Öne Çıkanlar Crans Montana 19 Mayıs Üniversitesi TDP Yedi NUHİ Kanunun HARMANCI

YASA ÇIKMADAN ÖNCE

Yazan Sabahattin İSMAİL

Başta İsrailliler olmak üzere, İngilizler, Ruslar, İranlılar ve diğer yabancı uyrukluların KKTC'de yoğun mülk alımlarının yarattığı kolonileşme, sessiz işgal ve demografik yapının değişmesi tehlikesine dikkati çekmek için yoğun yayınlar yaptığım anımsanacaktır.

Bu yönde Türkiye ve KKTC'de oluşan büyük kamuoyu baskısı sonucu mülk satışlarını kontrol altına almak için bir yasa tasarısı hazırlandı. Bu tasarı Meclis Komitesi'nden geçti. Bugünlerde genel kurula gelecek ve birkaç hafta içinde yasalaşacak

Tasarının ilk halini inceledim. Son halini görmedim.

4 TEMEL EKSİKLİK

İlk halinde önerdiğim birçok husus yasaya konmuş ancak çok önemli şu 4 husus eksik veya yanlış...

1- Vatandaş yapılan çoğu İsrailli yabancılara hiçbir kısıtlama getirilmiyor. Yani bu ülkede yaşamamış, varoluş mücadelemiz içinde yer almamış, bu mücadelenin cefasını çilesini çekmemiş bir İsrailli, Rus, İranlı, İngiliz vd....parayı bastırıp, rüşveti verip vatandaş olacak ve mukavemetçi Kıbrıs Türkü ile aynı haklara sahip olacak.

Yeni yasadaki kısıtlamaların kapsamı dışında olacak. Sınırsız toprak ve konut alabilecekler.

Kıbrıs Türkleri savaşıp koruduğu, can verdiği toprağı, astronomik fiyatlar nedeniyle alamayacak ama cebinde parası olan İsrailliler, Ruslar, İngilizler, İranlılar bu ülkenin en güzel yerlerinden sınırsız miktarda arazi alabilecekler...

Çocuklarımız da sosyal konutlarda kalıp onların yanında bahçıvanlık yapacak

Bu kabul edilemez.

Başta İsrailliler, vatandaşlık verilen yabancılar, özellikle yap-satcılık yapanlar ya bir formülle vatandaşlıktan çıkarılmalı ya da sonradan vatandaşlık verilenlerin mülk alımında Kıbrıs Türkleri ile aynı eşit haklara sahip olması önlenmeli.

Yaptığım yayınları anımsayacaksınız. Burada esas tehlikeyi yaratanlar, kolonileşme çabası içinde olanlar, binlerce dönüm arazi alıp on binden fazla konut yapanlar zaten parasının gücüyle vatandaş yapılan İsrail vatandaşlarıdır...Bunların sahip olduğu en büyük 5-10 inşaat şirketinin sahipleri zaten vatandaş yapılmış.

Bunların içinde kökten dinci, çocuk istismarcısı, Gazze'de katliam yapan siyonist mafya tarikatı CHABAD mensupları veya CHABAD ile mülk alımları konusunda işbirliği yapanlar da var. Yasada belirtilen hiçbir kısıtlama onları kapsamıyor.

Ve devlet, bu kişilerin ne kadar arazi ve konut aldıklarını bilmiyor. Vatandaş oldukları için onları kontrol etmiyor, denetlemiyor.

Dolayısıyla bu kişiler aldıkları tüm mülkleri yasanın çıkmasından sonra da ellerinde tutmaya devam edecekler, yap-satı sürdürecekler, miras bırakabilecekler, ilave mülk almaya devam edebilecekler...

2- Tasarıda, aynı ulusun parçası olduğumuz, tek güvencemiz olan Anavatan Türkiye vatandaşlarına da yabancılara getirilen kısıtlamalara yakın kısıtlamalar getiriliyor.

Bence bu yanlış.

Türkiye'nin bize tanıdığı aynı haklar Türk vatandaşlarına da tanınmalı ve sınırsız mülk alma/yatırım yapma hakları olmalı. KKTC 'nin uzun vadeli en büyük güvencesi burada Türk nüfusunun ve yatırımcılarının artmasıdır.

Denebilir ki "çok sayıda yabancıya da Türk vatandaşlığı verildi. Onlar nasıl kontrol edilecek?

Uygulamada çözülebilir.

Çok ciddi güvenlik soruşturması ile bu sorun aşılır.

Soruşturma olumsuz ise Bakanlar Kurulu izin vermez...

3- Üçüncü eleştirim ise sınırlı da olsa yabancılara mülk satışına izin verilmesidir.

Oysa doğru olan İngiltere'de olduğu gibi toprak satışı yerine 99 yıl kiralama (leasing)

yolu ile uzun vadeli kullanım hakkı vermektir. Birçok ülke bunu yapıyor. Uzun vadede Filistin olmamak için bu şarttır

4- Dördüncü temel eleştirim ise bir parsel içinde yabancılara yüzde 49.9 oranında mülk alma hakkı verilmesidir. Bu kolonileşme tehlikesi içermektedir. Atatürk’ün sağlığında geçirdiği yasada öngördüğü gibi yabancılar belediye sınırları içinde, köy ve mahallelerde mülkiyet ve nüfus olarak yüzde 10'u geçmemelidir.

TASARIDA NE VAR?

Tasarıda bir yabancının en fazla 1 daire veya 1 dönüm arazi alabileceği ve içine sadece bir konut yapabileceği belirtiliyor

Satın alınacak taşınmaz mülk müstakil ev ise arazisi 2.5 dönümden fazla olamayacak ve arazi içine başka bir konut yapılamayacak

KKTC'yi tanıyan ve aynı hakkı KKTC yurttaşlarına veren ülke (Türkiye) vatandaşlarının ise 3 daire alma hakkı olacak.

Bence bu yanlış.

Türk vatandaşlarının sınırsız konut ve arazi alma hakkı olmalı.

KKTC'nin geleceğinin ve milli davanın en büyük güvencesi Türk nüfusunun ve Türk yatırımlarının artırılmasıdır.

Nüfusumuz Rum nüfusunu geçtiği zaman Kıbrıs'ın geleceği garantiye alınmış olur. Ekonomi güçlenir, devlet kendi ayakları üzerinde durur. O nedenle bu sınır kaldırılmalı

Tasarıya göre yabancıların bütün mülk alımları Bakanlar Kurulu kararı ile olabilecek

Satın alma izni için başvuranlar, yürürlükteki asgari ücretin yüzde 20'si oranında devlete hizmet harcı ödeyecek. Şu an için bu 5000 TL ediyor

Yabancılar Bakanlar Kuruluna izin başvurusu yaparken kendi ülkelerinden bir sabıka kaydı getirecek...Yabancılar hakkında ayrıca güvenlik soruşturması da yapılacak.

Bakanlar Kurulu İzni çıktıktan sonra 75 iş günü içinde tapu dairesinde satış sözleşmesi imzalanacak ve devir işlemi yapılacak. Bu süreye uyulmazsa Bakanlar Kurulunun onayladığı mülk izni geçersiz sayılacak...

Yabancı ve gerçek tüzel kişiler hisse koçanlı mülk alamayacak...

Aynı parsel içinde bulunan mülklerin yarısından fazlası 1. Derece akrabalar veya aynı ülke vatandaşları tarafından satın alınamayacak.

Bu madde kolonileşmeyi önlemek için kondu, ancak yüzde 49.9 oranının çok yüksek olduğunu düşünüyorum

Doğrusu yabancıların belediye sınırları içinde ve köylerde ancak yüzde 10 oranında, mülk alabilmesi ve nüfuslarının da bu oranı aşmamasıdır.

Tasarıda yatırım amaçlı mülk alımlarında ise yap-satcılık yasaklanmıştır. Yatırımın ancak turizm, sağlık, eğitim ve sanayi alanında olması şartı getirilmiştir. Böylece yabancıların binlerce konut yapıp satmaları artık mümkün olmayacaktır.

Ama ya vatandaş yapılanlar!!!

Onlar yapıp satmaya devam edecek.

Bu olmaz, bu sakıncayı giderecek formül bulunmalıdır.

Devamla yabancı yatırımcılar en az 20 milyon euro teminat yatırmak ve bu meblağı 2 yıl içinde yatırım için kullanmak zorunda olacaktır. Parayı yatırıp yatırımı yapmamak önlenecektir.

Satın alınacak mülke, Bakanlar Kurulu izninde belirtilen yatırım amacı dışında başka bir yatırım yapılamayacaktır. Ayrıca yatırımını 5 yıldan önce satamayacaktır. Böylece rant için yatırım önlenecektir Belirtilen bu şartlara uyulmaması halinde verilen izin iptal edilecektir.

Yabancı gerçek veya tüzel kişiler KKTC’de kayıtlı olsalar bile yatırım amaçlı en çok 60 dönüm arazi alabilecektir

Alım yapacak şirketin hissedarları başka bir şirket ile aynı yöntemle ikinci kez arazi alamayacaktır. Bu şirketlerde olası hissedar değişiklikleri derhal İçişleri Bakanlığına bildirilecektir.

KKTC'yi tanıyan ülke yurttaşları (Türk vatandaşları) 80 dönüme kadar yatırım arazisi alabilecektir

Bence Türk vatandaşları için bu kısıtlama kalkmalı.Sınırsız alım hakkı olmalıdır

Biz TÜRKÜZ, aynı ulusun parçasıyız. Türkiyesiz KKTC olamaz. Kıbrıs, hep TÜRK OLSUN, TÜRK KALSIN diye 150 yıldır direndik, direniyoruz.

O halde Türk vatandaşlarına bu kısıtlama niye?

Tasarıya göre, yabancı gerçek ve tüzel kişiler 1 daire veya bir müstakil ev dışında yediemin sözleşmesi yapamayacak. Yani avukatlar veya KKTC vatandaşları adına mülk alamayacaklar.

Bugüne dek sözleşme ile mülk satın alan ancak tapuya kayıt yaptırmayanlar 75 gün içinde sözleşmelerini tapuda kayıt yaptırmak ve izin için Bakanlar Kuruluna başvurmak zorunda olacak. İzin çıktıktan sonra 75 gün içinde de tapu devri yapmak zorunda kalacaklar. Böylece geçmişe yönelik kayıt dışılıklar temizlenecek. Yani eski yasayı çiğneyip fazla mülk alanlar için geçmişe dönük af olmayacak. Yasayı çiğnemeleri yanlarına kar kalmayacak...

Böylece, hangi ülke vatandaşlarının nereden ne kadar mülk aldıkları ortaya çıkacak...

Ayrıca geçmişte sınır olan 1 dönüm arazi veya 1 daireden fazla mülk alanlar 1 yıl içinde fazla aldıkları mülkleri satarak veya devrederek elden çıkarmak zorunda kalacak. Bunu yapmayanların sözleşmeleri feshedilecek

Devamla, yediemin sözleşmeleri de 75 gün içinde tapu dairelerine kaydedilecek. Buna uyulmaması halinde sözleşmeler geçersiz olacak.

Özetle, bugüne dek yabancıların avukatlar veya KKTC vatandaşları adına aldıkları mülklerin tümü kayıt altına alınacak ve bundan sonra bu yolla yasayı delme kapanacak

DÜZELTME ŞART

Meclis genel kurul görüşmelerinde eleştirdiğim bu hususların da düzeltilmesi şarttır.

Türkiye bunun için ağırlığını koymalıdır.

Mikro milliyetçi siyasiler, milli çıkarları ve geleceğimizi düşünmeyen, kendi maddi çıkarının peşinde olan yapsatçı müteahhitler ve emlakçılar, konuya federasyon açısından bakan Türkiye-KKTC karşıtı işbirlikçi solcuların Türk vatandaşlarına yönelik tüm kısıtlama talepleri reddedilmelidir

Kısıtlamalar sadece yabancılar için olmalıdır

Türk vatandaşları, KKTC vatandaşlarının sahip olduğu tüm haklara sahip olmalıdır

Herşey Kıbrıs'ta TÜRKLÜK İÇİN, KIBRIS SONSUZA DEK TÜRK KALSIN DİYE!!!

ABD/AB/İngiliz emperyalizmi ile taşeronları Rum-Yunan ikilisinin siyasi saldırısı tüm şiddetiyle devam ederken, mikro milliyetçilik, vurgunculuk ve federasyonculuk hesaplarıyla bu milli hedeften milim sapıldığı zaman uzun vadede Kıbrıs kaybedilir.

Anahtar Kelimeler:
ChabadKKTCTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.