Öne Çıkanlar ABD Megali İdea Aşık Veysel Özgür Özel Abdülkadir Aslantaş

LGBTQ DESTEKLENMELİ (Mİ!?)

Yazan Muammer KARABULUT

Başta küresel paraya-madenlere-finansa-ekonomiye-sanayiye-ülkelere hükmedenler olmak üzere kollara ayıran sapkınlara, coğrafi paylaşımcılara, planlayıcılara, sahiplenicilere ve bölüp parçalayıp küçük lokmalarla bizleri yani insanları yiyenlere karşı tek kurtuluşumuz, birbirimizi yememek!

Çünkü artık hedeflerinde, yemek için küçük lokmalara parçaladıkları ve istedikleri kıvama getirdikleri kendilerinden olmayan İNSANLAR var!...

Burada yazıyı uzatmamak için, Öjenik(1) hareketin insan’ı bölmede kildi konumunda olan, kadın ve erkek ayrımcılığına 25 Haziran 1978 tarihinde kitlesel olarak San Francisco eylemleri ile (LG) tanıklık ettiğimiz bugünkü LGBTQ’ye(2) ulaşmak istiyorum.

Öjenik hareket diğer tüm kolları ile destek verdiği organizasyonlarla, kadın ile erkek arasında basit ama gerçek bir sürtüşmeyi kullanıyor. Örneğin Türkiye’de, “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen ve fazlası ile gündeme gelen, “kadın sağlığını” desteklemek ve başrole çıkarttığı, “kadına şiddet” gibi konulara dikkat çekerek, toplumda her zaman karşılığı olan bir kılıf ile hareket ediyor.

İşte bu bağlamdaki düşünceler ile baba Gates1994'te William H. Gates Vakfı’nı(3) kurarak öjenik çabalara devam etti.

Kurulan Gates Vakfı da Planlı Ebeveynlik gibi, görünürde üreme ve çocuk sağlığını 'iyileştirmeye' odaklandı ve 2000 yılında da Bill ve Melinda Gates Vakfı ile birleşti. Görünürdeki bu hayırsever vakıf,  Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF gibi güçlü Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla ortak olduğunu ve birlikte organizasyonlar yaptığını da gördük.

Bugün bu vakıf dünya çapında birçok alana odaklandı. Bu faaliyetlere dikkatlice bakıldığında, teknolojik gelişmelere paralel öjenik çabaların yeni biçimlerini doğurduğunu görürüz.

Gates vakıfı teknoloji, tıp, gıda ve tarım da dahil olmak üzere odaklandığı konularla hükümetlere yön veriyor.

KISIRLAŞTIRMA VE CİNSEL KİMLİKLER!

Amerika’da Gates Vakfı'nın başlangıcından itibaren birlikte olduğu Planlı Ebeveynlik Federasyonu (PPFA) (4), “LGBTQ Olmak Hakkında Her Şey” başlığı ile LGBTQ ile birlikte seks eğitimini getirmek için koordineli bir kampanya başlattığını açıkladı.(bkz), (bkz) PPFA’nın bu çabaları LGBTQ gençleri için dijital kaynaklar, LGBTQ'yu kapsayan eğitim alanında müfredat ve tüm gençlerin ihtiyaçlarını yansıtan cinsellik üzerine yenilenmiş propagandaya yönelikti.

Buradan bakıldığında, nüfus planlaması yapan, kadınları kısırlaştırmak gibi planları da olan PPFA’nın veya Gates ekibinin kadın ve erkek kimliklerinin devamına koydukları LGBTQ ile İstanbul Sözleşmesi daha iyi görünüyordu.

Gates’in başını çektiği organizasyonun Dünya nüfusunu azaltma veya istenildiği şekilde kontrollü nüfus oluşturma projesi ile insanın cinsel yönelimlerini gösterip yaşamın her alanında çatıştırması ise insanı insanla soykırıma götürecektir!

İşte bu paralelde 19. yüzyılın sonlarına doğru insan neslini geliştirme, kalıtsal hastalıklardan arındırmak, yani kısaca insan genlerine müdahale etme hareketleri de başladı.

Ve kısırlaştırma yolları da olmak üzere, 'kontrollü üreme' üzerine onlarca yıllık araştırma geçen yüzyılın başında, "ana akım bilimi" olarak kabul edilmesi ile modern öjeni harekette de doğmuş oldu.

Öjenik hareketin yeni hedefinde, kısırlaştırarak ayırdıkları biyolojik kadınla erkeği  çatıştıracak, yine her iki cinsiyeti kendi içersinden seksüel yönelimlerle cinsel kimlik belirlemeye özendirecek ve tüm bunlar da insan özgürlüğü olarak pazarlamak vardı.

Özü itibari ile insanı parçalara bölüp bir nevi elemektir. Eleğin üstünde kalacak olan ise Chabad (Chabad-Lubavitch) olacaktı. Habad’ın öncülüğünde ABD’de kabul edilen Nuhi Yasalar (5) tufan sonrası gökkuşağı(6), Talmud’da yaratıcı güç olarak geçen,  Aşem’e bağlanır. Aşem gökkuşağını görür ve bu manzara aynı zamanda yok edilmekten vazgeçildiğini de gösterir. Gökkuşağı, dünyanın yeni olgunluğunu, en sonunda mevcut zaman aşımının üzerine çıkma ve yaratıcısı ile olan ilişkisini yeniden kurma yeteneğini kanıtlar.(bkz)

Sonrada bu kadar önemli bir sembol LGBTQ’nün bayrağı olur!

-Buna inanıyor musunuz?

Burada üzerinde çokça çalışılmış, kökleri inanç dünyasının köklerine giden tam bir değişim mühendisliğini kullanmak vardır.

Chabad’ın yapısı ile LGBTQ’nün durumunu anlamak için örneğimiz FGÖ olacak. Bu yapılanmanın arkasındakiler, bu yapıyı inşa ederken nasıl bir bina ortaya çıkaracakları, bilinen kadroların bilgisi dışındaydı. FGÖ’de asıl kitleyi oluşturan, Türk ve Müslüman kişilerdi. Fakat FGÖ yapılanması, hem Türk hem de Müslümanlığa karşı kurulmuştu. Ama FGÖ’nün güçlü olduğu dönemdeki algısı tam tersiydi. Şimdi bu FGÖ yapılanmasında, yokluk ve inançları için, çocuk yaşta eğitilerek beyinleri yıkanan kişilerden kaç tanesi, amaçlarının Türk ve Müslümanlığa veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı bir hareket olduğunu kabul eder?

-Hiçbirisi!

O zaman, insanlığı parçalamak için siyasallaştırılarak kullanılan kadın ve erkek ayrımcılığı ile cinsel yönelimlerin sembolü olan gökkuşağına çok daha dikkatli bakmalıyız. O bayrak hiçbir insanı temsil etmiyor! O bayrak şemsiyesi altında oluşturmaya çalışılan LGBTQ’de insan özgürlüklerini değil, insan doğal yapısı ile oluşan özgürlüğünü dış faktörlerle değiştirme, yeni modalar yaratma ve sonunda yok etme projesidir.

Evet her bina yapımı için işçiye, emeğe ihtiyaç vardır. Ama, insanda 2.0 ve sanayide 4.0 hedefleyen değişim-devrim ve adına ne dersek diyelim bu yapılan binada insan yok!

Onun için, Öjenik hareket ile başlayan Planlı Ebeveynlik ve amaçları için de kullanılan Habad, Türkiye’de fazlası ile deneyimlediğimiz FGÖ yapılanmasında olduğu gibi, LGBTQ diye insanların bölünmesine ve sonrada hedef alınmasına müsaade edilmemeli! Ve Küresel güçlerin en büyük kitlesel örgütü olan Habad’ın sapkın gizli emellerinin aracı olmayalım!

 

Aracı olmamak için de Chabad’ın sayfasında, “Yahudi yasalarına göre, bir kişi eşcinsel duygulara nasıl tepki vermelidir? Eşcinseller Yahudi cemaatine uyuyor mu?” başlığı ile sorulan sorunun yanıtına bakalım.  

Chabad’cıların Yanıtı; Aynı cinsiyetten etkilenmek doğal bir duygudur. Doğal olmasaydı, Tora (Rabbinik literatürde hem yazılı beş kitabı, hem de sözlü Tevrat’ı ifade eder.) bundan bahsetmezdi. Aslında, bu alandaki uygulayıcıların çoğu, hepimizin bu çekiciliği hayatımızın bir noktasında bir dereceye kadar deneyimlediğini söyleyecektir. Ve bazıları diğerlerinden çok daha fazla. Bu duyguda “kirli” veya utanç verici bir şey yok. Aksine, Aşem'in içimizde yarattığı her doğa ilahi bir amaca yönlendirilmek içindir.

 

Cabad’ın sayfalarında diğer bir soruda sözde aşı diye salgını-plandemisi çıkartılan mRNA sıvıları ile yani hedefledikleri DNA’mıza kadar uzanmaktadır. Onu da ihtiyatlı,  profesyonelce ve her zamanki kurnazlıklarıyla, “Yahudilik Genetik Mühendisliğine ve Tasarımcı Bebeklere İzin Verir mi?” sorusunu sorarak açıklık getiriyorlar!

Chabad’cılar adına içerik editörü,tanınmış bir bilgin ve araştırmacı olan Haham Yehuda Shurpin”’in verdiği yanıtta; “Belirli özelliklere sahip yavrular(çocukları) üretmek için genetik mühendisliğinin kullanılması gibi karmaşık ve hassas bir konu söz konusu olduğunda, ‘Genetik mühendisliği’ olarak adlandırılan birçok tıbbi teknik ve yöntemin yanı sıra, bunları kullanmayı tercih etmenin çeşitli nedenleri olduğunu akılda tutmak önemlidir.” diyor.

Chabad’cı Shurpin geleceğin en etkili genetik mühendisliği konusunda, halachic (Yahudi yasa sistemi) sorunları da dikkate alarak ve fazla dikkat çekmeden çağa uygun yanıtlarını referans vererek yanıtlar. Genlerle oynamayı, Tay-Sachs veya kistik fibrozis (7) gibi belirli hastalıklara neden olabilecek spesifik mutasyonları barındırıp barındırmadıklarını belirlemek için kullanılabilirliğin bahsederken, “Boy ve saç rengi gibi tıbbi olmayan şeyler için genetik mühendisliği kullanmaya ne dersiniz? sorusunu da sormayı ihmal etmez.

 

Haham Yehuda Shurpin ifadelerinde, “Tevrat her caiz şeyden bahsetmez, sadece yasak olan şeyleri açıklar. Böylece, bu prosedürler ve teknikler aslında yasaktır, izin verildiğini varsayabiliriz.” der.(bkz)

Aslında söylemek istedikleri, “Yahudi yasalarına göre, bir kişi eşcinsel duygulara nasıl tepki vermelidir? Yanıtında olduğu gibi, cinsel yönelimler burada da cinsiyet olarak görülmesidir.  

Son olarak Chabad’çılara sorulan çanak sorulardan birisi de, “Yahudi Yasası Aşılama Hakkında Ne Diyor?”

Bu soruyu da Haham Yehuda Shurpin mRNA sıvılarına hiç değinmeden(!) “aşıların yapılmaması” görüşünü, “bu görüşün önde gelen halachic karar vericilerden herhangi biri tarafından benimsendiği görülmemektedir. diyerek yanıtlıyor.

Yanıtları bazı okuyuculara bırakıyorum;

Chaim-Dallas isminde bir okuyucu da,Yeni Covid aşıları, daha önce hiçbir onaylı aşıda kullanılmamış olan yabancı haberci RNA aracılığıyla hücresel DNA'nızı değiştirecek. Uzun vadeli etkileri hala bilinmemektedir.” yorumunu yapıyor!

Anonim Brooklyn 27 Mayıs 2021 Molly'ye yanıt olarak:

“Sözlerinizle insanları yanıltmamaya dikkat edin. ‘bağışıklık sisteminizi sıfırlar’. Bu ifade için herhangi bir kaynağınız var mı?” (bkz)

Sanırım şimdilik bu kadar yeterlidir!

LGBTQ insanları bizim insanlarımız, bu tuzağa ne biz düşelim ne de onları düşürelim! Onlar bu anlattıklarımın %1’ni bilmiyor!

-Nerden mi biliyorum?

Uzunca zamandır bu yazı konusunda, araştırma, okuma yapıyorum ve çevremde bu konuları bilen kişilerle konuşuyorum, ilk defa duyduklarını söylüyorlar! Hatta Yahudiler ve İsrail Devleti bile bu Habadçılardan şikayetçi! Ama yüksek sesle ifade edemiyorlar!

Chabadçıların kim olduklarını merak edenlere, inançları Babil Talmud'unun öğretilerinden ve Yahudiliğin diğer klasik eserlerinden alırlar ve apokaliptik (kıyametle ilgili olan) kurtuluşa güçlü bir vurgu yaparlar, bunun da belirgin bir Yahudi teokratik Dünya Düzeni'nin yolunu açacağını umarlar. Chabad'ın "ruhsal gurusu"(8), elbette, Yahudilerin ve Yahudi olmayanların farklı türlere ait olduğunu, Yahudi olmayan ruhların Şeytani, Yahudilerin ruhlarının ise kutsal olduğunu belirten baş Yahudi üstünlükçü Haham Menachem Mendel Schneerson'dur. Bu temel fark, Yahudilerin Yahudi olmayanları öldürmesini caiz kılıyor. (bkz)

Şimdi neden insanların bu tuzağa çok dikkat etmesi gerektiğini ve doğal olarakta insanı parçalama kalkanı olarak kullanılan LGBTQ’ye de sahip çıkılmasına fazlası ile açıklık getirmiyor mu?

Tabii ki gökkuşağını da kaptırmayalım!

 

(1)Öjenik (veya öjeni); 20. yüzyılın ilk yarısında çok sayıda taraftar toplayan bir kuramdı. Öjenik engelli, hasta, homoseksüel insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla bir insan ırkının, “ıslah edilmesi” anlamına geliyordu.

(2)LezbiyenGeyBiseksüelTransseküel veya Travesti Queer

Kuir veya Queer; Heteroseksüel veya ikili cinsiyet sistemine uymayan, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim veya her ikisini de içine alan bir şemsiye terimdir.

(3)William Henry Gates (1860- 1926 / Bill Gates’in Dedesinin Babası); William Henry Gates I (1891-1969 / Bill Gates’in Dedesi), William Henry Gates II (1925-2020 / Bill Gates’in Babası) ve William Henry Gates III (1955 - …… /Bill Gates)

(4)PPFA; Margaret Sanger tarafından 16 Ekim 1916 tarihinde New York’ta kuruldu. Başta, "uygun olmadığını" düşünülen insanların kontrolü olmak üzere, üreme sağlığı konusunda faaliyet gösteriyor.

(5)Nuhilik (Noahidism); Nuh'un Evrensel Yasalarını ve kendi Ortodoks Yahudilik yorumlarını temel alan tektanrıcı Yahudi dinsel harekettir. Aynı zamanda Nuh Kanunları olarak da bilinir,

(6)Gökkuşağı; Nuh'un Tufan'dan sonra bir gökkuşağının Nuh’a göründüğü Tevin sel anlatımını hatırlatan, Nuh'un resmi olmayan sembolüdür ve Tanrı’nın Dünya’ya sular altında bırakmayacağını ve tüm yaşamı tekrar yok etmeyeceğini gösterir.

(7)Kistik fibrozis (KF); doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sisteminde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik Fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir.

(8) Guru; Sanskritçede(Sanskrit, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı bir dildir.), "öğretmen" veya "usta" anlamına gelen bir terimdir.

Anahtar Kelimeler:
MRNALGBTQChabad
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halit Kavuk 2 yıl önce

Her paylaşımlarınız da dağarcığımıza yeni bilgiler alıyoruz. Konusu itibari ile çok dikkat çekici ve yeni dünya düzeni yaratmak isteyenler için anlaşılır bir durum. Teşekkürler Başkanım

Avatar
Filiz D 2 yıl önce

Yakında sen sitenizde kapanır

Avatar
Ali Bayram 2 yıl önce

3-4 defa okunmadan anlaşılmaz

Avatar
Faik 2 yıl önce

Bunu yazmak cesaret isterdi

Avatar
Aişe 1 yıl önce

Aydınlatıcı oldu teşekürler.

Avatar
Hayati 11 ay önce

BUNA NİÇİN MERHUM DEDİNİZ ?

Yahudi olmayan ruhların Şeytani, Yahudilerin ruhlarının ise kutsal olduğunu belirten baş Yahudi üstünlükçü, merhum Haham Menachem Mendel Schneerson'dur. Bu temel fark, Yahudilerin Yahudi olmayanları öldürmesini caiz kılıyor.