Öne Çıkanlar DSÖ mRNA KKTC GRAFEN OKSİT ABD

Twitter Bir Silahtır, İş Değil

Bilgi savaşında hiçbir şey göründüğü gibi değildir ve zihniniz savaş alanıdır.

5gvirusnews Araştırma & Robert W Malone (bkz)

Her haberi, bilgiyi ve duyumu araştırmadan beynimize koymamamız gerekiyor! Fakat ne yazık ki beynimiz, yaygın ve sosyal medyadan gelen bilgilerle dolup taşıyor.

Yeni Dünya İmparatorluğu kurucuları da haberlerin oluştuğu mecralarda etkili oluyor ve  kontrol ediyor.

Ve daha önce görmediğimizi bir siber savaş ile karşı karşıyayız. İnsanlar, ulus devletleri, “dijital yıpranmanın sonuçlarını ve gerçek dünya üzerindeki etkilerini hayal bile edemedi. Konvansiyonel savaşın aksine, ulus devletlere yönelik siber saldırılar için ahlaki standartları belirleyen bir Cenevre Sözleşmesi de yoktu. Ancak en önemlisi, bir siber saldırının doğrudan askeri müdahaleyi garanti ettiği noktayı deşifre etmek zor.” (bkz)  

mRNA teknolojisi konusunda ilk araştırmayı yapan bilim insanı olarak bilinen Robert W Malone’nin, özellikle araştırarak paylaştığı yazısında vurucu güçlerden birisi olan Twitter’a dikkat çekiyor.  

Artık küresel paylaşımcıların kontrolündeki siber dünyada, haber alışverişi konusunda  kendisine en etkin yer edinen Twitter’i, ellerindeki en büyük ve etkili silah olarak  sorgulamamız gerekiyor.

Türkiye’de twitter’daki paylaşımların hangi amaçla kullanıldığına ilk örnek, “5G Virus News profilini kaynak olarak aldık.” diyerek, “Açık Beyin / SBAM-Sosyal Bilimler Araştırma Merkezi”nin yayınladığı rapordur.

Türkiye’de faaliyet gösteren bu “açık toplumcuların” yerine geçmek isteyen, “açık beyinci” küreselci ajanlar, 5gvirusnews-platformu’nu “aşı karşıtı” gibi gösterme gayretlerini, “Böylece gönderileri toplayabileceğimiz bir kaynak belirlememiz gerekti. Bizler de aşı karşıtlığı konusunda en çok takipçisi olan ve bir kişiden ziyade bir platformu temsil eden “5G Virus News profilini kaynak olarak aldık.” diyerek açıklamışlardır. (bkz)

Aslında 5gvirusnews-platformu hiçbir zaman, ısrarla istedikleri, “aşı karşıtı” bir söylem geliştirmemeye çok dikkat etmiş ve “mRNA sıvılarına” karşıyız demiştir. Fakat bunlar ayrıştırmayı, güçlü algı yaratmayı, aşı karşıtlığında gördükleri için, 5gvirusnews-platformunu kolay vurmak için, “aşı karşıtı” damgası vurmuşlar ve bütün gönderilerimizi analiz etmişlerdir.

Malone’de tam bu anlayışla, “Meslektaşlarımın çoğunun medya ortamı ve devam eden sınırsız bilgi savaşı uygulamaları konusundaki saflığına sürekli şaşırıyorum. İşte sadece konuyu açıklamak için iki yeni örnek. Twitter'a katılmayı seçerseniz, bir Siber Savaş motorunu beslersiniz. O yüzden durun.” diyordu!

Siber Savaş alanı anlamak, teknolojilere aşina olmayan için zor bir arazidir.

O halde kolay bir örnek olan flash mobs ile başlayalım: Flash mob birbirini tanımayan bir grup insanın internet üzerinden, e-posta veya sosyal ağlar vasıtasıyla daha önceden belirlenen yer ve zamanda, yine önceden kararlaştırılan, amacı genelde eğlence olan bir eylemi gerçekleştirdikten sonra dağılmaları esasına dayanan bir sosyal aktivitedir. Flaş çeteleri telekomünikasyon, sosyal medya veya viral e-postalar aracılığıyla organize edilebilir. Grup veya çete davranışını bir araya getirmek ve yönlendirmek için sosyal medya ve e-postanın kullanılması son derece karmaşık hale geldi. Ancak birçoğunuzun aşina olacağı daha kolay bir örnekle başlayalım…

Carolina Galvin (diğerlerinin yanı sıra) Dr. Peter McCullough için çalışıyor ve oldukça kaba bir flashmob yönetimi konusunda uzman. Yıllar boyunca, neredeyse tanıştığı herkese QR kodlu kağıtlar dağıttı. QR'yi tararlar ve bu onları Bayan Galvin'in onları yerleştirmek istediği her görevi desteklemek için kaydolabilecekleri bir siteye götürür. Artık, destek sağlamak veya sosyal medya aracılığıyla müşterilerinin amaçlarına saldırmak için seçtiği herhangi bir mesajla konuşlandırabileceği bir siber savaşçı ordusu var. Mesajı gönderir, kendiliğinden bir ayaklanma gibi görünen bir kitle halinde hareket ederler.

Bu makale, “Yeni Rapor Ayrıntıları Sızma, Sağlık Özgürlüğü Hareketini Bozma Çabaları”(bkz), kısmen Carolina hakkında yazılmıştır ve kısmen de rapora dayanmaktadır. Rapor aynen 5gvirusnews raporuna benzer bir şekilde toplanma olarak, “Thenis Raporu, tabandan sağlık Özgürlüğü Hareketine Sızma Anatomisi” (bkz) başlığı ile yayınlanmıştır.    

Bu, çoğumuzun aşina olduğu Bot çiftliklerine benzer, ancak - ham olmasına rağmen - bu yöntem, işlemler daha gerçek göründüğü için çok çeşitli sosyal medya mekanlarına nüfuz etmede daha etkili olabilir. Aynı genel yaklaşım fiziksel toplantılara da uygulanabilir - protestolar veya “kendiliğinden ayaklanmalar” - bunun Bayan Galvin'in iş modelinin bir parçası olduğunun farkında değilim. Ancak bağlantı listelerini içeren bu tür bir yöntem, fiziksel “Flashmob” fenomenini etkinleştirmek için sıklıkla silah olarak kullanılabilir ve kullanılır. Bir mesaj gönderin ve binlerce veya yüz binlerce (listenizin boyutuna bağlı olarak) aniden bir amaç veya eylem için ateşlenen bir yerde toplanır.

Bu yaklaşım ve tüm türevleri, hükümetler, şirketler, kar amacı gütmeyen savunuculuk grupları, siyasi partiler vb. için hem bir tehdit hem de bir fırsat olarak görülüyor. Bir anlamda hepimiz bunun çok basit versiyonlarına aşinayız; Son on yılda herhangi bir siyasi kampanyaya bağışta bulunduysanız, muhtemelen şimdi kendinizi ulusal bir veri tabanında, bağışlar veya yapılması gerekenler için periyodik olarak istenmeyen metinler veya e-postalar alırken buluyorsunuz.

Peki, bunun Twitter ile nasıl bir ilgisi var? Ve bu nasıl gelişti?

Önce Twitter'a.

Araştırma ve danışmanlık firması “Edify” yakın zamanda Wilson Sonsini Goodrich & Rosati (WSGR) hukuk firması, Twitter, Biden Beyaz Saray, Obama Beyaz Saray, James Baker arasındaki ilişkileri analiz etmek için tasarlanmış müşteri odaklı bir araştırma projesinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma grubunda Alexander Macgillivray, Vijaya Gadde ve Bulaşıcı Hastalık Modelleme ve Analiz Merkezi (CIDMA) Direktörü olan Anthony Fauci'nin Twitter'daki mühendis olan kızı Alison Fauci (bkz) vardı.

Bu analizlerin birincisi 16 Eylül 2022, (bkz) ve 10 Ekim 2022 tarihinde de ikincisi (bkz) yayınlandı. Ve üçüncüsü de bekleniyor.

Bulgular, WSGR, Twitter, Başkan Trump, Başkan Barack Obama, Başkan Joe Biden ve Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi ile Google'ın sansürünü birbirine bağlayan derin ilişkiler ağını açıkça belgeliyor. Bunların hepsi Alexander Macgillivray'den geçiyor. Macgillivray şu anda Biden White House OSTP'de (Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi), ABD Baş CTO'su (Baş Teknoloji Sorumlusu) olarak görev yapmaktadır.

Edify’de yayınlana belgeler, ABD Hükümeti-Teknoloji/Sosyal medya ittifakının sansür uygulamalarına rehberlik eden ilişkiler ağıdır. Her iki araştırmada, Twitter’in Biden ve Obama için, bir bilgi ve psikolojik savaş aracı olarak merkez rolündedir.

Edify, ilişki eşlemeye dayanarak aşağıdaki sonuçları çıkarır:

Twitter, anlamanın merkezi düğümü ve kilit taşıdır. Twitter'ın seçkinlere, siyasi sınıfa ve federal aygıta özgü değeri, daha yaygın olarak "psikops" veya "psikolojik savaş" olarak adlandırılan teknik bir terim olan, algı yönetimine girme yeteneği bulur. [1] [2] [3] [4] [5]

Twitter, platformundaki içeriği aktif olarak belirleyerek ve şekillendirerek gerçekliği kurma ve manipüle etme kapasitesiyle algı yönetimi yapar. [1] [2] [3] [4] [5]

Twitter tüketicileri filtrelenmiş içerik alabilir veya içeriği almaları, görmeleri veya tamamen yayınlama yeteneğine sahip olmalarını engelleyebilir. [1] [2] [3] [4] [5]

Fiili sansür, öncelikle kullanıcı katılımı için topluluk standartlarını, yönergelerini ve kurallarını belirleme ve uygulama hatları boyunca gerçekleştirir. [1] [2] [3] [4] [5] Buradaki kararların iki kademeli adaleti andıran, açıkça tanımlanabilir siyasi hatlara uyduğuna dair kanıtlar açıktır. [1] [2] [3] [4] [5]

İçerik belirleme, algoritmik manipülasyon ve rezervasyon dışı mesajlaşma ve siyasi muhalefetin siyasi güdümlü sansürü, Twitter'ın algı yönetimine nasıl katıldığının veya öyle göründüğünün kanıtıdır. [1] [2] [3] [4] [5]

Twitter'ın algı yönetimine katılımının kanıtlanmış iki alanı, COVID-19'a göre içeriğin sansürlenmesini [6] [7] [8] [9] [10] ve Hunter Biden Laptop hikayesini içerir.

Yukarıdaki metinden dipnotlar:

1-Twitter, herkese açık bilgilerin bekçisi olarak tanınabilir ve tanımlanabilir.

2-Twitter katı bir siyasi gündemle uyumlu çalışıyor.

3-Twitter'ın gündem uyumu, ilerici liberal ve Demokrat düşünce ve politika çizgisinde ortaya çıkıyor.

4-Twitter'ın toplu eylemleri teknik olarak algı yönetimine katılım düzeyine yükselir.

5-Algı yönetimine Twitter katılımı, içerik belirleme, algoritmik manipülasyon ve rezervasyon dışı mesajlaşmaya karşı görünür aktif sansürü içerir [Trump'ın lehine muhafazakar içerik]

6-WSGR, WSGR'yi her şeyin ayrılmaz bir parçası yapan tüm kurumsal açıklamalarında Twitter'ı temsil eder.

7-WSGR ortağı Larry Sonsini, "Silikon Vadisi'nin Vaftiz babası" olarak kabul ediliyor.

8-WSGR, Obama ve Biden Beyaz Saraylarında bu kapasiteye hizmet ederken sansür uygulamaları için bariz bir mimar olmaya devam eden bir başka Harvard Hukuk ürünü olan Alexander Macgillivray'i istihdam etti.

9-WSGR'nin, Arbutus, Moderna ve mRNA sıvıları gibi olgusal olarak uygunsuz bireyler ve kuruluşlarla, Arbutus'un lipid nanoparçacık zarfı üzerindeki patent hakları karşısında kritik bağları vardır.

10-WSGR, önceki noktayla ilgili olarak devam eden davalara dahil olmuştur.

Yukarıdaki alıntı, bu cevheri içeren analitik sonuçların sadece başlangıcıdır:

Alison Fauci, unvanına göre, tanıklıkta belirtildiği gibi teknik yeteneklere ve işleve erişime sahip olacak bir Twitter yazılım mühendisidir.

Alison Fauci'nin Dr. Anthony Fauci ve NIH/NIAID ve yukarısındaki müdürleri için bir kanal veya aracı olarak işlevselliğinin ötesinde, Alison Fauci, siyasi muhalefet de dahil olmak üzere belirlenmiş kişiler hakkında potansiyel olarak özel Twitter kullanıcı verilerini çıkarmak için teknik olarak konumlandırılmıştır. Bu tür herhangi bir ayıklanmış veri, Obama, Biden cartel ve ark.

Aynı zamanda, eşlerin ve çocukların daha geniş bir yapıya yerleştirilmeleri tarafından belirlenen kritik roller oynadığı tüm bu meseleler boyunca ilerleyen belirgin bir adam kayırma modelinin bir başka kanıtıdır.

Twittter’da Alison Fauci, Anthony Fauci ve benzerlerinin kurumsal dolandırıcılığı ile COVID yapısına ve bu resmi anlatıya zarar veren ama güvenilir COVID içeriğine yönelik sansür politikaları geliştirdiler. Türkiye’de geliştirilen bu politikalara kapatma dahil olmak üzere çok sık rastlanmıştır.

Ancak bu, analizin hafızamı tetikleyen kısmı değildi, “renkli devrimler” ve şu anki Twitter Baş Hukuk Müşaviri Vijaya Gadde'nin de içinde bulunduğu iyi kanıtlanmış olan ve geçmiş ve devam eden skandalların geniş bir yelpazesine, yolsuzluğa, suç, ihanet ve biyoterörizmin 9 Ekim 2022'de yayınlanmasıydı.(bkz)

GEZİ, PARK EYLEMİ Mİ, YOKSA DEĞİŞİM GÜÇLERİNİN EYLEMİ Mİ?

Aşağıdaki alıntı, 2012'de başlayan “Arap Baharı” renkli devrim ayaklanmasını çevreleyen tarihi olaylara atıfta bulunuyor.

"O zamanlar, Mısırlılar ve Tunuslular, medyanın Twitter Devrimi olarak adlandırdığı şeyde teknolojinin yardımıyla ayaklanıyorlardı." Gadde, “Bu benim için hiç de kolay değildi, çünkü gerçekten dramatik bir şekilde değişen bir dünyanın parçası olmak istedim." diyor. Juniper'daki patronu Baş Hukuk Müşaviri Mitchell Gaynor'a destekleyici olduğu için teşekkür ediyor." - NYU Hukuk Dergisi (bkz)

Gerçek amacı, Twitter platformunun ABD'de gelecekteki sansür ve renkli devrim uygulamalarında kullanımı için bir beta testi olarak hizmet etmek olduğu için, o zaman Başkan Obama'nın Arap Baharı'nı teşvik etmek ve başarıyı sağlamak için hiçbir şey yapmamış olma ihtimali nedir?

Occam'ın uygulaması, durumun muhtemelen böyle olduğunu ortaya koyuyor ve Vadde'nin buradaki ifadesi bu pozisyonu düşündüren kanıtlar:

WSGR ürünü ve merkezi düğüm Alex Macgillivray, Obama ve Biden Beyaz Saraylarını bir araya getiriyor. Macgillivray şu anda Biden Beyaz Saray CTO'su olarak görev yapıyor. Macgillivray, WSGR ürünü Gadde'yi Twitter'daki halefi olarak atadı ve bu sayede Gadde, hem o zamanki Başkan Trump'ın platformdan çıkarılmasında hem de Hunter Biden dizüstü bilgisayar olayının sansürlenmesinde merkezi bir rol oynadı. Renkli devrimlere katılımla ilgili olarak Twitter'daki konumu daha da ağırlaştırıyor.

O zaman, Başkan Obama bunu söyledi,

"ABD değişim güçlerini destekledi." - Başkan Obama (bkz)

Obama, değişim ülkelerini değil, değişim güçlerini desteklediğini söyledi; ülkeleri "ilham" olarak nitelendiriyor.

Bunlar, belirli kelime seçimiyle dikkatlice oluşturulmuş ifadelerdir ve muhakeme uygulandığında, Twitter gibi, "değişim güçlerinin" dijital olduğunu anlarız. Bu, Arap Baharı'nın bir Twitter Beta testi olmasıyla uyumludur . Aynı genel insanlar şimdi takipte Biden Yönetimine hizmet edecek şekilde konumlandılar.

Evet burada Twitter’i ayn kalıplarda İstanbul’da başlayan (28 May 2013- 20 Ağu 2013) Gezi Parkı olaylarının yerli yerine koyabiliriz. Sıcağı sıcağına 3 Haziran 2013’de yazılmış olan, “Gezi Parkı olaylarının Twitter analizi”'inde;(bkz) #direngeziparki hashtagi 1.6 milyon farklı tweett, toplamda ise 5.6 milyon kere kullanılmış. Bu tweetlerin 400 bine yakın kısmı fotoğraf veya video içeriyor. Mesajların büyük bölümü Türkçe iken toplam yaklaşık 150 bin tanesi ise farklı dillerde.

#Occupygezi hashtag’i ise aynı süre içerisinde 465 bin farklı tweette toplamda 1.8 milyon adet kullanılmış ve bunların yaklaşık 125 bini fotoğraf veya video içeriyor. Bu tweet’lerin yine büyük kısmı Türkçe iken 190 bin civarında tweet ise yabancı dillerde gönderilmiş.

Aynı dönemde #direnankara hashtag’i farklı 154.645 tweet içerisinde yer almış toplamda ise 1 milyon tweette kullanılmış. Bunların yaklaşık 110 bini 2 Haziran günü gönderilmiş. Bu tweet’lerin sadece 6 bin kadarı yabancı dillerde paylaşılmış.

Twitter Hukukçusu Gadde’nin Gezi’ye de kapsayan diğer müdahaleler konusunda; “Kullanıcılarımızı, platformumuzda konuşabilmeleri ve bunu dünyayı değiştirmek için kullanabilmeleri için korumak için çok çalışıyoruz, ya da siyasi muhalefeti dile getirmek ya da ne yapmak istiyorlarsa ve bu bizi çok gururlandırıyor." diyor. - NYU Hukuk Dergisi (bkz)

Dünya ölçeğinde Gadde'nin ses ve siyasi muhalefete yönelik korumaları, Gadde'nin platformdan çıkarılmasının merkezinde olduğu zaman Başkan Trump'ta tam durmuştu. Bağlamsal olarak, Gadde'nin yorumlarının, daha sonra Başkan Obama'nın renkli devrimlere, onların katılımına ve bu devrimleri kolaylaştıran Twitter platformu gibi dijital varlıklara atıfta bulunarak bahsettiği, "değişim güçleri"’ni yeteri kadar açıklamaktadır.  

TWİTTER İLE ÜLKE KARIŞTIRMA

Twitter açısından Edify’de yazılan analizler, Arap Baharı'nın sosyal medya kalabalık yönetimi araçlarının daha da geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bir test ortamı olarak kullanıldığına dair yorumlardı.

Özellikle:

Gerçek amacı Twitter platformunun ABD'de gelecekteki sansür ve renkli devrim uygulamalarında kullanımı için bir beta testi olarak hizmet etmek olduğu için, o zaman Başkan Obama'nın Arap Baharı'nı teşvik etmek ve başarıyı sağlamak için hiçbir şey yapmamış olma ihtimali nedir?

Arap Baharı etrafındaki olayların bu şekilde kullanıldığını bir gerçek olarak biliyorum.

İnsanların genel olarak sosyal medya ve özellikle Twitter hakkında anlaması gereken bazı önemli şeyler var. Çoğu kişi, esasen tüm bu platformların temelde istihbarat toplama araçları olarak kullanıldığını biliyor. Bu onların temel işlevlerinden biridir. Bilmedikleri şey, Twitter'ın ve diğerlerinin, onları daha uygun bir şekilde Siber Silahlar olarak kategorize eden yeteneklere sahip olduğudur. Bu Siber Silahlar, insan ve grup davranış ve düşüncesini hedefler. Endüstri, hükümetler, sivil toplum kuruluşları, istihbarat teşkilatları ve ödeme gücü olan herkes tarafından kullanılırlar. Öncelikle, birden fazla cep telefonu kulesi olan herhangi bir bölgede iletişim kurmak için bir cep telefonu kullanıyorsanız, kesin konumunuzun sinyal üçgenlemesi ile kolayca belirlenebileceğini lütfen unutmayın. Ve tabii ki bu daha sonra yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleme ile birleştirilebilir. O ortamda bir sosyal medya aracı kullanıyorsanız, o zaman kim olduğunuz, neyle ilgilendiğiniz ve uzayda nerede olduğunuz tamamen kamuya açık bilgilerdir ve kolayca belirlenebilir. Ve burada işler daha da ilginçleşiyor. Arap Baharı protestoları kesinlikle bu yetenekler için bir test yatağı olarak kullanıldı.

Sosyal medya iletişiminizin duygusal içeriği soyutlanabilir. Sadece "tweetlediklerinizi" değil, aynı zamanda altta yatan hislerinizi ve bu hislerin gücü. Ve bağlantılarınız aracılığıyla, bir bulut haritasında, bağlantı grubunuz içinde etkileyici, aykırı değer, takipçi vb. olarak konumlanabilirsiniz. Bu haritaların, hiziplerin veya kalabalıkların (flashmob'lar dahil) davranışlarını şekillendirenleri belirlemek için yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Kalabalık davranışını manipüle eden organizasyonun artırmak istediği şekillerde şekillendiren bireyler, kitle davranışını istenen yönde daha da yönlendirmek için sosyal medya algoritmaları kullanılarak büyütülebilir ve istenmeyen yönlerde davranışı şekillendirenler bastırılabilir.

Jeo-uzamsal konum yetenekleri nedeniyle, bireyler ayrıca istenirse kinetik silahlar veya diğer varlıklar kullanılarak fiziksel olarak hedef alınabilir. Drone füze saldırılarını ve merkezi olmayan drone bulutlarını düşünün.

Çoğumuzun COVID krizi sırasında gözlemlediği algoritmik iletişim manipülasyonları, Twitter ve diğer "sosyal medya" iletişim platformlarının (Tic Tock, Telegram, Facebook, vb.) genel siber silah yeteneklerinin yalnızca küçük bir bileşenidir. Çok dilli analitik yetenekler artık dünyanın her yerindeki “seçimlerde”, protestolarda ve “renkli devrim” tipi hareketlerde rutin olarak kullanılıyor ve uyuşturucu ve (elbette) aşı satmak gibi sıradan ticari faaliyetler için.

Bu Siber Savaş teknolojisi, değerler ve etik açısından tarafsızdır. İyi ya da kötü görünebilecek gündemleri ilerletmek için kullanılabilir. Benim düşünceme göre, insan düşüncesinin ve duygularının kasıtlı olarak manipüle edilmesinin tümü kötüdür, açık olmak gerekirse. Bu teknolojinin gücü, kullanıldığında, özgürlük, egemenlik, etik ve bireysel özerklik gibi soyut insan kavramlarını geçersiz kılıyor gibi görünüyor.

Sonuç olarak, lütfen saf olmayın. Bunların hiçbiri “adil” değil. Hiçbiri "doğru" değil. Bizimki gibi temsili bir cumhuriyette angajman için kabul edilen kurallar olduğunu düşündüğümüzden çok çok uzak. Yöneten ile yönetilen, İdari devlet ve hizmet etmesi amaçlanan özgür yurttaşlar arasındaki asırlardır süregelen kurallar ve toplumsal sözleşmeler vardır.

Yaşananlar ile yaşatılanlar, yasaların ihlali ve aynı zamanda bir siyasi grubun siyasi muhalifleri üzerinde totaliter kontrolünü ilerletmek için bir araç olarak kullanılıyor!

Mattias Desmet haklı, büyük teknoloji ile müttefik üçüncü taraf aktörler çok aktif bir şekilde bilgiyi manipüle ediyor ve düşüncelerinizi ve davranışlarınızı şekillendirmeye çalışıyor ve sizi kontrol ettikleri bir kitle hipnozunun altına sokuyor. Ve bu üçüncü taraf aktörler arasında Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Partisi, Obama ve en özel olarak Biden yönetimleri yer alıyor.

Edify mapping, bu aktörler arasındaki bu “kamu-özel ortaklığı” (ergo, faşist/korporatist) ilişkisini sağlayan ve destekleyen ilişki ağlarının şeklini ortaya koyuyor.

Ve davranışlarımız, oy verme, satın alma alışkanlıklarımız, düşünce ve inanç sistemlerimiz, “sosyal medya” işletmeleri gibi değerlendirilerek, bu Siber Silahlar tarafından üretilen ürünlere dönüşüyor.

Twitter ile her etkileşimde bulunduğunuzda, onun makine öğrenimi/derin öğrenme aracını geliştirerek besliyoruz. Bu yüzden devre dışı bırakalım. Ya da en azından her tweet ile daha güçlü bir Siber Silah oluşturmaya yardım ettiğimizi anlayalım  ve kabul edelim.

Ürün düşüncelerimiz ve davranışlarımızdır.

Şimdi GEZİ’den itibaren, LGBTQ, İstanbul Sözleşmesi, “aşı karşıtlığı”  ve plandemi gibi hayatımızı alt üst eden hadislerini  nasıl ilerlediğini tekrar gözden geçirelim. Çünkü yarın daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız!  

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İsmail 2 yıl önce

Bu yazınızda dolayı 1 kişi dahi Twitter bırakmaz ))))

Avatar
İsmet 2 yıl önce

İnsanların çoğu köleliği kabullenmiş ALLAH C.C Müminlerin yar ve yardımcısı olsun...