Öne Çıkanlar DSÖ mRNA KKTC GRAFEN OKSİT ABD

- GENOMİK DİZİLERİ…

Haber Merkezi Cenevre / 22 Mayıs 2024

Küresel paylaşımcıların kucağında oturan DSÖ, Tek Sağlık politikası ile dünyadaki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını bünyesine almak istiyor. Nasıl sağlık konusunda ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı tek otorite ise DSÖ’de aynı özelliklerin yanına iklim, gıda ve tarım da alarak ruhsuz bir dünya düzenin aparatı  olmak  istiyor.

Genel olarak aşağıdaki satırlarda DSÖ’nün ne istediğin 3X10 ile anlatılmaktadır.

1- DANIŞMANLIKTAN “ZORUNLULUĞA” GEÇİŞ: Dünya Sağlık Örgütü'nün genel yapısının, sadece tavsiyelerde bulunan bir danışma kuruluşundan, bildirileri yasal olarak bağlayıcı olacak bir yönetim organına dönüştürülmesi. (Madde 1 ve Madde 42)

2- GERÇEK ACİL DURUMLARDAN, POTANSİYEL ACİL DURUMLARA: Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün kapsamı, sadece "halk sağlığını etkileme potansiyeli" olan senaryoları da içerecek şekilde büyük ölçüde genişletilmelidir. (Madde 2)

3- HAYSİYET, İNSAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLERİN GÖZ ARDI EDİLMESİ: Kaldırmaya çalışın, "insanların onuruna, insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterilmesi" (Madde 3)

4- TAHSİS PLANI: DSÖ Genel Müdürüne, gelişmiş taraf devletlerin pandemik müdahale ürünlerini belirtildiği şekilde tedarik etmesini gerektirecek bir "sağlık ürünleri tahsis planı" aracılığıyla üretim araçları üzerinde kontrol yetkisi verilmesi. (Madde 13A)

5- ZORUNLU TIBBI TEDAVİLER: DSÖ'ye tıbbi muayeneler, profilaksi kanıtı, aşı kanıtı talep etme ve temaslı takibi, karantina ve TEDAVİ uygulama yetkisi verin. (Madde 18)

6- KÜRESEL SAĞLIK SERTİFİKALARI: Test sertifikaları, aşı sertifikaları, profilaksi sertifikaları, iyileşme sertifikaları, yolcu yer belirleme formları ve yolcunun sağlık beyanı da dâhil olmak üzere dijital veya kâğıt formatında bir küresel sağlık sertifikaları sisteminin kurulması. (Madde 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 ve 44 ile Ek 6 ve 8)

7- EGEMENLİK KAYBI: Acil Durum Komitesine egemen uluslar tarafından sağlık tedbirlerine ilişkin olarak alınan kararları geçersiz kılma yetkisi verir ve Acil Durum Komitesinin kararlarını nihai hale getirir. (Madde 43)

8- BELIRTILMEMIŞ, POTANSIYEL OLARAK MUAZZAM MALİ MALİYETLER: Belirtilmemiş milyarlarca doların hiçbir hesap verebilirlik olmaksızın İlaç Hastanesi Acil Sanayi Kompleksine yönlendirilmesi. (Madde 44A)

9- SANSÜR: Dünya Sağlık Örgütü'nün yanlış bilgi ve dezenformasyon olarak gördüklerini sansürleme kapasitesini büyük ölçüde genişletin. (Ek 1, sayfa 36)

10- İŞBIRLİĞİ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Giriş noktalarında UST altyapısı inşa etme, sağlama ve sürdürme yükümlülüğü getirir. (Ek 10)

KARŞI ÇIKMAK İÇİN EN İYİ ON NEDEN

"PANDEMİ ANLAŞMASI"

1-DSÖ KONTROL İSTİYOR: DSÖ üç ayrı kez üye ülkelerin egemenliğini gasp ederek ek yetki kazanma arzusunu ortaya koymaya çalışmaktadır. (Sayfa 4, 12 ve 22)

2-ORTAK FAKAT FARKLILAŞTIRILMIŞ SORUMLULUKLAR: Her ulus sadece bir oy hakkına sahip olacak ve tüm uluslar DSÖ CA+ yükümlülüklerine yasal olarak bağlı olacak, ancak bazı ulusların belirtilmemiş şekillerde diğerlerinden daha fazlasını yapması ve sağlaması gerekecektir. (Sayfa 11)

3-KÜRESEL PANDEMI TEDARIK ZINCIRI VE LOJISTIK AĞINA SAHIP OLACAKTIR: DSÖ, farmasötik ürünlerin küresel tedarikini belirleme, kontrol etme ve yönlendirme yetkisine sahip olacak ve tüm uluslar yasal olarak onların emirlerine uymakla yükümlü olacaktır. (Sayfa 13)

4-İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASINI HIZLANDIRMAK: Ülkeler, güvenlik ve etkinlikle ilgili sorunlara bakılmaksızın, yeni ilaçların onaylanması için gereken süreyi azaltmakla yükümlü olacaktır. (Sayfa 15)

5-FONKSİYON KAZANIMI İÇİN DESTEK: Uluslar, aşağıdaki faaliyetlere katılmaya teşvik edilecektir, "yeni patojenleri ele almak için yenilikçi araştırma ve geliştirme" yaparken, düzenleyici standartların,"araştırma için gereksiz idari engeller oluşturmamasını" sağlamak.(Sayfa 16)

6-PATOJEN ERİŞİMİ VE FAYDALARI PAYLAŞMA SİSTEMİ: DSÖ, "genomik dizilimleri(!) de dahil olmak üzere pandemik potansiyeli olan tüm patojenlerin ve bunlardan kaynaklanan faydalara erişimin" kontrolünü elinde tutmak istemektedir. DSÖ ayrıca "... pandemiyle ilgili ürünlerin üretiminin %20'sine gerçek zamanlı erişim" elde etmek istemektedir. (Sayfa 17-18)

7-DEVREDILEMEZ INSAN HAKLARININ KISITLANMASINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞMAKTADIR: İnsan haklarının DSÖ izolasyon, kısıtlama ve karantinaları "İnsan Haklarının Korunması" olarak yeniden markalaştırmaya çalışıyor. (Sayfa 21)

8-SANSÜR: DSÖ yanlış, yanıltıcı, yanlış bilgi veya dezenformasyonla mücadele etmek, "... sosyal medya aracılığıyla bilgi kirliliğini yönetmek" ve "yanlış bilgi, dezenformasyon ve yalan haberlerle mücadele etmek" için finansmanı artırmak istemektedir. (Sayfa 23)

9-MUAZZAM, BELIRTILMEMIŞ MALIYETLER: DSÖ CA+, salgınlar arası dönemlerde, sağlık açısından şüpheli faydalar sağlayacak ancak İlaç Hastanesi Acil Durum Endüstriyel Kompleksi için sürekli kar sağlayacak ürünler için on milyarlarca dolar harcanmasını gerektirecektir. (Sayfa 25-26)

10-EK BÜROKRASİ: Taraflar Konferansı (COP), iki Başkan ve 4 Başkan Yardımcısı tarafından yönetilecek devasa bir bürokrasi daha yaratacaktır. (Sayfa 26-27)

Dünya Sağlık Örgütü'nün İktidarı Ele Geçirmesi Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey.

ÜYE ÜLKELERİN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN AYRILMALARI İÇİN EN ÖNEMLİ ON NEDEN

1-ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE YOLSUZLUK: DSÖ'ye Büyük İlaç, Büyük Para ve Büyük Vakıflar sızmıştır ve şirketlerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen mali bağışlarla yozlaştırılmıştır; bu bağışlar, büyük boyutlarda bir para aklama ve nüfuz ticareti şeması aracılığıyla DSÖ politikasını şirketlere ve kuruluşlara fayda sağlayacak şekilde etkilemektedir. DSÖ, "Biz İnsanlar"ın ihtiyaç ve isteklerini göz ardı ederken, sözde "ilgili paydaşlarının" emirlerini yerine getirmektedir.

2-AŞILARA YANLIŞ YÖNLENDIRILMIŞ ODAKLANMA: GAVI ve Bill Gates gibi aşı üreticileri ve aşı tacirlerinden etkilenen DSÖ, sağlığı teşvik etme temel amacını gözden kaçırmış ve sağlığı iyileştirmeyen, aksine dünya çapında milyarlarca insanın genel sağlığını bozan "aşıların" kullanımına aşırı vurgu yapmıştır. Sağlığı iyileştirmek için tasarlanan en iyi uygulamalar, nihayetinde Büyük İlaç firmasına kâr sağlamak için tasarlanan eylemler lehine göz ardı edilmektedir.

3-BÜROKRASİ VE İSRAF: DSÖ'ye, kendilerini hastalara bakmaya ve sağlıklarını korumalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmaya adamış bilgili sağlık profesyonelleri değil, büyük ilaç şirketlerine borçlu olan bürokratlar ve teknokratlar hakimdir. DSÖ, şişirilmiş personelinin maaşları ve seyahat masrafları için muazzam miktarda para israf etmektedir, öyle ki sağlıkla ilgili gerçek programlar kronik olarak yetersiz finanse edilmektedir.

4-KORKU TACİRLİĞİ: DSÖ, Ebola ve COVID-19'u ele almak için hızlı veya etkili bir şekilde hareket edemezken, Çiçek hastalığı ve Domuz gribi (H1N1) gibi SAHTE Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumları (PHIC'ler) ilan ederek alarm vermiş ve zaman, çaba ve para israf etmiştir.

5-TEHLIKELI TAVSIYELER: DSÖ, milyonlarca gereksiz ölümden sorumlu olan opiatlar gibi farmasötik ilaçların kullanımının yaygınlaştırılmasını destekleyen korkunç ve yozlaşmış tavsiyelerde bulunmuştur.

6-YANLIŞ SAĞLIK MODELİ: DSÖ, sağlığı gerçekten iyileştirmek yerine semptomları değiştirmek ve maskelemek için tasarlanmış allopatik tıbbı uygulayan petro-kimyasal temelli ilaç, tıp, hastane sanayi kompleksine aşırı derecede bağımlıdır. DSÖ, klinik ve bilimsel tartışma veya münazara için bir forum sunmamakta ve doğal şifa yöntemlerini açıkça marjinalleştirmektedir

7-GÜÇ ELDE ETME: DSÖ, yasal bağlayıcılığı olan bir "Pandemi Anlaşması" ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nde önerilen değişikliklerle gücünü artırmaya çalışmaktadır.

8-HATALAR: DSÖ, geçmişteki hatalarından ders çıkarma konusunda kesinlikle isteksiz ve aciz olduğunu defalarca göstermiştir ve Big Pharma ve Bill Gates'in yozlaştırıcı etkisine dayalı korkunç tavsiyeler sunarken para israf etmeye devam etmeye mahkumdur. DSÖ parakolikleşmiştir. O para da küresel çetede de vardır.

9-TEMAS DIŞI: Dünya Sağlık Asamblesi delegeleri seçilmemiş, hesap vermeyen, temsil ettiklerini iddia ettikleri insanlar tarafından tanınmayan ve kendi uluslarının insanlarının ihtiyaç ve arzularıyla tamamen temas halinde olmayan kişilerdir.

10-GİZLİLİK: DSÖ gizlilik içinde çalışır ve şeffaflıktan yoksundur. DSÖ tarafından yapılanların çok büyük bir kısmı gizli kalmaktadır. Bildiklerimiz korkunç. Bilmediklerimiz ise daha  korkunç olabilir!

Ve DNA’mıza yani vücudumuza hakim olmak istiyorlar!

Çünkü yarattıkları insanı yadsıyan teknoloji onlara yani küreselci sapkınlara bunu emrediyor.

Anahtar Kelimeler:
DSÖTek SağlıkPANDEMİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.