Öne Çıkanlar EOKA Yunanistan Prof. Dr. Ziya SELÇUK AŞKENAZ Chabad

İNCİRLİK ÜSSÜ BİZİM (Mİ?)

Yazan MUSTAFA DÖNMEZ

İncirlik Üssü’nde 17 Eylül 2005 tarihinde bir Türk binbaşı tartaklanmıştır. ABD’li askerler Binbaşımıza kelepçe vurmuşlardır. Soruşturulamamıştır. Son olarak 2013 Yılbaşında üs içindeki camiye alkollü olarak saldırmışlar minbere ve cami içinde zarar verip Kuran’ı yırtmışlardır. Bu olay da cezasız kalmıştır.

Üs içinde ABD’nin insansız hava araçları konuşlanmış, ABD isteklerine göre kullanılmaktadır. Sonuç olarak İncirlik Üssü'nün bugüne kadar BM ve NATO antlaşmaları ihlal edilerek ve halktan gizli kararlar ile kullanıldığı görülmektedir. Kendi resmi web sitelerine bakılması yeterlidir. Ayrıca üs içinde ABD’ye ait 60-90 arası B1 Tipi toplamda değişik cinslerde 500 atom bombası olması artık gizli değildir.

İNCİRLİK ÖZERK BÖLGEMİDİR?

İncirlik Üssü'nün Hukuki Durumu ne ABD ne de NATO'ya aittir. İncirlik üssü Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı'na bağlı bir üs statüsündedir.

İncirlik Üssü'nün Coğrafi Durumu İncirlik Üssü Adana'nın 15 km dışında 32 bin dönüm üzerine kuruludur, Mersin Limanı'na 70, İskenderun Limanı'na ise 125 km mesafededir. Üssün Irak'a uzaklığı ise 500 km’dir. İncirlik Üssü, D-400 karayolu ve TAG otoyolunun yansıra demiryolu ile de Güneydoğu'ya açılabilecek konumdadır. İncirlik üssünde 1 adet ana uçak pistinin yanında 1 adet de acil iniş pisti, 300er kişilik 15 otel ve 10'ar kişilik 500 çadır bulunmaktadır.

Adana'nın 17 bin nüfuslu İncirlik beldesinde neredeyse kasaba nüfusu kadar nüfus barındıran ve aynı adla kurulu olan 'İncirlik' üssünün kuruluşu 1950 yılında burada Türk Ordusuna ait 'Hava Atış Bombardıman Destek Grup Komutanlığı'nın oluşturulması iledir. 1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya üye olmasını takiben üssün yapımına başlanmış ve üssün tamamlanması neticesinde Libya'da konuşlu ABD 'Özel Görev Birliği' burada konuşlanmıştır. Üs, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek tehditleri erken haber almak, Ortadoğu ülkelerinin gözetlenmesi ve istihbarat çalışması yapmak üzere tasarlanmış, ancak tarihi boyunca ABD'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı HUKUK DIŞI saldırılarda kullanılmıştır.

AMERİKA ANLAŞMALARA HİÇBİR ZAMAN UYMAZ

İncirlik Üssü BM kararları ve NATO anlaşmaları çevresinde bakanlar kurulu kararları ve ikili anlaşmalar ile statüsü belirlenerek kullandırılmak zorundadır. İkili antlaşmalara bakılacak olursa; 1954 tarihinden itibaren ABD’nin asker bulundurduğu üssün hukuksal statüsü ancak 3 Temmuz 1969 da ABD ve Türkiye tarafından imzalanan Ortak Savunma ve İşbirliği Antlaşması (OSİA) ile belirlenebilmiştir. Bu antlaşmaya göre aralarında İncirlik'in de bulunduğu ortak tesisler, ancak NATO amaçları doğrultusunda ve meşru müdafaa kapsamında kullanabilecektir.

Amerika üssü anlaşmalara uygun kullanılmamasını alışkanlık haline getirmiştir. Örneğin;

İlk olarak 1958 yılında ABD deniz piyadelerinin Lübnan'a yaptıkları çıkarmada kullanılmıştır. 1991 Irak Savaşı ve Afganistan'a yapılan operasyonlar da durum bu şekildedir. Irak'ın kuzeyden keşfi ve 'Çekiç Güç' harekatlarında da kullanılan İncirlik, 2003 Haziran ayından beri Irak'a lojistik nakliyat ve ABD ordusunun personel rotasyonunda transit geçiş amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu görevlerin NATO ile ne alakası vardır. NATO’nun meşru bir savunması mı vardır? İsrail’e gönderilen savaş malzemeleri lojistiği, NATO görevi olabilir mi? Hangi anlaşma metinlerinde İncirlik Üssü İsrail havaalanı gibi kullanılır hükmü vardır?

Bizim 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda 800 civarında personelimiz bulunmaktadır. Amerikalıların ise yaklaşık on bin kuvveti vardır. Antlaşma gereğince ABD Üste 48 adet savaş uçağı bulundurabilmektedir. Ancak sayısı bunun çok üstündedir. Zaman zaman 250 çıkarmaktadır.

İNCİRLİK ÜSSÜ MEŞRULUĞUNU YİTİRMİŞTİR. TÜRKİYE HUKUKİ OLARAK ÜSSE EL KOYABİLİR.

Şöyle ki; Antlaşmaların maddelerini incelersek, SEİA'nın giriş bölümünde, bu anlaşma kapsamındaki Türk-Amerikan iş birliğinin, 'BM Yasasının amaç ve ilkeleri çerçevesinde ve NATO antlaşmasının 1. ve 2. maddelerine uygun olacağı' ifade edilmekte, NATO antlaşmasının 1. maddesinde de, 'Taraflar ... uluslar arası ilişkilerinde, BM'nin amaçlarıyla herhangi bir surette örtüşmeyecek tehdit veya kuvvet kullanmaktan çekinmeyi taahhüt ederler' ifadesi yer almaktadır. Buna ek olarak, SEİA'nın V. Maddesinde, 'Bu anlaşmada öngörülen savunma iş birliğinin kapsamı Kuzey Atlantik Antlaşmasından doğan yükümlülüklerle sınırlı olacaktır' ifadesi de yer almaktadır.

SEİA'ya ekli 'Türkiye Cumhuriyeti ile ABD Hükümetleri Arasında Tesisler Konusunda 3 Numaralı Tamamlayıcı Anlaşmasında doğrudan doğruya, Türk-Amerikan ortak askerî tesislerinin kurulma ve işletilme koşullarını düzenlemektedir. Bu protokolün daha ilk maddesinde doğrudan SEİA'nın V. Maddesine atıf yapılmaktadır. Yani, İncirlik’in bugünkü durumunu da düzenleyen bu anlaşmaya göre, İncirlik Üssü’nün ancak 'NATO kapsamındaki operasyonlarda' kullanılabilmesi mümkündür.

NATO antlaşması ve SEİA halen geçerliliğini koruduğuna göre, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde İncirlik ortak savunma tesisinin, herhangi bir BM Güvenlik Konseyi kararının olmadığı, Türkiye'nin bir meşru müdafaa durumunda bulunmadığı yahut NATO'nun bu yönde bir karar almadığı göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin Irak'a yönelik harekâtında saldırı amaçlı olarak kullanılması hukuken hiçbir biçimde mümkün değildir.

Üstelik BM Antlaşmasının 51. maddesinin altı çizildiğine göre, bütün bu hükümlerin ruhunda yer alan, savunma amaçlarını aşar biçimde, NATO ülkelerinin birbirleriyle saldırı amaçlı yeni anlaşmalar bağıtlamaları yasaklanmıştır.

İncirlik Üssü bugün nasıl oluyor da bize hasım olan ülkelerin uçaklarına ev sahipliği yapabiliyor?

ORMAN KANUNU

Mevcut olağanüstü durum çerçevesinde 'Türkiye, ABD'yle yeni bir anlaşma yapar. Kendisine ait olan bu tesisi, bu yeni anlaşmaya uygun olarak, istediğine, istediği gibi kullandırtabilir' denilebilir. Böyle bir görüşü savunana cevabı da NATO antlaşmasının 8. maddesi vermektedir. 8. madde: 'Taraflar ... bu anlaşma hükümlerine aykırı herhangi bir uluslararası taahhüde girişmemek vecibesini yükümlenirler.'

2003 yılının haziran ayından itibaren ABD'nin İncirliği Lojistik ve transit geçişler için kullanmasının hukuki dayanağının da 23 Haziran 2003 tarihinde imzalanan gizli bir bakanlar kurulu kararından kaynaklandığı da ortaya çıkmıştır (Dosya No: 2003/5755) Bu anlaşma her yıl haziran ayında bir yıl uzatılmaktadır.

ANAYASAL SUÇ İŞLENMEKTEDİR.

Bir anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti aleyhine kullanılabilir mi? Buradan kalkan uçaklar nasıl olurda? bizim hava unsurlarına saldırı düzenleyebilirler?

Anayasanın 5’inci maddesi; Devletin temel amacı ve görevi, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini…korumaktır’ diyor. Ülkenin bir bölümünde Türk anayasasının, kanunlarının geçersiz kılınması ne demektir? Belki farkında değillerdir. Ancak TBMM’den geçirilmemiş ikili anlaşmalara imza atanlar Anayasa’yı ihlal etmektedirler. Anayasaya uymadan siyasi kararlar alanların yargılanması gerekmez mi? Muafiyet nereden gelmektedir?

Ayrıca Anayasamızın 6’ıncı maddesi ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir demektedir. 7,8 ve 9’uncu maddelerinde yazılı hükümlere de muhalefet yapılmaktadır. Kimse kimseyi kandırmasın. İncirlik Üssü kullanım hakkını, mevcut yasaları hiçe sayarak ABD’ye bırakanlar Anayasal suç işlemektedirler.

Üs kullanım hakkı ilk başta başka bir durumda iken bugün Türk devletinin yargı kararlarını geçersiz kılan bir duruma düşmüştür. Adeta kurtarılmış bölge veya Özerklik ilan edilmiştir. Amerika istediği şekilde anlaşmalara uymadan hareket serbestliğine kavuşmuştur. Kıbrıs’taki İngiliz üssü benzeri konuma geçmişlerdir. İngilizler Kıbrıs’ı işgal etmişlerdi. İncirlik Üssü işgal mi edildi? Böyleyse, ki öyle görünüyor. İncirliğe acilen el konulmalıdır.

Daha vahimi burada görev yapanlar Türk Milletine saldırmaları, öldürmeleri, yasalarda suç olan terbiyesizlikleri yapmaları, serbest bırakılmıştır. Mevcut durum kabul edilemez. Anayasanın başlangıç bölümüne ve ruhuna aykırı işler yapılmaktan bahseden bölümde; ‘Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasından aykırı olamaz demektedir. İlk anlaşmanın ardından geçen 74 yıl, her geçen gün artan oranda kanunsuz işler yapılmaktadır. İncirlik’te gözler önünde aleni suçlar işlenmektir.

Konu acilen TBMM önüne getirilmelidir. Ve kanun ve hukuk tanımayan bölgemize, acı ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen, çocuk katili CHABAD’ın emrindeki ABD’nin kendi başına özerklik ilan ettiği üsse girilmelidir. Ve suçlular yargılanmalıdır.

(Sonraki yazıda bu üste çalışan ABD personelinin, kaç vatandaşımıza kötülük yaptıklarını hatta hunharca öldürdüklerini ve sonuçta hiç ceza almadıklarını belgeleriyle anlatmaya çalışacağım)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.