faks ve web sayfasından elektronik sistem yoluyla yapılabileceği gibi illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Başvuru
-Kişiler, işyerlerinde yıldırma ile ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla herhangi bir ücret ödemeksizin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na başvuru yapabilirler.

-Başvurular illerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da yapılabilir.

-Dilerseniz “Mağdur Başvuru Formu”nu doldurarak Derneğimize de başvurabilirsiniz.

-Derneğimiz kurulduğu 2010 yılından bugüne önemli mesafeler kat ederek, başta TBMM olmak üzere, ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Barolar, Odalar, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte ortak faaliyetler yürütmüş, çeşitli çalıştay, sempozyum ve panellerde yer alarak Mobbing farkındalığının geliştirilmesi ve Mobbing ile Mücadele adına ülkemiz çalışanlarına önemli hizmetler vermiştir.

-Derneğimiz Türkiye genelinde örgütlenmesini hızla tamamlayarak, illerde hizmet veren 21 Temsilciliğe ulaşmış, binlerce mobbing mağduruna destek olmuştur.

-Dernek olarak amacımız; Çalışma barışının korunup, kollanması ve geliştirilmesi, onurlu çalışma hakkının gözetilmesi, ülkemizin beşeri sermayesi olan deneyimli, birikimli insan kaynağının doğru kullanılması, heba edilmemesi, çalışanların, verimli, huzurlu, sağlıklı ortamlarda çalışması için çaba sarfetmektir.

-Bu amaçla her yıl; akademisyen, avukat, işveren, yönetici, insan kaynakları uzmanı, iş güvenliği uzmanı, mobbing mağdurları ve çalışanların yanısıra konuya ilgi duyan çok sayıda katılımcıya Mobbing Farkındalık Seminerleri ve Mobbing Temel Analiz Uzmanlık Eğitimleri veriyoruz.

Yargı yolu

Psikolojik tacize ilişkin olarak somut olayın özelliklerine göre, hukuk yargısı, ceza yargısı yahut idari yargı yollarına başvurulması mümkündür.
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır” hükmü yer almaktadır (md. 3) Yargı yoluna başvurulmasında bu madde hükmü gözönünde bulundurulmalıdır.

Hukuken Önemli Sorun:

Mobbing’in İspatı : Uzunca bir sürede meydana gelen bir saldırı bulunduğunu ve bunun sistematik, amaçlı ve böylelikle bir anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde gerçekleşmiş olduğunu ispatlamak zordur. Bu zorluğun aşılabilmesi için, belge toplama, vakıaların kaydını yapma, örneğin olaylar meydana geldikçe bir günlüğe kayıt yapma gibi önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca, yargıcın da, mutlak / kesin ispat aramak yerine kuvvetli olasılıktan hareketle karara ulaşması görüşü, Türk hukukunda ve karşılaştırmalı hukukta öğreti ve yargı uygulamalarına egemen olan diğer bir çözüm önerisidir.

BORÇLAR KANUNU MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.
İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlâline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tâbidir.

Açılabilecek davalar: İşçi için

• Manevi Tazminat

• Tacizin durdurulması

• İş akdinin haklı nedenle feshi (Ahlak ve iyiniyete aykırı davranış)
• Soruşturma açılmasını isteme /delil toplama

Türkiye’de mobbing davaları açılmaya ve kazanılmaya başlanmıştır.
Ankara 7. İdare mahkemesi’nin 2007/875 E. 2008/2297 K. Sayılı dosyasında ilk defa karşı oy olarak yer almıştır. “ davacının sürekli hak arama arayışı ve girişimi içerisine sokulduğu ve bu yolda ölçüsüz bir güvensizlik hissinin yaratıldığı görülmekle” mobbing iddiasının hukuki gerekçelerinin oluştuğu kanısına varılmıştır.

Sonuç; Mobbing bir insan hakları ihlalidir!”

Anahtar Kelimeler:
STKRED CephesiÇAĞRI GRUBU
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Nail Bilensoy 3 yıl önce

Seyehat hakkımız, aşı olmadığımız ve PCR dayatmasını kabul etmediğimiz için elimizden alındı, şu an kendime ait aracım da olmadığı için şehir dışına herhangi bir toplu taşıma ile çıkamıyorum. Cimere şikayette bulunmak istiyorum , konu ile ilgilii yukarıda belirtildiği üzere işyerinde karşılaşabilecek hukuk dışı unsurlar için belirtmiş olduğunuz dava yolları gibi örnek form ve usuller hakkında bilgi vermenizi, paylaşmanız rica olunur

Avatar
mehmet 3 yıl önce

verdiğiniz link çalışmıyor