Öne Çıkanlar DSÖ GlobalReset Trans Humanizm ANTALYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ Refik Şevket İNCE

MUCİZEVİ BİLEŞİM KLORDİOKSİT

Yazan ve Araştıran Muammer KARABULUT

Geçen günlerde bir düşme sonucu kas yırtılması, sağ kaburga kemiğimde çatlak oluştu ve 20. gününde bir arkadaşım, yaralarımı daha hızlı onarmak için, klordioksit solüsyonu kullanmayı önerdi. Vücudu oksijenlendirerek vücudun doğal iyileşme kapasitesinin daha iyi devreye girmesini sağlayacağını söyledi. Hemen araştırmaya başladım. Araştırdıkça yalnızca benim yaralarımı değil, dünyadaki nerdeyse bütün yaraları iyileştireceğine tanıklık ettim. Önerdiği klordioksit ucuz, yapımı kolay ve neredeyse her şeye çare olarak karşıma çıktı.

İlk kez çok yönlü faydalarını duyduğum klordioksit sonrası, “iyi ki düşmüşüm” dedim.

Araştırmalarıma göre kullanım açısından Türkiye’nin henüz farkında olmadığı klordiksit, BOR ve Toryumdan çok daha kıymetliydi. Çünkü kirlenen dünyada, doğa ve insan direkt fayda sağlıyordu.

İLK AMPULÜ BULAN KLORDİOKSİTİ DE BULDU!

Klordioksitin genellikle Mucize Mineral Çözeltisi, Ana Mineral Çözeltisi , MMS- Master Mineral Solution (Mucize Minaral Solüsyon) veya CD protokolü olarak anılan Mucize Mineral Takviyesi daha çok endüstriyel bir ağartma maddesi olan sulu bir çözeltiye verilen adlardı.

Kolordioksitin mucidi ise 1802 yılında, yani 24 yaşındayken içinde ince bir platin tel içinden elektrik akımını geçirerek ilk ampulü diğer bir ifade ile elektrikten ilk ışığı elde eden kimyager fizikçi  Sir Humphry Davy’dır. (17 Aralık 1778 - 29 Mayıs 1829)(bkz)

Sir Humphrey Davy Klordioksit ilk olarak 1814 yılında keşfetti ve ticari olarak 1940 yılında bir ağartma maddesi olarak üretildi.(bkz)

Humphry Davy 1807’li yıllarda, potasyum, sodyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum, magnezyum, bor, iyot  ve klorun elementel doğasını keşfetmesiyle de hatırlanıyor.(bkz)

KLORDİOKSİTİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Klordioksit (ClO2), klor benzeri, rahatsız edici bir kokuya sahip sentetik, yeşil-sarımsı bir gazdır. Klordioksit, nötr bir klor bileşiğidir. Klordioksit hem kimyasal yapısında hem de davranışında klordan çok farklıdır.

Klordioksit küçük, uçucu ve çok güçlü bir moleküldür.

Seyreltilmiş sulu çözeltilerde klordioksit serbest bir radikaldir.

Yüksek konsantrasyonlarda indirgeyici maddelerle güçlü reaksiyona girer. Klordioksit, klor gazı (Cl2), oksijen gazı (O2) ve ısıya ayrışan kararsız bir gazdır. Klordioksit güneş ışığı ile foto-oksitlendiğinde, parçalanır.

Klordioksit reaksiyonlarının son ürünleri klorür (Cl-), klorit (ClO-) ve klorattır (ClO3-). –59°C’ de katı klordioksit kırmızımsı bir sıvıya dönüşür.

-11°C’ de klordioksit gaza dönüşür.

Klordioksit havadan 2,4 kat daha yoğundur.

Sıvı klordioksit olarak sudan daha fazla yoğunluğa sahiptir.

Klordioksitin en önemli özelliklerinden biri, özellikle soğuk suda yüksek çözünürlüğüdür. Klordioksit suya girdiğinde hidrolize olmaz; çözelti içinde çözünmüş bir gaz olarak kalır. Klordioksit, suda klordan yaklaşık 10 kat daha fazla çözünür. Klordioksit, havalandırma yoluyla çok rahat uzaklaştırılabilir.

Klordioksit genellikle sulu bir çözelti veya gaz olarak üretilir.

Asidik sodyum klorit (NaClO 2)(*) veya sodyum klorat (NaClO 3) çözeltilerinde üretilir.

(*)Sodyum Klorit toz ve sıvı olmak üzere 2 çeşittir.

Diğer ismi Sıvı Klorit olarakta bilinmekdir.Toz olanı % 80 lik sıvı olan % 31'liktir.

KLORDİOKSİTİN UYGULAMA ALANLARI

Klordioksitin birçok uygulaması vardır. Elektronik endüstrisinde devre kartlarını temizlemek, petrol endüstrisinde sülfitleri işlemek ve tekstil ve mumları ağartmak için kullanılır.

Günümüzde klordioksit en çok kağıdı ağartmak için kullanılmaktadır. Klordan daha net ve daha güçlü bir lif üretir. Klordioksit, klordan daha az zararlı yan ürün üretme avantajına sahiptir.

Klordioksit gazı tıbbi ve laboratuvar ekipmanlarını, yüzeyleri, odaları ve aletleri sterilize etmek için kullanılır.

KLORDİOKSİTİN OKSİTLEYİCİ ÖZELLİĞİ

Klordioksit çok güçlü bir oksitleyicidir. Mantar, bakteri ve virüs gibi patojenik mikroorganizmaları etkin bir şekilde öldürür. Aynı zamanda biyofilmi(*) önler ve kaldırır.

(*) Biyofilm, hücrelerin birbirine ve/ya da bulundukları yüzeye yapıştıkları bir mikroorganizma kümesidir. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı polimerik bir maddenin içine gömülüdürler. Biyofilm EPS'si DNA, proteinler ve polisakkaritlerden oluşan polimerik bir karmaşadır.

Klordioksit sıvı formda aynı böcek ilacı olarak da kullanılır. Klordioksit de şarbona karşı kullanılabilir, çünkü spor oluşturan bakterilere(*) karşı etkilidir.

(*)Spor Oluşturan Bakteriler: Spor oluşturma yeteneğine sahip bakteriler, Bacillus, Clostridium ve Desulfotomaculum cinsine ait türler bu gruba dahil edilmiştir.

Klordioksit, ozon veya klor kadar reaktif değildir ve sadece sülfürik(*) maddeler, aminler(*) ve diğer bazı reaktif organik maddelerle reaksiyona girer. Klor ve ozon ile karşılaştırıldığında, aktif bir artık dezenfektan elde etmek için daha az klordioksit gerekir.

(*)Sülfürik; asit renksiz, yağ yapılı bir kimyasaldır. Halk arasında Zaç Yağı, Virtol Yağı ve Hidrojen Sülfat olarak bilinir. Güçlü bir mineral asididir ve suda çözünebilir. Dehidrasyon özelliğine sahiptir ve korozyona (aşınmaya) sebep olur. Su ile reaksiyonu ekzotermiktir. Suya yakın bir madde olarak bilinir.

(**)Aminler; amonyaktaki bir veya daha fazla hidrojen atomunun organik radikaller ile değiştirilmesi yöntemiyle türetilmiş organik bileşikler ve fonksiyonel gruplardır.

İçme suyu arıtımı, klordioksit ile dezenfeksiyonun ana uygulamasıdır. Yeterli biyosidal(*) yetenekleri sayesinde klordioksit günümüzde diğer endüstri dallarında da kullanılmaktadır. Örnek olarak, kanalizasyon suyu dezenfeksiyonu, endüstriyel proses suyu arıtımı, soğutma kulesi suyu dezenfeksiyonu, endüstriyel hava işleme, midye kontrolü, gıda maddeleri üretimi ve arıtımı, endüstriyel atık oksidasyonu ve tıbbi ekipmanın gaz sterilizasyonu verilebilir.

(*) Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar, hamam böceği, kene, karasinek, sivrisinek gibi böcekler, fare ve sıçan gibi kemirgenler üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler.

Klordioksit oksidasyon yoluyla dezenfekte eder. Moleküler serbest radikal olan tek biyosittir.(*) 19 elektrona(**) sahiptir ve bir elektron yayan veya alan maddeler tercih eder. Klordioksit yalnızca elektron veren maddelerle reaksiyona girer. Klor, tersine, reaksiyona girdiği maddeye bir klor atomu ekler veya bir klor atomunun yerini alır.

(*)Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren, canlıkıran demektir.

(**) Klordioksit yapısı gereği 19 elektronu vardır. Tepkimeye girdiği maddeden bir elektron alır. Dezenfeksiyon sırasında klordioksit, protein oluşumunu önleyerek virüsleri yok eder.

Klordioksit, bakteri ve virüsler için güçlü bir dezenfektandır. Yan ürün olan klorit (ClO 2 ) zayıf bir bakterisidal(*) ajandır. Suda klordioksit en az 48 saat biyosit olarak aktiftir, aktivitesi muhtemelen klorunkinden daha fazladır.”

Ayrıca klordioksit, içme suyu dağıtım şebekesinde bakteri üremesini de engeller.

(*)Bakterisidal veya bakterisit, bakterileri öldüren maddelerdir. Bunlar bakterisit dezenfektanlar, antiseptikler ve antibiyotikler olarak sınıflandırılır.

Bakteriyel hücrelerdeki organik yapıdaki maddeler klordioksit ile reaksiyona girerek birkaç hücresel işlemin kesintiye uğramasına neden olur.

Klordioksit, hücredeki amino asitler ve RNA ile doğrudan reaksiyona girer.

Protein üretimi engellenir. Klordioksit, hücre zarını, zar proteinlerini ve yağlarını değiştirerek ve solumayı önleyerek etkiler. Bakteriler yok edildiğinde, hücre duvarına klordioksit girer. Virüsler farklı bir şekilde ortadan kaldırılır; klordioksit, proteinlerin hidrolizinden amino asitlere kadar olan suda çözünür bir madde olan pepton ile reaksiyona girer. Klordioksit, protein oluşumunu önleyerek virüsleri öldürür. Klordioksit, virüslere karşı klor veya ozona göre daha etkilidir.

Klordioksit, içme suyunda bulunan ve ‘giardiasis’ ve ‘cryptosporidiosis’ adı verilen hastalıklara neden olan Giardia Lambia ve Cryptosporidium parazitlerine karşı etkili olan bir dizi dezenfektandan biridir. Bunlar gibi protozoan parazitlere karşı en iyi koruma, ozon ve klordioksit kombinasyonu ile dezenfeksiyondur.

Mikroorganizmalar klordioksite dirençli hale gelebilir mi?

Bir dezenfektan olarak klordioksit, mikroorganizmaların hücre duvarı ile doğrudan reaksiyona girme avantajına sahiptir. Bu reaksiyon, reaksiyon süresine veya konsantrasyona bağlı değildir. Oksitleyici olmayan dezenfektanların aksine, klordioksit mikroorganizmaları inaktif olduklarında bile öldürür. Bu nedenle, mikroorganizmaları etkili bir şekilde öldürmek için gereken klordioksit konsantrasyonu, oksitleyici olmayan dezenfektan konsantrasyonlarından daha düşüktür. Mikroorganizmalar klordioksite karşı herhangi bir direnç oluşturamaz.

İÇME SUYUNDA KLORDİOKSİT

1950′ lerde, özellikle yüksek pH değerlerinde klordioksitin biyosidal kapasitesi biliniyordu. İçme suyu arıtımı için birincil olarak inorganik bileşenleri, örneğin manganez ve demiri çıkarmak, tatları ve kokuları gidermek ve klorla ilgili dezenfeksiyon yan ürünlerini azaltmak için kullanıldı.

İçme suyu arıtımı için klordioksit hem dezenfektan hem de oksitleyici ajan olarak kullanılabilir. Hem ön oksidasyon hem de oksidasyon sonrası adımlar için kullanılabilir.

Yüzey suyu arıtmanın ön oksidasyon aşamasında klordioksit eklenerek, ilerleyen aşamalarda yosun ve bakteri üremesinin önüne geçilir. Klordioksit, yüzen parçacıkları okside eder ve pıhtılaşma sürecine ve bulanıklığın sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Klordioksit, bakteri ve virüsler için güçlü bir dezenfektandır. Yan ürün olan klorit (ClO 2 ) zayıf bir bakterisidal ajandır. Suda klordioksit en az 48 saat biyosit olarak aktiftir, aktivitesi muhtemelen klorunkinden daha fazladır.

Klordioksit, içme suyu dağıtım şebekesinde bakteri üremesini engeller. Dağıtım ağında biyofilm oluşumuna karşı da aktiftir. Biyofilmi yenmek genellikle zordur. Patojen mikroorganizmalar üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Dezenfektanların çoğu bu korunan patojenlere ulaşamaz. Bununla birlikte, klordioksit, biyofilmleri kaldırır ve patojenik mikroorganizmaları öldürür. Klordioksit ayrıca sistemde uzun süre aktif kaldığı için biyofilm oluşumunu da engeller.(bkz)

Klordioksitin özellikleri ile ilgili özet bilgi sonrası artık bildiğimiz bir şey var. O da, içimiz ve dışımız mikrop yuvasına döndüğü gerçeği idi. Her gün yediğimiz içtiğimiz, soluduğumuz hava ve elektromanyetik radyasyon dalgaları ile vücudumuza aldıklarımız kanserojen etkisi gösteriyor, o da bağışıklığımıza ve hücrelerimize zarar veriyordu. Onun için de en çok ya kanser oluyorduk ya da sepsis(bkz) adı verilen hastalığı yaşıyorduk. Son olarak bir de mRNA sıvıları ile kanımızı kirlettiler ve oksijen değerlerimiz de düştü…

SU HAYAT İSE KLORDİOKSİT İLE SUYU DAHA DA ZENGİNLEŞTİRELİM

Tüm olumsuzluklara rağmen artık elimizin altında zararlı her türden mikroplara karşı, son bilimsel çalışmalara göre de %99 etkili olan ve ciddi yan etkileri olamayan adı kolordikosit olan mucizevi bir bileşimimiz var.(bkz)

KLORDİOKSİT’E, “ÇAMAŞIR SUYU” DEDİLER!

Fakat kirlenen dünyamızda klordikositin faydası planlı salgın ile yükselişe geçeceği bir zamanda, küresel şeytanlar bu sıvıyı hemen etkisizleştirme yoluna gitti. Çünkü salgın yangının çıkartan yangını da söndürmek istiyordu.

Kullandıkları yöntem, nasıl komplo teorisi yakıştırması ile bir düşünceyi itibarsızlaştırıyorlar ise aynı yöntemle klordioksite de, “çamaşır suyu” damgası yedirdiler.

Klordioksit’in sihirli bir söylem ile ortadan biranda silinmesi veya itibarsızlaşması ABD Başkanı Donald Trump’un 24 Nisan 2020 tarihinde,

“And then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute. One minute! And is there a way we can do something like that, by injection inside or almost a cleaning. Because you see it gets in the lungs and it does a tremendous number on the lungs. So it would be interesting to check that. So, that, you’re going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me.”

"Ve sonra dezenfektanı görüyorum, bir dakika içinde onu yok ediyor. Bir dakikada! İçeriye enjekte ederek ya da neredeyse temizleyerek böyle bir şey yapmanın bir yolu var mı? Çünkü akciğerlere girdiğini ve akciğerlerde muazzam bir etki yarattığını görüyorsunuz. Bunu kontrol etmek ilginç olurdu. Yani bu konuda tıp doktorlarını kullanmanız gerekecek. Ama bana ilginç geliyor." (bkz) yaptığı bu açıklama ile oldu.

Görevde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Kovid-19'un” olası bir tedavisi olarak, "insan vücuduna dezenfektan enjekte edilmesi" yönünde güya tuhaf bir öneride bulunmuştu.

Ve bir gün sonra da Maryland acil yardım hattı, dezenfektan enjekte etme konusunda bilgi isteyen 100'den fazla çağrı alıyor. Pek çok sağlık uzmanı özellikle klordioksit adını kullanmadan, dezenfektan üreten şirketlerin, “bu tür ürünlerini yalnızca harici kullanım için olduğunu ve bunların insan vücuduna enjekte edilmesinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini” söyleyerek Trump'ın sözlerini kınıyorlardı.(bkz)

Halbuki ABD içme sularını daha iyi ağarttığı için klordioksit kullanıyordu. Yani söz konusu ürün, “çamaşır suyu” değildi. ABD’de her gün içildiği için dahili olarak en çok kullanılan, çamaşır yerine yüzünü yıkadıkları dünyanın en temiz su olmasını sağlayan klordioksit idi. Ama planlı salgında var denilen virüse karşı önlem olarak klordioksit işe yarayacağı anlaşılınca hemen çamaşır suyu oluyordu.

Yapılan haberlere göre adı bir türlü açıklanmayan birçok doktor, halkı dezenfektan enjekte etmeye veya UV ışığı kullanmaya karşı uyardı ve önde gelen bir ev temizleyicisi üreticisi, kullanıcılara bunu vücutlarına enjekte etmemeleri konusunda çağrıda bulundu.

ABD halkının her gün klordioksit ile içilecek duruma gelen su için, İngiltere merkezli Dettol ve Lysol üreticisi Reckitt Benckiser, yaptığı açıklamada şunları söyledi : "Dezenfektan ürünlerimizin hiçbir koşulda insan vücuduna (enjeksiyon, yutma veya başka bir yolla) uygulanmaması gerektiği konusunda açık olmalıyız."

Kınamaya siyasi yorumcular da katıldı. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde kamu politikası profesörü ve eski çalışma bakanı Robert Reich, tweet attı: “Trump'ın brifingleri aktif olarak halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Propagandayı boykot edin. Uzmanları dinleyin. Ve lütfen dezenfektan içmeyin.”

Hükümet Etiği Ofisi'nin eski müdürü Walter Shaub şunları ekledi: "Böyle bir salağın ülkedeki en yüksek ofise sahip olması ve bunun normal olduğunu düşünecek kadar aptal insanların var olması benim için anlaşılmaz. 2020'de başkanı dinleyen herkesi dezenfektan enjekte etmenin sizi öldürebileceği konusunda uyarmak zorunda kaldığıma inanamıyorum." dedi.

Şimdi dönemin ABD Başkanı olan Donald Trump’un bilimsel karşılığı olmayan ve kendisine 1975 yılından kalma Avian coronavirusü/Kuş koronavirüsünü(*)

(*) Avian coronavirusü/Kuş koronavirüsünü; kuşları enfekte eden ve ilişkili hastalığa kuş bulaşıcı bronşite neden olan bir virüs olarak biliniyor. Tavukların solunum yollarını, bağırsaklarını, böbreklerini ve üreme sistemlerini etkileyen oldukça bulaşıcı bir kuş patojeni.(bkz)

yeni koranvirüse diye gösteren küresel şeytanlara karşı önerdiği klordioksit’i bu sefer 5gvirusnews yazarı olarak ve daha da ileri giderek, çocuk katillerine, soykırımcılara karşı mucizevi bileşim olarak öneriyorum. Çünkü bu karşı koyuş ilaç tröstlerini dolayısı ile küreselci sapkınlara karşı da bir savaştır. Onların iradesi dışında insan sağlığını tedavi etmek, insan sağlığını küresel şeytanların bağımlılığından kurtarmaktır.

İşte, o çamaşır suyu dedikleri klordioksit bileşimine (direkt alınması her koşulda tehlikelidir) 0.04 mg oranında 1 litre suya katarak annemle birlikte  25 gündür içiyorum. Ve en ufacık bir yan etkisini görmedim.

Merak edenler için, klordioksit Parasetik Asit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit gibi dezenfektanlara kıyasla, daha geniş pH aralığında, 0.01 ppm(*) kadar düşük konsantrasyon seviyesinde dahi etkin bir maddedir.(bkz)

(*)ppm; milyonda bir birime verilen isimdir. Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir.

Üstelik ABD, AB ve Asya’daki bir çok ülkede içme suyu şebeklerinde klor değil, kullandığım oranda, yani hastalıklara da iyi geleceği açıklandığında, “çamaşır suyu” dedikleri klordioksiti kullanılıyor.

Klordioksit ile ilgili yapılan klinik çalışmalarında, "Muhtemelen tıpta son 100 yılın en önemli keşfi" başlığa ile verilen referanstra, Almería Üniversitesi Kimya Bilimleri, Biyolojik Bilimler Dereceli  Prof. Dr. Pablo Campra Madrid’in çalışması vardır.(PDF bkz)

KLORDİOKSİT YALNIZCA ZARALI BAKTERİLER ÜZERİNDE ETKİLDİR…

Asidik çözeltide, klordioksit iyi bir oksitleyici ajandır. Hepsi oksitleyici ajanlar olarak hareket eden klorit, klordioksit, hipoklorit ve klor içeren bir dizi adımda tamamen klorür iyonuna indirgenir.

Nihayetinde klorür iyonu veren genel reaksiyon 5 elektronlu bir değişimi temsil eder ve klordiokist dezenfeksiyon için yüksek bir kapasite verir. Klordioksit klordan daha az aşındırıcı olsa da amonyakla reaksiyona girmez. Yani klordioksit taşıdığı okisitleyici özelliği ile zararlı hücrelerin yaydığı 5 elektronu algılar ve onlarla reaksiyona girerek yok eder. Doğal olarak klordioksit, faydalı virüs ve bakteriler elektron yaymadığı için etkileşime girmez.

DİRENÇLİ POTAJENLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİR

Klordioksit, klora dirençli patojenleri etkisiz hale getiren ve biyofilm oluşumunu önleyen yüksek oksitleme kapasitesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir dezenfeksiyon maddesidir.

Son yıllarda içme suyu arıtmaları ve endüstriyel prosesler, diğer klorlu dezenfektanların yerini alan klordioksitin kullanımını artırmaktadır. Çeşitli çalışmalar, klordioksit solüsyonlarının tüketiminin, HIV/AIDS gibi farklı viral insan enfeksiyonlarına karşı önleyici ve tedavi edici bir araç olduğunu belirlemiştir, klordioksitin oluşumu, virüslere karşı tedavi ve önleyici tedavi olarak kullanılması nedeniyle son iki yılda yüzey suyunda katlanarak arttı. Klordioksit özellikle Latin Amerika'da yaygın olarak ticarileştirilmeye başlandı. (bkz)

Beraberinde de laboratuvar çalışmaları, kullananların olumlu geri dönüşümü ve hakemli dergilerde yayınlanan çalışmaların sayısı artı. Bunlardan birisi de BHS- Beta mikrobuna(*) karşı klordioksitin Bakterisidal Mekanizmaları ile ilgili yapılan deneydir.

(*)BHS-Beta hemolitik Streptococcus pyogenes; isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyona verilen isimdir. Beta mikrobu, bademciklere yerleşip hastalık üreten bir mikrop olup oldukça dirençlidir. Erken ve yeterli tedavi edilmediği takdirde diğer doku ve organlarda romatizmal hastalıkların gelişimine zemin hazırlayabilir.

Araştırma ekibi, Beta 500 mg/L'ye varan düzeylerde, son derece verimli, stabil ve saklaması kolay stabil bir klordioksit çözeltisi oluşturdu.(bkz)

Klordioksit çözeltisi, kamusal ve üreme ortamlarındaki patojen mikroorganizmaları hızla ortadan kaldırmak için kullanılabilir ve halk sağlığı ile insanların ve hayvanların refahı için etkili bir araç sağlar.

Deney sırasında ürünün domuz nezlesi virüsünün Thiveral gibi alt türlerine karşı da etkisiz hale getirme yeteneği araştırıldı  ve sonuçlar ürünün mükemmel dezenfeksiyon performansını gösterdi.

Sonuçta; Şekil1’de klordioksitin bakterileri öldürme etkisi görülmektedir.

Şekil2’de, klordioksit çözeltisinin BHS'nin hücre morfolojisi üzerindeki kısa süredeki etkisi ile birlikte, 50 mg/L klordioksit konsantrasyonuna maruz kalma, hücre kalınlığında artış, hücre duvarı kırılması, hücre duvarındaki dış villus benzeri materyalde artış, hücre içeriğinde derin buruşma ve sitoplazmik değişiklikler gibi önemli değişikliklere neden olmuştur.

Şekil 3’de, klordioksitin, hücre içi bileşenlerin salınmasını ve hücresel homeostaziyi bozduğu gösterilmiştir.

Deney sırasında (Şekil8) diğer bir tespitte DNA hasarının belirlenmesi olmuştur ki  BHS'deki DNA hasarını araştırmak için bakterilerden ekstrakte edilen genomik DNA, agaroz jel elektroforezi kullanılarak analiz edilmiş. Klordioksit ile muamele edilen bakterilerden izole edilen DNA bozulurken, kontrollerden alınan DNA sağlamdır ve tüm deneylerde jelde tek bir bant olarak görünmektedir.

Klordioksit çözeltisinin işlem süresinin artmasıyla birlikte DNA parçalanması da arttı. Kümülatif olarak, sonuçlar klordioksit çözeltisinin BHS'de DNA bozulmasına neden olduğunu göstermektedir.

Araştırmalar Şekil9’da gösterildiği üzere, , klordioksitin doğrudan BHS'nin hücre zarına etki ederek yapısını bozduğunu ve geçirgenliğini arttırdığını ortaya çıkarmıştır. Bu durum, bakterilerin temel yapısal fonksiyonlarını kaybetmesine ve sonuçta ölümlerine neden olmuştur.

Ek olarak, klordioksitte bulunan oksijen radikalleri oldukça oksitleyicidir ve proteinler, ATPazlar, lipit peroksidasyonu ve DNA dahil olmak üzere BHS'nin bütünlüğünü ve fonksiyonunu bozabilir. Bu nedenle, klordioksitin streptokok(*) hücrelerini etkileyerek ölümlerine yol açmasının birçok yolu vardır.

(*) Streptokok. Streptococcaceae ailesinde yer alan gram-pozitif, yuvarlak şekilli, fakültatif anaerop, katalaz negatif, sporsuz ve hareketsiz bakterilerdir. Sabit bir çizgi üzerinde çoğaldıkları için ikili ya da zincir şeklinde görülürler.

Yapılan çalışmalar,  “çamaşır suyu” diye itibarsızlaştırılan klordioksitin dezenfektan ürünü dışında, çok hedefli ve çok yollu bir antibakteriyel mekanizmaya sahip olduğunu ve bunun halk sağlığı ve insan sağlığında potansiyel uygulamalarında yeni bir antimikrobiyal maddeye dönüştürülebileceğini göstermektedir.

Diğer bir çalışmada klordioksiti, virüslerin veya diğer viral enfeksiyonların yayılmasını önleyebilir mi sorusuna karşı,  tıbbi hipotezler virüslerin sulu fazda klordioksit ile her türlü virüsü etkisiz hale getirileceği belirtilmiştir.(bkz)

SORUN, “DOMUZLARDA GÖRÜLEN VİRÜS” İSE ONDA DA ETKİLİ

Yine Japonya’daki araştırmalara geçmeden önce klordioksit, dünya çapında domuz endüstrisinde büyük bir ekonomik kayba neden olan, domuz üremesi ve solunum sendromu virüsünün çoğalmasını engellediğini de belirtmeliyim. (PDF bkz)  

Domuz Üreme ve Solunum Sendromu Virüsü (PRRSV), mevcut önleme ve tedavi tedbirleri, domuz üreme ve solunum sendromunun (PRRS) salgınını ve yayılmasını kontrol etmede etkili değildir. Başka bir deyişle, yeni antiviral stratejilere acilen ihtiyaç duyulduğu bir zamanda, klordioksit, mikroplar ve parazitler üzerinde güçlü önleyici etkisi ile geniş spektrumlu bir dezenfektan olarak kabul edilir.(bkz)

Japonya’da da virüsler karşı klordioksit sulu çözeltisinin yeteneğini göstermek üzere yapılan çok kapsamlı bir çalışmaya ilişkin  haberde; Japonya'nın Osaka kentinde bulunan Taiko Pharmaceutical(bkz),

uzun ömürlü klordioksit sulu çözeltisinin Tokyo kentindeki Kitasato Enstitüsü/Kitasato Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülen bir testte virüslerin %99,99'undan fazlasını inaktive(*) ettiğini duyurdu.(bkz)

(*) İnaktive; bir mikrobik etkenin enfekte etme yeteneğini kaybetmesi veya ölmesi anlamlarına gelmektedir.

Yapılan çalışmada, klordioksitin virüslerin yüzeyindeki spike proteinin denatüre(*) ettiği ve insan ACE2 reseptörüne bağlanmasını engellediği bildirilmiştir. Mevcut çalışma, koronavirüslerin dezenfekte edilmesinde uzun süreli klordioksit sulu çözeltisinin etkinliği için çok değerli bilgiler eklemektedir.

(*)Denatürasyon; protein veya nükleik asitlerin doğal yapısında mevcut olan sekonder, tersiyer ve kuaterner yapılarının bazı fiziksel ve kimyasal dış etkilerle bozularak primer (**) yapılarına dönüşmeleri sürecidir.

(**)Primer; Biyokimyacılar çoğu zaman protein yapısının dört ayrı yönüne değinirler: Birincil yapı (primer yapı): Düz amino asit dizini.. Peptit ve proteinlerin birincil yapısı, bu moleküllerin yapı birimleri olan amino asitlerin doğrusal sırası, veya daha genel olarak, bir proteini oluşturan atomlar arasındaki kovalent bağların spesifikasyonudur.

Klordioksit Gazının Güvenliği ve Etkinliği

Klordioksitin (moleküler formül: ClO 2 ) spesifik oksidasyon etkisi, hedeflerin (virüsler ve bakteriler) yapısını değiştirir ve işlevlerini azaltır.(bkz) 

Çeşitli alanlarda kullanılan klordioksit, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde suyun dezenfeksiyonu ve buğday ununun ağartılması için gıda katkı maddesi olarak onaylanmıştır.

İNFLUENZA VİRÜSÜ

Klordioksitin enfeksiyonlar önleme yeteneği;

Virüs yüzeyindeki spike protein hemaglutinin'i (HA) oluşturan amino asit tirozin ve triptofanın spesifik oksidasyonu…

Klordioksitin bir influenza virüsünün (H1N1) yüzeyindeki hemaglütinin (HA) yapısını oluşturan tirozin ve triptofan amino asitleri üzerinde spesifik olarak etkili olduğu ve bunları oksitlediği gösterilmiştir.

Ayrıca, klordioksitin enfekte hücrelerin hemaglütinin (HA) üzerindeki reseptör bağlanma bölgesini oluşturan amino asit triptofan 153 kalıntısını oksitleyerek N-formilkinürenine (ara ürün) dönüştürdüğü doğrulanmıştır.

KLORDİOKSİTİN VİRÜSLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Viral yüzeydeki spike proteinlerine etki eder ve ACE2 reseptörlerine bağlanmayı engeller.

Virüslerin yüzeyindeki spike protein, insanları enfekte etmek için insan epitel hücrelerinin yüzeyindeki ACE2 reseptörlerine bağlanır. Klordioksitin, ACE2 reseptörlerine bağlanmayı engellemek için virüsteki spike proteinin üzerinde etkili olduğu bulunmuştur.

Spike proteininin insan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2'ye bağlanmasının klordioksit ile inhibisyonu(*). Yani klordioksit tarafından virüsün öldürülmesidir.

(Ann Pharmacol Pharm 5(5), 1195. © Ogata N. 2020, Creative Commons Attribution License.)

 (*) İNHİBİSYON. Cilt ve mukoza gibi vücudun dış yüzeylerine kadar ulaşan sinir uçlarının dış mekanik, fizik veya kimyasal etkilerle uyarılması sonucu bu uyarının refleks yolla beyin sapındaki solunum merkezine veya kalbe giderek solunum veya dolaşımı durdurmasıyla oluşan birden ölüm haline “inhibisyonla ölüm” denir.

Pseudomonas aeruginosa(*) Bakteri yüzeyinde hücre duvarını oluşturan periplazmik alanı değiştirir.

Pseudomonas aeruginosa gibi gram-negatif bakterilerin hücre duvarında bir dış zar (en dış katmanda) ve peptidoglikan içeren bir katman (dış zar ile iç zar olarak da adlandırılan plazma zarı arasında) bulunur. Pseudomonas aeruginosa üzerindeki periplazmik boşluğun klordioksit (100 ppm) ile muamele edildiğinde belirsizleştiği doğrulanmıştır.

(*)Pseudomonas aeruginosa, çoğu toprak ve suda bulunur. Glikozu oksidasyon yoluyla parçalayan fakat fermentasyon yapmayan bakterilerdir. Katalaz, insan patojeni, gram, sitrat, metil kırmızısı, Voges Proskauer, aerobik, polar flagellası ile hareket edebilen çubuk şekilli bakterilerdir.

Antibakteriyel ve Antifungal Ajanlar Derneği 45. Yıllık Toplantısı, Japonya (Tokyo, 2018)

Klordioksit Gazının Etkinliği

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazı havadaki virüs ve bakterileri azalttı.

Ogata N., et al. Pharmacology 97, 301-306 (2016).

Düşük konsantrasyonda klordioksit gazının 25 m3'lük bir test odasının kapalı alanındaki havada sürekli olarak bulunmasının sağlandığı koşullarda havadaki çeşitli mikroorganizmalar için indirgeyici etkiyi değerlendirilmiş.

Deney için, klordioksit gazı harici olarak monte edilmiş bir klordioksit gaz jeneratöründen kapalı bir sistem test odasına (25 m3) salınmış ve odadaki klordioksit gazı konsantrasyonu test süresi için belirlenen konsantrasyona ayarlanmıştır.

Önceden hazırlanmış bir virüs (bakteriyofaj MS2 veya bakteriyofaj ΦX174) süspansiyonu veya Staphylococcus aureus süspansiyonu bir nebülizör (0,2 ml/dakika, 1 dakika) kullanılarak verilmiş ve havada yüzmesi için 1 dakika boyunca karıştırılmıştır. Önceden belirlenmiş bir süre geçtikten sonra, havadaki virüs ve bakteriler bir impinger(darbe ölçer) ile toplanmış ve canlı virüs ve bakteri sayıları ölçülmüştür.

Kontrol deneyinde de aynı işlemler hava altında gerçekleştirilmiştir.

Düşük konsantrasyonun hava yoluyla bulaşan virüsleri azaltıcı etkisi

klordioksit gazı (0,01 ppm, 0,02 ppm)

*> 2 log azaltma

**> 3 log azaltma

***> 4 log azaltma

Airborne bacteria reducing effect of low-concentration

chlorine dioxide gas (0.01 ppm - 0.1 ppm)

*> 2 log reduction

**> 3 log reduction

***> 4 log reduction

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazı yüzey virüsü ve yüzey bakterilerini azalttı.

Morino H., Koizumi T., Miura T., Fukuda T. ve Shibata T., YAKUGAKU ZASSHI 133(9), 1017-1022 (2013).

Morino H., Futatsukame M., Miura T. ve Shibata T., BMC Res Note 13, 69 (2020).

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazının cam bir tabağa damlatılan çeşitli mikroorganizmalara (ıslak bir ortam olduğu varsayılarak) karşı etkinliğini doğrulamak. Kapalı bir sistem test odasında klordioksit gazı salmak için bir klordioksit gaz jeneratörü kullanılmış ve odadaki ClO2 gazı konsantrasyonu test süresi için belirlenen konsantrasyona ayarlanmış.

Haznenin içine cam tabaklar yerleştirilmiş ve üzerlerine çeşitli mikroorganizmaların süspansiyonlarından 100 μL damlatılmıştır. Belirlenen sürenin sonunda, cam kaplardaki virüs enfektivitesi veya canlı bakteri sayısı ölçülmüştür.

Kontrol deneyinde ise aynı işlemler hava altında gerçekleştirilmiştir.

Düşük konsantrasyonun yüzey virüsünü azaltıcı etkisiklordioksit gazı (0,01 ppm - 0,05 ppm)

*> 2 log azaltma **> 4 log indirgeme **> 4 log azaltma

Düşük konsantrasyonun yüzey bakterilerini azaltıcı etkisi klordioksit gazı (0,01 ppm, 0,03 ppm)

*> 2 log azaltma

**> 4 log azaltma

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazı filamentli mantarların(*) (Cladosporium sp.) büyümesini engelledi.

(*)Filamentli Mantarlar; Küfler-filamentli mantarlar doğada hemen her yere yayılmış olan, filamentli (uzantılı) ve çok hücreli funguslardır. Küf hücreleri ard arda dizilerek hifa veya hif adı verilen hücre iplikçiklerini (uzantılarını) oluştururlar.

Morino H., et al., Antibakteriyel ve Antifungal Ajanlar Derneği 43. Yıllık Toplantısı, Japonya (Tokyo, 2016)

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazının, konutlardaki ıslak alanlarda yetişen ve mantar alerjisine neden olan organizmalardan biri olarak kabul edilen Cladosporium sp. karşı etkinliğini doğrulamak.

72 SAATTE ETKİ

Üzerlerine küf sporları ve besin kaynağı damlatılmış PVC plakalar (mantar dedektörleri) 20 L'lik bir maruz kalma odasına yerleştirilmiş ve 0,03 ppm ClO2 gazı konsantrasyonuna sahip yüksek nemli olacak şekilde kontrol edilen bir gaz verilmiştir. Benzer şekilde, nem kontrolü için sadece havanın verildiği bir kontrol deneyi de gerçekleştirilmiştir. 72 saat sonra mantar dedektörleri çıkarılmış ve fotoğraflara ve hif uzunluğunun ölçümüne dayalı bir değerlendirme yapılmıştır.

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazı farelerde influenza enfeksiyonunu önledi.

Ogata N. ve Shibata T., J Gen Virol 89, 60-67 (2008).

Düşük konsantrasyonlu klordioksit gazının farelerin influenza A virüsü aerosolleriyle indüklenen enfeksiyonu üzerindeki etkisini doğrulamak.

Her bir kafese on fare (CD-1 faresi) yerleştirilmiş ve bir klordioksit gaz jeneratörü kullanılarak 0,03 ppm ClO2 gazı verilmiş ya da kafes sadece hava içermiştir. İnfluenza virüsü (A/PR/8/34 (H1N1), 1 LD50) 15 dakika boyunca aerosol formunda verilmiştir. Daha sonra her fare ayrı bir kafese yerleştirilmiş ve iki grubun (0,03 ppm ClO2 gazı verilen ve sadece hava bulunan) hayatta kalma durumları kontrol edilmiştir.

Aynı koşullar altında bir enfeksiyon deneyinde beş fare için akciğerlerdeki virüs titresi (TCID50) 3. günde ölçülmüştür.

İnfluenza A enfeksiyonu sırasında fare akciğerindeki virüs titresinin karşılaştırılması

Klordioksit gazı üreten ajanların girişimsel kullanımı, grip benzeri hastalığı olan hasta sayısını önemli ölçüde azaltmıştır.

Mimura T., Fujioka T. ve Mitsumaru A., Japanese J Environ Infect 25(5), 277-280 (2010).

Sağlıklı bireylerde influenza benzeri hastalığa karşıklordioksit gazı üreten ajanın önleyici etkisini araştırmak.

İki bitişik binada, bir binadaki tüm odalara klordioksit gazı üreten bir madde yerleştirilmiş (müdahale grubu), diğer binaya ise yerleştirilmemiştir (müdahale edilmeyen grup). Daha sonra bu binalarda çalışan kişilerde influenza benzeri semptomların varlığı veya yokluğu ve hızlı influenza testlerinin sonuçları ile ilgili olarak prospektif kohort çalışması yöntemi kullanılarak bir anket yapılmıştır (19 Ocak 2009 ile 13 Mart 2009 arasındaki 54 günlük kurulum süresi).

İnfluenza benzeri semptomlar aşağıdaki üç koşulun tümünü karşılayanlar olarak tanımlanmıştır:

(1) Ateş ≥ 38.0 ℃ (2) Öksürük ve/veya farenjit varlığı (3) Tıbbi muayene ve laboratuvar test yöntemleriyle teyit edilen influenza dışında bir neden olmaması.

Bir sınıfa yerleştirilen klordioksit gazı üreten ajan, okul çocuklarında devamsızlık oranını önemli ölçüde azaltmıştır.

Ogata N. ve Shibata T., Int. J. Med. Med. Sci. 1(7), 288-289 (2009).

Sınıflara klordioksit gazı üreten bir ajan yerleştirmenin okul çocuklarının katılımı üzerindeki etkisini değerlendirmek.

Klordioksit gazı üreten ajanlardan üçü, deodorant olarak kullanılmak üzere 65 m2 taban alanına sahip bir okul sınıfına ve 6 ila 12 yaş arası okul çocuklarına yerleştirilmiştir. Daha sonra Ocak ayından Mart ayına kadar birbirini takip eden 38 okul günü boyunca devamsızlık yapan çocukların sayısı gözlemlenmiştir.

Klordioksit gazı üreten ajanların bulunduğu ve bulunmadığı sınıflardaki çocukların 38 ardışık okul günü boyunca kümülatif devamsızlık oranını incelemek için χ2 testi kullanılarak istatistiksel değerlendirme yapılmıştır.

Virüslerin klordioksit gazı ile inaktivasyon etkisi doğrulandı

Klordioksit gazı üreten jel

Klordioksit gazı üreten bir jel (150 g) yaklaşık 100 L'lik pleksiglas kapalı odaya konmuştur. Klordioksit gazı 24 saat boyunca üretildikten sonra, 100 μl yeni virüs süspansiyonu damlatılmış üç cam tabak odaya yerleştirilmiştir. 2 saat sonra, kaplarda hayatta kalan virüs (TCID50) miktarı ölçülmüştür. Virüs titresi 100 μl başına %50 doku kültürü enfektif dozu (TCID50/100 μl) ile belirlenmiştir. Bir kontrol deneyinde, aynı işlem hava altında gerçekleştirilmiştir. Veriler ortalama ± standart sapmayı temsil etmektedir (n=3).

Virüslerin klordioksit gazı üreten jel ile inaktivasyonu

Klordioksit Gazı Üreten Çubuk

Klordioksit gazı üreten bir çubuk yaklaşık 100 L'lik pleksiglas kapalı odaya yerleştirilmiştir. ClO2 gazı üretildikten sonra, 100 μl virüs süspansiyonu damlatılmış üç cam tabak odaya yerleştirilmiştir. 2 saat sonra, kaplarda hayatta kalan virüs (TCID50) miktarı ölçülmüştür. Virüs titresi 100 μl başına %50 doku kültürü enfektif dozu (TCID50/100 μl) ile belirlenmiştir. Bir kontrol deneyinde, aynı işlem hava altında gerçekleştirilmiştir. Veriler ortalama ± standart sapmayı temsil etmektedir (n=3).

Virüsün klordioksit gazı üreten jel ile inaktivasyonu

Klordioksit Gazının Güvenliği

İş güvenliği ve sağlığı açısından, Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (U.S. OSHA) solunan klordioksit için izin verilen maruz kalma seviyesini belirlemiştir.

Klordioksit Gazının Güvenliği ve Etkinliği

1) Ogata N., et al. J Drug Metab Toxicol 4(2), (2013).

2) Klordioksit için Mesleki Sağlık Kılavuzu: Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (1978).

3) Tıp Enstitüsü, Osaka Üniversitesi mekansal ortam enfeksiyon kontrolü üzerine ortak araştırma kursu, Japon Rejeneratif Tıp Derneği 19. Kongresi (2020).

4) Japonya Klordioksit Endüstrisi Birliği: Gönüllü yönetim kriterlerinin belirlenmesi için klordioksitin değerlendirilmesi (2014).

5) Morino H., ve diğerleri: Antibakteriyel ve Antifungal Ajanlar Derneği 43. Yıllık Toplantısı, Japonya (2016).

6) Ogata N. ve Shibata T. J Gen Virol 89, 60-67 (2008).

7) Matsuoka H. ve Ogata N. Med Entomol Zool 64(4), 203-207(2013).

8) Mimura S., et al. Japanese J Environ Infect Prevention and Control 25 (5), 277 -280 (2010).

9) Ogata N., et al. Pharmacology 97, 301-306 (2016).

10) Taiko Pharmaceutical Co., Ltd. araştırması

11) Morino H., et al. BMC Res Notes 13, 69(2020).

Daha fazla bilgi için veri kitaplığı(bkz)

AMAÇ; NE SALGIN NE DE  VİRÜS ve BAKTERİ

Virüs kodları kullanılarak yapılan kapsamlı deneylerde ve/veya bakteri, mantarlarda klordioksit’in etkili olduğu ve herhangi bir yan etkisi olmadığı görülmüştür. Böylelikle küresel odakların klordioksiti,  “çamaşır suyu” yakıştırması ile itibarsızlaştırmayı hak ettiğini daha iyi anlamış bulunmaktayız. 

Yapılan deneyler, planlı salgın virüsünden kurtulmak için teknolojik sıvı olarak piyasaya sürülen mRNA’nın, o virüsü etkisizleştirmek değil başkaca amaçları olduğunu da göstermektedir.  

 “Mucize Mineral Çözümün” Mucidi…

Hava, su, toprak ve insana fayda sağlayan,  hiçbir zararı olmayan 1000 yılın buluşu klordioksitten bahsediyorsak mutlaka  Jim Humble’den bahsetmeliyiz.

Mucit, yazar ve insani yardım uzmanı Jim Humble, 27 Aralık 1932 tarihinde ABD'nin Alabama Eyaleti'nde doğdu ve 1 Eylül 2023'te 90 yaşında huzur içinde vefat etti.

İş yaşamının ilk yıllarında mühendislik yapan, orta yaşına kadar madencilik uzmanı olarak sürdüren Jim Humble yaratıcı zihni, konuyla ilgili çeşitli icatlara ve kitaplara yazmasına yol açtı. Klordioksit ile 1996 yılında, keşif gezisinde çalışan adamlardan oluşan bir ekip sıtmaya yakalandığında, madencilik kariyeri sağlık dünyasında beklenmedik bir dönüş yapmasına neden oldu. O sırada yanında bulunan tek şey, hastalara ikram ettiği su arıtma damlalarıydı. Herkesi şaşırtacak şekilde, birkaç damla aldıktan sonra hızla iyileştiler.

Bu deneyim Jim'e dünyanın en büyük belalarından birinin nasıl bu kadar kolay durdurulabileceğini araştırma konusunda ilham verdi. Ormanda kullandığı su arıtma damlalarının sodyum klorit olduğunu ve dahili olarak çok küçük miktarlarda alındığında sıtma parazitlerini öldürmeye yetecek kadar klordioksite dönüştüğünü keşfetti.

Takip eden aylarda ormanda yaptığı yolculuklarda birçok kişinin sıtma ve diğer hastalıklardan kurtulmasına yardımcı oldu. Jim kötü bir sıtma vakasına yakalandığında, gerçekten sıtmaya yakalandığını belgelemek amacıyla şehre test yaptırmak için gitti. Tabii ki sıtma pozitifti ve hemen kendi damlalarını aldı. Birkaç saat sonra kendini çok daha iyi hissettikten sonra ikinci bir teste girdi ve sıtma negatif çıktı. Jim klinikten çıktı, kaldırımda durdu ve kendi kendine şöyle dedi: "Bunu dünyaya duyurmalıyım." Ve böylece onun en büyük yolculuğu başladı.

Keşfine MMS (klordioksit) adını verdi ve konuyla ilgili birçok dile çevrilen çok sayıda kitap yazdı.

Jim Humble'ın mirası, keşfini dünyaya özgürce sunma iradesine ve kararlılığına sahip olması ve bunun sonucunda milyonlarca hayatın değişmesidir. Onun çabaları sayesinde dünya çapında klordioksitin birçok sağlık kullanımı gün ışığına çıkarıldı.

Jim, insanlığın mevcut durumu ve dünyadaki kötülüğün bariz tezahürü nedeniyle derinden sıkıntı çekiyordu. Manevi alemin sıkı bir inancıydı ve yenilmesi gereken güçlerin olduğunu kabul etti. Artık özgürlük mücadelesine yeni bir bakış açısıyla katılmak için diğer tarafa geçti.

Yıllar boyunca Jim'in dileği ve başkalarına verdiği bilge öğüt her zaman şu olmuştur:

-Günlük klordioksit (MMS) bakım dozunuzu alın.

-Kemiklerinizi güçlendirmek için günlük bazı sıçramalar yapın.

-Daima doğru olanı yapın.

-Ve birbirinize yardım edin.

Vefat etmeden önce, “Dikkatli olalım!” konusunda ısrarcıydı. Şöyle dedi: “Dikkatli ol, çünkü eğer yapmazsan, her şeyi batırabilirsin. Etrafınızda olup bitenlere karşı dikkatli olun. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak dikkatli olmalısın, böylece iyi olacaksın. Askerler gibi biz de her zaman tetikte olmalıyız.”

Sevgili Jim'imize veda etmiyoruz, çünkü onun yaşamaya devam ettiğini biliyoruz; “Güle güle…” diye bir şey yok, sadece “Tekrar buluşana kadar…” kitap okuyun, okuyun, MMS (klordioksit) hakkında bilgi edinin, arkadaşlarınıza anlatın, diğer insanlara anlatın ve bakım için MMS (klordioksit) kullanın.

JİM HUMBLE'DAN KLORDİOKSİT ÜZERİNE BİR SÖZ…

Size hayatınızı ya da sevdiğiniz birinin hayatını kurtarabilecek bir buluştan bahsetmek istiyorum.

Güney Amerika'da 1996 yılında bir altın madenciliği gezisindeyken, klordioksitin sıtmayı hızla ortadan kaldırdığını keşfettim. O zamandan bu yana klordioksitin, kanser, diyabet, hepatit A, B, C, Lyme hastalığı, MRSA, multipl skleroz, Parkinson, Alzheimer, HIV/AIDS, sıtma, otizm, her türlü enfeksiyon, artrit, yüksek kolesterol, asit reflü gibi çok çeşitli hastalıklardan muzdarip yüz binlerce insanı kısmen veya tamamen sağlığına kavuşturduğu kanıtlanmıştır, böbrek veya karaciğer hastalıkları, ağrı ve sızılar, alerjiler, idrar yolu enfeksiyonları, sindirim sorunları, yüksek tansiyon, obezite, parazitler, tümörler ve kistler, depresyon, sinüs sorunları, göz hastalıkları, kulak enfeksiyonları, dang humması, cilt sorunları, diş sorunları, prostat sorunları (yüksek PSA), erektil disfonksiyon ve liste uzayıp gidiyor.

Bu kesinlikle kapsamlı bir liste değildir. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geldiğini biliyorum, ancak son 20 yılda aldığım geri bildirimlere göre, MMS'in insanlığın bildiği çoğu hastalığın üstesinden gelme potansiyeline sahip olduğunu söylemenin güvenli olduğunu düşünüyorum.

MMS'in hastalıkları tedavi etmediğine dikkat etmek önemlidir. MMS bir oksitleyicidir, patojenleri öldürür ve zehirleri yok eder. Bunlar vücutta azaltıldığında veya ortadan kaldırıldığında, vücut düzgün bir şekilde çalışabilir ve böylece iyileşebilir.

Sık sık "Vücut vücudu iyileştirir" derim. MMS, vücudun tam da bunu yapabilmesi için işleri yoluna koymaya yardımcı olur.

O BİR MADENCİ OLARAK KLORDİOKSİTİN, “GERÇEK ALTIN” OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.

Humble hayatı boyunca pek çok şey yaptı - Alabama'da taşralı bir çocukken, Deniz Kuvvetleri'ne, beslenme ve alternatif sağlık meraklısıyken, Havacılık ve Uzay'a, elektronik araştırmacısına, mucide (pek çok şeyin) ve altın madenciliğine gitti. MMS'i keşfettiğinde, "gerçek altını" bulduğumu fark etti ve o noktadan itibaren tüm zamanımı ve çabamı başkalarının sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaya ve bu teknolojiyi dünyaya getirmeye adadı. Sağlığa kavuşma konusundaki bu bilgiyi insanlığa ulaştırmayı kendisine misyon edindi. Kitaplarından elde ettiği satışı da edindiği bu misyona aktardı.

JİM HUMBLE’DEN KLORDİOKSİTE İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU;

Üzerinde ismi yazılı ürünler satan kişiler ve/veya şirketlerden sakınılmasını istiyor. İfadelerini şöyle kullanıyor: Etiketlerinde, "Jim Humble Onaylı" veya "Jim Humble Yetkili Tedarikçisi..." veya benzeri kayıtlar gerçek değildir.

Kayıtlara geçmesi için de bu tür ürün onaylarının tümünün gerçek olmadığını belirtiyor.  Bugüne  kadar adının ürünlerinde kullanılmasına da izin vermediğini söylüyor.

MMS (Master Mineral Solution- Ana Mineral Solüsyonu) olarak da bilinen klordioksit; Solüsyonu %28 Sodyum Klorit(*) (%22,4 Sodyum Klorit %5,6 İnert Tuzlar(**) ve geri kalan su) ve bir asit aktivatöründen (genellikle %50 Sitrik Asit veya %4 Hidroklorik Asit) oluşur.

(*) Sodyum Klorit (NaClO2), organik maddelerin yanmasını hızlandırabilen beyaz bir kristal katıdır.(bkz)

(**)İnert Tuzlar; Bunlar, vücutta birikebilen fakat fibrojenik ve toksik etkileri olmayan, ayrıca belli bir hastalığı oluşturmayan tozlardır. Örneğin; demiroksit, titan dioksit, magnezyum oksit gibi.

MMS-KLORDİOKSİT NASIL YAPILIR

Bu yazıdan sonra bir çok kişi Jim Humble’ye sorulduğu gibi MMS'i nereden satın alınacağını soracaktır.

Haber sitesi veya platform olarak yine Humble’nin de ifade ettiği üzere MMS ürünleri satmayacağız veya aracılık etmeyeceğiz.

Sadece eğitim amaçlı araştırma ve yazılar yayınlayacağız. Eğer zahmet eder biraz araştırma yaparsanız, bu ürünü kolayca bulur ve elde edebilirsiniz.

Buna ek olarak, arzu ederseniz kendiniz ve aileniz için de nasıl MMS yapacağınıza dair kolay bir tarif de aşağıda yer almaktadır. Bu tarif şimdi ya da gelecekte işinize yarayabilir.

Sodyum Klorit Hakkında

MMS'in temel bileşeni sodyum klorittir (toz ve bazen de pul halinde bulunur). Bu toz dünyanın hemen her yerinde genellikle %80 oranında sodyum klorit olarak bulunur. Başka bir deyişle, toz (veya pul) sadece %80 sodyum kloritten oluşur ve geri kalanı yaklaşık %19 sofra tuzu ve kalan %1'lik kısım genellikle çeşitli eser minerallerdir. MMS yapmak için bu sodyum klorit tozunun veya pullarının %28'ini damıtılmış suda karıştırarak suda %22,4'lük bir sodyum klorit çözeltisi elde ederiz ve geri kalanı sudaki tuz olacaktır.

Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler;

- Sodyum kloriti karıştırırken, depolarken ya da kullanırken asla metal bir şey kullanmayın! Sodyum klorit veya MMS çözeltisi asla metalle temas etmemelidir. Metal bir kaşıkla karıştırmayın veya karıştırmak için metal kaseler veya saklamak için metal kaplar kullanmayın -buna paslanmaz çelik de dahildir. MMS için saklama kapları/şişeleri metal değil plastik kapaklı olmalıdır, çünkü sodyum klorit sonunda metali yiyip aşındıracaktır. Metal kapağı yemeye başlar ve MMS'inizin içine düşmeye başlar. Bu da MMS'inizde metal oluşmasına neden olur ve bu zehirlidir ve bunu istemezsiniz. Bu yüzden plastik kapaklar kullanın. Bu noktada dikkatli olun, MMS sodyum klorit solüsyonu ile karıştırmak ya da saklamak için metal kullanmayın.

MMS (damıtılmış suda %22,4 sodyum klorit çözeltisi) için saklama kapları tercihen cam olmalıdır. Kehribar rengi veya yeşil gibi renkli camlar en iyisidir. Plastik kullanmanız gerekiyorsa, HDPE plastik(*) olan iyi kaliteli bir plastik en iyisidir.

(*) HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan "High Density Polyethylene" teriminin kısaltmasından gelmektedir.

Henüz bilmiyorsanız, bir tartıda dara özelliğini kullanmanın ne anlama geldiğini öğrenin. Bir tanım şöyle der:

"Dara ağırlığı, mutfak terazilerinde, analitik (bilimsel) terazilerde ve tartım platformuna boş bir kap yerleştirildiğinde, daha sonra yalnızca kabın içeriğinin ağırlığını görüntülemek için terazinin ekranını sıfırlayan bir düğme içeren diğer tartım terazilerinde hesaba katılır."

Dara alma özelliği olan oldukça hassas bir terazi kullanmanızı öneririz. Birçok mutfak terazisi bu özelliğe sahiptir. Çoğu posta terazisinin üzerinde dara düğmesi bulunmadığından ve genellikle istediğimizden daha az hassas olduklarından, çoğu posta terazisi çalışmayacaktır.

Aşağıda 1 litreden biraz daha az MMS (yani damıtılmış suda %22,4 sodyum klorit) yapmak için temel bir "tarif" bulunmaktadır. Bu miktarda sodyum klorit, nasıl kullandığınıza bağlı olarak dört kişilik bir aileye bir yıldan fazla süre yetebilir. (Örneğin, tüm aile sık sık MMS banyosu yapıyorsa bu kadar uzun süre dayanmayacaktır). Eğer daha az ya da daha fazla MMS yapmak istiyorsanız tarifi buna göre bölmeniz ya da çoğaltmanız yeterlidir, bu kadar basit.

MMS-Klordioksit Yapımı İçin Temel Tarif;

Gerekli Malzemeler:

Sodyum klorit tozu veya pulları (genellikle havuz malzemeleri mağazalarında, kimyasal tedarik evlerinde ve / veya bazen çevrimiçi olarak mevcuttur). Sodyum klorit çoğunlukla %80 sodyum klorit olarak bulunur, geri kalan %20 çoğunlukla sofra tuzu ve muhtemelen bazı eser minerallerdir.

Damıtılmış su. Damıtılmış su en iyisidir, ancak zor durumlarda, kesinlikle mevcut değilse, şişelenmiş su kullanabilirsiniz, ancak bu tercih edilmez. Asla musluk suyu kullanmayın.

Gram ölçen dara özelliği olan hassas (1 grama kadar) bir tartı.

1 adet büyük cam kavanoz, tercihen en az 1½ litre boyutunda ve plastik kapaklı (Ball Mason kavanoz iyi sonuç verir). (Not: Mason kavanozlar metal kapaklarla gelir, ancak Mason kavanozlara uyacak şekilde özel olarak tasarlanmış plastik kapaklar, mutfak malzemeleri satan birçok mağazadan veya internetten ayrıca satın alınabilir).

1 adet uzun saplı plastik kaşık (servis kaşığı tarzı).

Ölçmek ve karıştırmak için ekstra temiz plastik yemek kaşığı veya çay kaşığı.

Ölçüm için 1 litre veya daha az kapasiteli ekstra plastik kaplar (iki veya üç adet).

100 mililitreye kadar ölçüm yapabilen bir ölçüm cihazı (laboratuarlarda veya lise fen derslerinde kullanılan dereceli silindir, ölçüm silindiri veya karıştırma silindiri iyi sonuç verir).

Beyaz veya ağartılmamış kahve filtreleri.

Bitmiş ürünü saklamak için plastik kapaklı bir cam şişe, tercihen kehribar veya yeşil renkli cam. Ya da bu solüsyonu birkaç kişi için şişeleyecekseniz 2 veya 4 onsluk daha küçük şişeler kullanmak isteyebilirsiniz.

MMS Tarifi

1 ila 1½ litrelik büyük kavanoz karıştırma kabınız olacaktır.

Daha küçük plastik kaplardan birinde 720 gram oda sıcaklığında damıtılmış su ölçmeniz gerekecektir. Başka bir plastik kapta 280 gram sodyum klorit tozu ölçün.

Yukarıdaki adımı gerçekleştirmenin en kolay yolu aşağıdaki gibidir:

1 adet boş plastik kabı alın ve tartının üzerine yerleştirin. Tartı plastik kabınızın ağırlığını gösterecektir. Bu noktada, plastik kap tartının üzerindeyken tartının üzerindeki dara düğmesine basın. Bu işlem sayacı sıfıra ayarlayacak ve böylece tartının üzerinde duran plastik kabın içine su veya toz gibi malzemeler koyduğunuzda, tartı yalnızca kabın içine koyduğunuz şeyin ağırlığını ölçecek ve kabın ağırlığını saymayacaktır.

Yukarıdaki yöntemi (ve dara düğmesini) kullanarak, plastik bir kapta 720 gram oda sıcaklığında damıtılmış suyu tartı üzerinde ölçün. Fazla gelirse suyu "çıkarmak" veya eksik gelirse biraz su "eklemek" için elinizde temiz bir plastik kaşık bulundurmanız faydalı olacaktır. Bu 720 gramlık su ölçümü tam olmalıdır. Bu suyu plastik kabınızda tam olarak ölçtükten sonra, suyu daha büyük cam kavanoza dökün. (Suyu ölçmek için bu daha küçük plastik kabı kullanmanızı öneririz, çünkü küçük bir ölçekte daha ağır ve daha büyük bir cam kavanozu kullanmaktan daha kolaydır).

Not: Oda sıcaklığında su kullanın. Humble’nin kitaplarında ya da internette ki eski videolarında MMS yapmak için suyu ısıtma yöntemi var. Kendisi uzun yıllar boyunca suyu hep ısıttığını ve 150 derecenin üzerine çıkmadığını ama bunu bıraktığını, çünkü oda sıcaklığının suyu gayet iyi çalıştığını belirtiyor.

Ve aşağıdaki anlatım  gibi bir süre daha bekleyin.

Ardından, başka bir temiz, kuru plastik kabın darasını alın. Bu kapta, tartıda tam olarak 280 gram sodyum klorit tozu ölçün. Sodyum klorit tozunu kabından ölçüm kabınıza almak için temiz ve kuru bir plastik kaşık kullanabilir ve aynı şekilde kaşığı kullanarak daha fazla toz ekleyebilir veya 280 gram sodyum klorit tozunun tam ölçümünü elde etmek için yeterince çıkarabilirsiniz. Ölçüm tam olarak yapıldıktan sonra, bu sodyum klorit tozunu cam karıştırma kavanozundaki 720 gram suya ekleyin.

Cam kavanoza 280 gram toz ve 720 gram damıtılmış su koyduktan sonra uzun saplı plastik kaşığınızı alın ve iyice karıştırın. Toz veya pullar tamamen çözülene kadar karıştırmaya devam edin. Bu birkaç dakika sürebilir.

Tamamen çözüldükten sonra 24 saat boyunca karanlık bir yerde bekletin. Bu bekleme süresi boyunca istenmeyen parçacıklar kavanozun dibine çökecektir.

Not: Sodyum kloritinizin kalitesine bağlı olarak, başlangıçta karışımınız sarı bir renkte olabilir, ancak 24 saat bekletildikten sonra, bu işlemden sonra su gibi neredeyse berrak hale gelmelidir. Her zaman 24 saat sonra hafif bir renk değişikliği olma ihtimali vardır. Eğer hafif bir renk değişimi varsa (hafif sarı renk) yine de kullanabilirsiniz, ancak çok renk değişimi varsa, farklı bir sodyum klorit tozu veya pul satın almak isteyebilirsiniz.

24 saat sonra, gereksiz dolgu parçacıklarının süzüldüğünden emin olmak için ağartılmamış bir kahve filtresinden geçirmeyi tercih edin. Tamamen saf sodyum klorite sahip olmak güzel olur. Ancak her zaman böyle olmuyor. Bu yüzden 24 saat bekletin ve ardından süzmek için bir kahve filtresi kullanın.

MMS'inizin İyi Olduğunu Test Edin

Artık MMS'ye sahipsiniz, ancak bu noktada, saklamak üzere şişelemeden önce, aşağıdaki testi yapmanız önemlidir. Doğru formüle sahip olduğunuzu şu şekilde test edebilirsiniz:

MMS suda %22,4'lük bir sodyum klorit çözeltisidir. Yüz mililitre MMS sıvısı 122 gram ağırlığında olmalıdır, ideal olan budur. Eğer 120 gram ila 124 gram aralığında ise kullanılabilir, ancak 122 gram veya buna çok yakın olması en iyisidir.

Başlangıçta 100 mililitre ölçmek üzere işaretlenmiş bir kap alın, temiz ve kuru olduğundan emin olun. (Üzerinde mililitre yazan dereceli bir silindir bu iş için uygundur.) Kabı tartının üzerine koyun ve ardından dara düğmesine basın, çünkü bu hassas bir ölçüm olmalıdır. Dara özelliği, tamamen boş kabı tartının üzerine koyduğunuzda tartıyı sıfır grama ayarlayacaktır. MMS sıvınızı 100 ml işaretine ulaşana kadar tartı üzerindeki kaba dikkatlice dökün. Yanlışlıkla 100 ml'yi geçerseniz, tam olarak 100 ml'ye ulaşana kadar sıvının bir kısmını çıkarmak için temiz bir plastik kaşık kullanın.

Ölçtüğünüz 100 ml 122 gram ağırlığında olmalıdır. (Not: Su içinde %22,4 sodyum kloritten hazırladığınız çözelti, sade damıtılmış sudan daha yoğundur, bu nedenle test için MMS sıvınızın 100 ml'sini ölçtüğünüzde, 100 ml sade sudan daha ağır olacaktır, çünkü içine sodyum klorit tozu eklemişsinizdir. Karıştırdığınız MMS çözeltisinin 100 ml'si için hedeflediğiniz ağırlık 122 gramdır).

Eğer 122 gramı aştıysanız, örneğin 123 ya da 124 çıktıysa, dikkatlice daha fazla damıtılmış su ekleyebilirsiniz (ancak daha fazla su eklemeden önce tarttığınız 100 ml'yi toplam çözeltinize geri dökün). Ardından tüm karışımınıza her seferinde biraz daha damıtılmış su ekleyin. Ayarladıktan sonra yukarıdaki testi tekrar yapın ve 122 grama ulaşıp ulaşamayacağınıza bakın.

Eğer 122 gramın altında kalırsanız, örneğin 120 gramdaysanız, biraz daha sodyum klorit tozu ekleyebilirsiniz. Yine, daha fazla sodyum klorit tozu eklemeden önce tarttığınız 100 ml'yi çözeltinize geri dökün, böylece tüm çözeltinize ekleme yapmış olursunuz. Her seferinde biraz ekleyin, tamamen çözündüğünden emin olmak için tekrar karıştırın, ardından tam olarak 122 grama yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için yukarıdaki testi tekrar yapın.

Not: Ayarlamak için her seferinde çok az su veya toz eklemenizi öneririm, böylece çok fazla ileri gitmezsiniz. Bu işlem bir nevi yemek pişirirken, "baharatları ayarlamak" gibidir. Doğrusunu bulana kadar azar azar ve yavaş yavaş yapmak en iyisidir.

Aktivatör Asitler-Nasıl Yapılır

Sağlığın iyileştirilmesi için MMS Protokolleri "aktive edilmiş MMS" gerektirir. MMS'in aktive olması için gıda sınıfı bir aside ihtiyacı vardır ve ikisi birleştiğinde klordioksit üretir.

Taze limon veya misket limonu suyu ya da sirke de dahil olmak üzere MMS'i aktive edebilecek çeşitli asitler vardır.

Ancak biz çoğunlukla ya %50 sitrik asit ya da %4 HCl (hidroklorik asit) kullanıyoruz. Bu iki asidi bu oranlarda kullanırken her zaman 1 damla MMS için 1 damla asit kullanın.

Bu asitlerin her ikisi de, bu oranlarda, MMS ile 1'e 1 oranındadır. Başka bir deyişle, her 1 damla MMS için 1 damla %50 sitrik asit veya 1 damla %4 HCl karıştırın. Bu damla-damla dozlarını %50 sitrik asit veya %4 HCl kullanarak karıştırmak için standart aktivasyon süresi 30 saniyedir.

MMS'in nasıl karıştırılacağı ve kullanılacağına ilişkin tüm talimatlar için MMS Sağlık İyileştirme Kılavuzu'na (jhbooks.org adresinde mevcuttur) bakın. Bu, MMS'in limon, misket limonu veya sirke kullanılarak nasıl aktive edileceğine ilişkin talimatları da içerir, çünkü bunlar için oranlar ve aktivasyon süresi %50 sitrik asit veya %4 HCl kullanımından farklıdır.

35 HCl (Hidroklorik Asit) %4 HCl Çözeltisine Nasıl İndirgenir.

Hidroklorik asidi büyük marketlerden veya kimyasal tedarik evlerinden ve hatta büyük hırdavatçılardan satın alabilirsiniz. Farklı güçlerde olabilir. Hiçbir şey eklenmemiş tam güçteki asidi (genellikle %35 satın alabileceğiniz en yüksek güçtür) alın.

Daha yüksek güçte bir HCl'den %4'lük bir HCl çözeltisi oluşturmak için, HCl'nizi ne kadar seyreltmeniz gerektiğini belirlemek üzere elinizdeki çözeltinin gücünü 4'e bölmelisiniz.

Çözeltinizin gücünü 4'e bölün.

35 HCl'niz varsa, bunu %4'e bölün ve 8,75 parçanız olsun.

1 kısım %35 HCl ve 7,75 kısım damıtılmış su olmalıdır.

Yani 100 ml %35 HCl (1 kısım) varsa, 7,75 kısım x 100 ml = 775 ml damıtılmış suya ihtiyacınız olacaktır.

100 ml %35 HCl'yi 775 ml damıtılmış suya eklediğinizde 875 ml %4 HCl elde edersiniz.

Not: %35 HCl ile çalışırken dikkatli olun. Plastik eldiven kullanmak ve doğrudan solumamaya dikkat etmek akıllıca olacaktır. Kazara üzerinize dökülmesi durumunda hemen bol miktarda sade suyla yıkayabilmek/buharlaştırabilmek için elinizin altında bol miktarda su bulundurun.

50'lik Sitrik Asit Çözeltisi Nasıl Hazırlanır

Kullanmak istediğiniz sitrik asit ile tam olarak aynı miktarda suyu hacim olarak ölçün. Başka bir deyişle, eşit miktarda sitrik asit ve damıtılmış su ölçün (yani 500g sitrik asit tozu ve 500g damıtılmış su %50 sitrik asit çözeltisi oluşturur).

Sitrik asidi ve damıtılmış suyu karıştırın. Çözelti soğuyacaktır.

Çözeltiyi açıkça işaretlenmiş şişelerde saklayın. Bir yıl dayanacaktır.

Bir yıldan daha eski sitrik asidi kullanmak için, 5-10 dakika yeniden ısıtın ve bir yıl daha iyi olacaktır.

Sitrik asit, HCl gibi vücutta doğal olarak bulunmaz. 4'lük HCl çözeltisi bazı kişiler tarafından tercih edilir, ancak sitrik asit de birçok kişi tarafından kullanılır, bazen daha kolay bulunur ve taşınması daha kolaydır.(bkz)

21. Yüzyılın Mucize Mineral Çözümü (2006)

Klordioksitin ilk günlerinden bu güne gelişmesi ve teknolojisiyle doludur.

Jim Hamble’nin klordioksit ile ilgili 2011 yılında yazılan ikinci kitabı. Kitapta MMS'in kimyası, nasıl ve neden çalıştığı da dahil olmak üzere temelleri var.

 

Kitap PDF

ÇÖZÜM – Hastalığın Üstesinden Gelmek (2019)

KLORDİOKSİT VE KLOR AYNI ŞEY MİDİR?

Klordioksit adı klor içermesine rağmen, klordioksitin kimyası klorunkinden tamamen farklıdır.

Klordioksit çevre dostudur ve kirlilik kontrol teknolojisidir çünkü çevreyi ve insan sağlığını bakterilerden ve diğer dezenfeksiyon yöntemleriyle oluşabilecek yan ürünlerden korur.(bkz)

Klor, kimyasal bir elementtir. İyon formunda bilinen tuzun bir parçasıdır ve insan için gereklidir. Güçlü bir oksitleyici ajanıdır. İyon halinde deniz suyunda bol miktarda bulunur. Diğer birçok elementle kolayca bağ oluşturabilir. Sodyum ile birleştiğinde tuz kristalleri, mağnezyumla birleştiğinde mağnezyum klorit oluşur.

KLORDİOKSİT İLE SAĞLIKLI DOKULAR SAĞLIKLI KALIR

Klordioksit kimyasal bir bileşiktir. Bir klor, iki oksijen iyonu içerir. Oksitleyici ajanlar, elektron donörlerinden kolayca elektron alabilen kimyasal bileşiklerdir. Bu elektronları kimyasal reaksiyonlarla alırlar. Bu önemlidir çünkü, tüm patojenler, klordioksite elektron verme eğilimindedirler. Bununla birlikte, sağlıklı dokular ve oksijenle beslenen mikroorganizmalar klordioksitten etkilenmezler.

Klordioksit yalnızca elektron veren maddelerle reaksiyona girer. Klor ise tam tersine reaksiyona girdiği maddeye bir klor atomu ekler veya onun yerine bir klor atomu koyar.

Klordioksit oldukça kararsız bir yapıdadır. Bu kararsızlık durumu klordioksitin patojen öldürmedeki başarısının sırrıdır. Şehir suyu temizleme sistemlerinde klordioksit, kanserojen yan ürünler çıkarmadığı için klorun yerini almaya başlamıştır.

(FDA) Amerikan Çevre Koruma Dairesi Klordioksitin patojenleri ve şarbon gibi hastalık mikroplarını güvenli bir şekilde yok ettiğini onaylamıştır.

Klordioksit, tüm organizmaların(virüs, bakter gibi) hücre duvarlarına nüfuz ederek 5 elektron alır ve kapatılamayacak büyüklükte hasar meydana getirir. Böylece hücre çekirdeğine ve stoplazmasına hücum ederek hücrenin 5 dakika içinde lizis(*) yoluyla ölümüne neden olur. Bu reaksiyonun yan ürünü, çevre veya insan sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğu bilinmeyen klorittir.(bkz), (bkz), (bkz)

(*) Lizis, bir hücrenin zarının, genellikle bütünlüğünü tehlikeye atan viral, enzimik veya ozmotik mekanizmalarla parçalanmasıdır.

İşleyişi itibari ile klordioksite karşı mikroorganizmalar direnç geliştiremez. Zaman içerisinde klordioksitin etkinlik oranı azalır sterilizasyon ve dezenfeksiyon ürünlerinde hiçbir zararlı kimyasal madde bulunmaz ,aldehit veya parasetik asit içermez Kararsız olması klordioksiti patojenlerle karşılaştıgında etkili yapan özelliğidir.

Klordioksitin aşırı kararsız durumu patojenlerin direnç geliştirmesini engeller. Esas itibari ile klordioksit bir oksitleyicidir. Bununla birlikte sağlıklı hücreler ve faydalı bakteriler klordioksitten etkilenmez. Klordioksit patojenlerle karşılaştığında patojenleri öldürür. Kandaki normal seviyedeki oksijen, hastalık durumlarındaki patojenlerin tümünü öldüremezken ortama klordioksit göndermek her seyi değiştirir. Ancak klordioksitin vücuda etkisi zaman içine yayılmış şekilde gerçekleşmektedir.

KLORDİOKSİTİN TARİHİ GELİŞİMİ

1814: Klordioksit, Sir Humphrey Davy tarafından potasyum klorata (KClO3) sülfürik asit (H2SO4) eklendiğinde keşfedildi. 1900'lü yılların başında tanınan antimikrobiyal bir biyosittir. O zamandan beri dezenfektan özellikleriyle ünlüdür.

1930: Alanları dezenfekte etmek için klordioksitin daha sık kullanılmaya başlandı. Klordioksitin en büyük faydası, gerçek bir gaz olarak dezenfekte ettiği alanı dolduracak şekilde eşit şekilde genleşmesidir. Gazın güvenli bir şekilde taşınmasına ilişkin lojistik konusundaki endişeler nedeniyle, sodyum klorit nispeten güvenli bir öncü kimyasal olarak üretilmeye başlandı ve klordioksit kullanan endüstriler daha sonra gazı gerektiği gibi yerinde üretilmeye ve  klordioksitin sudaki etkin çözünürlüğü nedeniyle su arıtımında kullanılmaya başlandı.

1944: İlk ticari uygulama. ABD'de Niagara Şelalesi'nde evsel sularda Biyosit/Tat ve Koku Kontrol maddesi olarak kullanıldı.

1950'ler: ABD'de su arıtma tesislerinde ve yüzme havuzlarında klordioksitin yaygın olarak kullanılmasına başlandı. Aynı şekilde klordioksitin, suda biriken alg balçıkları olan biyofilmi yok ettiği keşfedildi.

Soğutma kuleleri diğer yerlerin yanı sıra zararlı bakterileri de barındırır. Klorlu ağartıcı ise biyofilmi öldüremez.

1956: Brüksel, Belçika, içme suyu dezenfeksiyon işlemleri için klordan klordioksite geçti. Bu ilki işaret ediyordu.

İçme suyu arıtımında büyük ölçekli klordioksit kullanımı.

1967: Birleşik Devletler Çevre Koruma Ajansı (EPA) Devletler ilk olarak klordioksiti dezenfektan ve sanitasyon maddesi olarak tescil ettirdi. Kayıt, sıvı formdaki klordioksit içindir. Belirtilen kullanımlar arasında gıda işleme, işleme ve depolama tesisleri, şişeleme tesisleri, meyve ve sebzelerin yıkanması, suyun sterilize edilmesi, kokuların kontrol edilmesi ve tıbbi atıkların arıtılması yer alır.

1970: EPA, suyu arıtmak için klorlu ağartıcı yerine klordioksit kullanılmasını önermeye başladı. Yüzlerce belediye su sistemi başarıyla klordioksite dönüşüyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da oluyor; ikincisi için daha çok.

Dönüşüm, klordioksitin klora göre daha güvenli bir çevresel profili ile katalize eder, çünkü klordioksit, klorlu ağartıcı gibi herhangi bir zararlı yan ürün üretmez.

1977: Üç bin belediye su sisteminde klordioksit kullanarak  biyolojik hayatını kontrole geçti.

1980: Klordioksit, birçok endüstride yavaş yavaş klorun yerini aldı.

–kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde ağartma maddesi olarak, endüstriyel su arıtımında biyosit ve koku kontrol maddesi olarak, gıda işlemede dezenfektan olarak.

1983: EPA, trihalometanlara(*) (THM'ler) çözüm olarak klordioksiti önerdi. Suyu dezenfekte etmek ve içilebilir hale getirmek (klorlama) için klor kullanıldığında, yan ürün olarak THM'ler üretilir. THM'ler kanserle ilişkilendirilmiştir (yani kanserojendirler)

(*)Trihalometan; Kimyada, trihalometanlar, metandaki dört hidrojen atomundan üçünün halojen atomları ile değiştirildiği kimyasal bileşiklerdir. Birçok trihalometan, endüstride çözücüler veya soğutucular olarak kullanım alanı bulur. THM'ler aynı zamanda çevresel kirleticilerdir ve çoğu kanserojen olarak kabul edilir

-Klordioksit THM üretmez. Yani kanserojen değildir.

1988: EPA, klordioksiti sterilizatör olarak kaydetti. Bu şu anlama gelir klordioksitin hastanelerde kullanımı hem güvenli hem de etkilidir, sağlık tesisleri ve laboratuvarlar.

1990: Klordioksitin dezenfektan, dezenfektan ve sterilizatör olarak kullanımı birçok endüstride ve ülkede arttı. Endüstrilerden bazıları içecek endüstrisi, meyve ve sebze işleme tesisleri, kağıt hamuru ve kağıt endüstrileri ve endüstriyel atık arıtma tesisleridir. Bu endüstriler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avrupa'ya yayılmıştır.

2001: Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) ve diğer devlet kurumları Şarbon bulaşmış binaları dezenfekte etmek için klordioksit kullanıyor. Klordioksit, minik Şarbon sporlarına karşı tamamen etkiliydi. Binalar, duvarlar ve mobilyalar uygulamadan dolayı herhangi bir hasar görmedi.

2005: FEMA yeniden klordioksit kullanmaya başladı. Katrina Kasırgası'nın neden olduğu sel sularından zarar gören evlerde küf oluşumunu yok etmek için kullanıldı. 12 saatlik bir tedaviden sonra New Orleans'taki bir restoran, yeniden yapılanmaya gerek kalmadan içerideki tüm küfleri yok etti.

2010: Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, MMS'in Jim Humble protokollerine göre kullanılması konusunda bir uyarı yayınladı. Endüstriyel ağartıcı olarak etiketliyorlar. Ancak aynı zamanda klordioksitin, diğer kullanımların yanı sıra gargaralarda, diş macunlarında ve yemek servisi dezenfektanı olarak kullanılmasını da onayladılar ve bunun klordan daha iyi bir alternatif olduğunu öne sürdüler.

2014: Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC), ProKure V ve PERFORMACIDE®'i Ebola virüsüne karşı dezenfektanlar olarak kaydettirdi. Her ikisi de klordioksit içerir. ProKure V, "patojenleri birkaç saniye içinde öldürmeye başladığını, oysa yaygın olarak kullanılan diğer geleneksel dezenfektanların dakikalar aldığını" iddia ediyor. ProKure V'in patojenleri öldürme hızı, onu bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak ve kamu tesislerini herkes için daha temiz ve güvenli tutmak için tercih edilen bir ürün haline getiriyor." PERFORMACIDE® “benzersiz bir klordioksit jeneratörü ve dağıtım sistemidir. Klordioksit güçlü bir virüs öldürücüdür.”

“ÇAMAŞIR SUYU” YALANINA PATENTLİ YANIT

Bir tarafta büyük bir yalanla 2020 yılında ABD’de,  “çamaşır suyu” denilen ve/veya dahili kullanılmadığı söylenen klordioksit, diğer tarafta yine ABD’de 1988 yılından itibaren insan sağlığı ile ilgili patentler vardır. Bu örnek bile küresel kan emici, sapkın, pedofili ve insani özellikleri kalmayan yaratıkların nasıl BÜYÜK bir yalancı olduğunu da göstermektedir.

KLORDİOKSİT, ONAY VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN PATENETLER..

Öncelikli olarak, 1978'de cilt hastalıklarının veya yaraların tedavisi de dahil olmak üzere ciltte kullanılmak üzere klordioksit yapma yöntemi ilk patenti (Patent #4,084,747 ve 4,330,531) alan Howard Alliger’in, yine Patent no’su US10105389B1 olan, 31/03/2017 tarihinde bireysel başvurusu yapılan ve 23/10/2018 tarihinden kabul edilen kanser tümörlerinin klordioksit ile tedavisine yönelik çalışmadan bahsedeceğim.

Kanserli tümörlerin tedavisine yönelik yöntem ve bileşimler…

Mevcut buluş kanserli tümörlerin tedavisinde klordioksit bileşimlerinin kullanımına yöneliktir.

Mevcut buluş, naif, metastatik ve tekrarlayan kanserler dahil olmak üzere kanserli tümörlerin tedavisine yönelik bileşimler ve yöntemlerle ilgilidir.

Bileşimler, tedavi süresince kanserli tümöre en az bir kez ve sıklıkla en az birkaç kez enjekte edilen etkili miktarda klordioksit içerir. Klordioksit bileşimleri doğrudan kanserli tümöre enjekte edilir ve ortaya çıkan tümör, genellikle tek bir enjeksiyondan sonra, bir ila birkaç günden birkaç haftaya kadar bir süre boyunca hastadan veya kişiden etkili bir şekilde elimine edilir veya tümöre tek seansta birden fazla enjeksiyon yapılması.Çoğu zaman, ilk enjeksiyon veya tek seansta birden fazla enjeksiyon kanserli tümörün yok edilmesi için yeterlidir. Genellikle kanser birkaç günden fazla olmayan, yaklaşık iki-üç aya kadar değişen bir sürede (gerileme olmamasının da gösterdiği gibi) ortadan kaldırılır ve tekrarlamaz.

“A Universal Antidote”

Bu arada NASA’ya itibar edenler için de; NASA 1988 yılında klordioksiti, Otomotiv, medikal, tarım, ilaç ve tüketici pazarlarına uygulanabilen eksiksiz antiseptik ve koku giderici özellikleri sayesinde "Evrensel Bir Panzehir" olarak adlandırdı. 

Alınan diğer patentler;

1-ANTİPLAK, ANTİ-PERİODONTİT

Patent US4788053A Verildi 1988 11/29

Özet: Stabilize edilmiş klordioksitin bir bileşim olarak kullanımı ağız hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi ve kötü ağız kokusunun azaltılması açıklanmaktadır. Klordioksit etkili bir plak önleyici, diş eti iltihabını önleyici ve periodontitis önleyici bir maddedir ve aynı zamanda kötü kokulu kükürt bileşiklerini yok etmede de etkilidir. Tercih edilen konsantrasyonlar %0,005 ila %2 aralığındadır ve klordioksit, çözelti içinde yıkama veya durulama, ıslatma veya diş macunu formunda olabilir.

2-HIV

Patent US6200557B Verildi 2001 03/13

Özet: Disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, trisodyum fosfat ve sodyum monoflorofosfat gibi aktifleştirilmiş stabilize klordioksit ve fosfatlar içeren bir çözelti veya jel bileşimi, HIV'i yok etmek için açıklanmaktadır. Tercih edilen konsantrasyon aralıkları yaklaşık %0,005 - %2,0 klordioksit ve yaklaşık %0,02 - %3,0 fosfat arasındadır. Fosfat bileşiği, pH'ı stabilize edilmiş klordioksitin aktif hale geldiği ve hareketliliği azaltmak ve ilgili mikroorganizmalar için öldürücü hale gelmek üzere yeterli klordioksiti serbest bıraktığı 6,0 ila 7,4 pH aralığında klordioksitin kaçışını geciktirir. Klordioksit/fosfat bileşimi için bir araç olarak bir yağlayıcının kullanılması; Candida Albicans'a bağlı vajinal kaşıntı gelişimi durdurulacaktır.

3-HERPES LEZYONLARI, MANTAR ENFEKSİYONU, SEDEF HASTALIĞI

Patent US4956184A Verildi 1990

Özet: Bu buluş genel olarak topikal formülasyonlarla ilgilidir.

Klordioksit ile genital herpes lezyonları, yüz ve vücut sivilceleri, topikal mantar enfeksiyonları, sedef hastalığı, egzama, kepek, cilt ülserleri (örneğin dekabutus) ve mikrobiyal çoğalma ile ilişkili diğer dermatolojik hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli dermatolojik bozuklukların tedavisinde yararlıdır..

Bu buluş aynı zamanda farmasötik bileşimlerin antiinflamatuar(*) özellikleri ve kullanımlarıyla da ilgilidir.

(*) Antiinflamatuar: inflamasyonu ve ödemi azaltan maddelerin ve tedavilerin ortak adı. Antiinflamatuvar ilaçlar analjeziklerin yaklaşık yarısını oluştururlar. İnflamasyonu azaltarak ağrıyı azaltmayı amaçlarlar.

4-HÜCRESEL KAN DEZENFEKTANI

Patent US5281392A Verildi 1994 01/25

Özet: Başvuru sahibinin önceki başvuruları, belirli kan ürünleri ve doku ürünlerinin sterilize edilmesi için normal salin ve diğer izotonik klordioksit çözeltilerinin kullanımını açıklamaktadır. Beklenmedik bir şekilde, kanla taşınan virüsleri ve mikroorganizmaları etkisiz hale getirecek kadar güçlü bir dezenfektan olan klordioksit, hücrelerin canlılığını ve bütünlüğünü bozmadan hücresel kan ürünlerini dezenfekte etmek için kullanılabilir.

5-PLAK ANTI AJAN

Patent US4696811A Verildi 1987

Özet: Stabilize edilmiş klordioksitin bir bileşim olarak kullanımı ağız hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi ve kötü ağız kokusunun azaltılması açıklanmaktadır. Klordioksit etkili bir plak önleyici, diş eti iltihabını önleyici ve periodontitis önleyici bir maddedir ve aynı zamanda kötü kokulu kükürt bileşiklerini yok etmede de etkilidir. Tercih edilen konsantrasyonlar %0,005 ila %2 aralığındadır ve klordioksit, çözelti içinde yıkama veya durulama, ıslatma veya diş macunu formunda olabilir.

6-SEDEF HASTALIĞI, MANTAR ENFEKSİYONLARI, EKZEMA, KEPEK, AKNE, GENİTAL HERPES, LEZYONLAR VE BACAK ENFEKSİYONLARI

ABD Patenti US5384134 Patent Tarihi: 24 Ocak 1995

Özet: Sedef hastalığı, mantar enfeksiyonları, egzama, kepek, akne, genital herpes, lezyonlar ve bacak ülserleri gibi mikrobiyal aşırı büyüme veya inflamasyonun neden olduğu dermatolojik hastalıkların tedavisine yönelik bir yöntem açıklanmaktadır. Ayrıca HIV virüsünün ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını önlemede etkili olan antiviral kayganlaştırıcı bileşim açıklanmaktadır Ayrıca sistemik antiinflamatuar bileşimler ve formülasyonlar ile bağırsak, kas, kemik, tendon ve eklemler (örneğin artrit) gibi dokulardaki doku inflamasyonunu azaltmaya yönelik bir yöntem de açıklanmaktadır.

(Aşağıdaki patent, yukarıdaki patentle aynı numaraya sahiptir, ancak numaraya ilave bir "A" eklenmiştir. Özette aynı ifade yer almaktadır: ancak patentin tam metnine bakarsanız patentte bir farklılık olduğunu görürsünüz.)

7-SEDEF HASTALIĞI, EKZEMA, KEPEK, AKNE, LEZYONLAR

Patent US5384134A Verildi 1988

Kısmi özet: Tedaviye yönelik bir yöntem açıklanmıştır.

Sedef hastalığı, mantar enfeksiyonları, egzama, kepek, akne, genital herpes lezyonları ve bacak ülserleri gibi mikrobiyal aşırı büyüme veya inflamasyonun neden olduğu dermatolojik hastalıklar. Ayrıca HIV virüsünün ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını önlemede etkili olan bir antiviral kayganlaştırıcı bileşim açıklanmaktadır.

Ayrıca sistemik anti-inflamatuar bileşimler ve formülasyonlar ile bağırsak, kaslar, kemik, tendon ve eklemler (örneğin artrit) gibi dokulardaki doku inflamasyonunu azaltmaya yönelik bir yöntem de açıklanmaktadır.

8-GRUP VİRÜSÜ

Patent EP 1955719 B1 Yayın tarihi 6 Ağu 2014

İddialar: (1) Solunum yolu virüsünün enfeksiyonunun neden olduğu bir hastalığın tedavisinde kullanılmaya yönelik klordioksit gazı. (2) İstem 1'e göre kullanıma yönelik klordioksit gazı olup, buradaki solunum virüsü, grip virüsüdür. (3) İstem 1 veya istem 2'ye göre kullanıma yönelik klordioksit gazı olup, burada klordioksit konsantrasyonu, 0,0001 ppm ila 0,1 ppm arasındadır.

9-HIV ENFEKSİYONLARI

ABD Patenti US6086922 Yayın Tarihi 11 Temmuz 2000

Özet: Mevcut buluş, HIV enfeksiyonlarının parenteral tedavisi için kimyasal olarak stabilize edilmiş bir klorit matrisinin kullanımına ilişkindir.

Klorit matrisi, çözeltinin litresi başına 5 ila 100 mMol ClO2 içeren izotonik bir çözeltidir.

10-ETKİLİ OFTALMİK ANTİSEPTİKLER

ABD Patenti US5736165 Yayın Tarihi 7 Nisan 1998

Özet: Klordioksit içeren bileşimlerin etkili oftalmik antiseptikler ve etkili oftalmik cerrahi yıkama maddeleri olarak göz içi kullanımları açıklanmaktadır. Şaşırtıcı derecede düşük klordioksit konsantrasyonları bu tür uygulamalarda etkilidir. Ek olarak, şu anda kullanışlı olan bileşimler oftalmik açıdan kabul edilebilirdir.

11-İNSAN AMEBİYAZI

ABD Patenti US4296102A Rüçhan tarihi: 12 Haziran 1980

Özet: İnsanlarda amebiyazla(*) mücadele için, söz konusu insanlara etkili miktarda perboratla stabilize edilmiş sulu klor oksit çözeltisinin oral yoldan uygulanmasını içeren bir yöntem; söz konusu çözelti, ağırlıkça yaklaşık %4-12 oranında çözelti veya potasyum perborat ve bir perkarbonat peroksit içerir.

(*) Amebiyaz; insan kalın bağırsaklarını enfekte eden ve amip türü Entamoeba histolytica isimli parazitten kaynaklanan yaygın bir enfeksiyon türüdür. Her yaşta görülebilir ama gençlerde daha yaygın görülebilir. Amebiyaz, halk arasında ‘amipli dizanteri‘ olarak da bilinmektedir.

12- SEDEF HASTALIĞI, EKZEMA, AKNE, GENİTAL HERPES

ABD Patenti US4956184 Patent Tarihi: 11 Eylül 1990

Özet: Sedef hastalığı, mantar enfeksiyonları, egzama, kepek, akne, genital herpes ve bacak ülserleri gibi inflamasyonun mikrobiyal aşırı çoğalmasının neden olduğu dermatolojik hastalıkların tedavisine yönelik bir yöntem açıklanmaktadır.

Ayrıca HIV virüsünün ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını önlemede etkili olan bir antiviral kayganlaştırıcı bileşim açıklanmaktadır.

Ayrıca sistemik anti-inflamatuar bileşimler ve formülasyonlar ile bağırsak, kas, kemik, tendon ve eklemler (örneğin artrit) gibi dokulardaki inflamasyonu azaltmaya yönelik bir yöntem de açıklanmaktadır.

13-KIRMIZI KAN VE KORNEALARIN ARINDIRILMASI

ABD Patenti US4971760 Patent Tarihi: 20 Kasım 1990

Özet: İnsan kanı ve kan bileşenlerinin transfüzyonunun veya kornea ve sklera transplantasyonunun, AIDS ve diğer birçok hastalığın bulaşmasında önemli bir risk taşıdığı iyi bilinmektedir. Bu açıklama, sırasıyla biyolojik veya optik fonksiyonlarını korurken, insan transfüzyonu veya transplantasyonu için daha güvenli hale getirmek üzere belirli kan bileşenlerinin (özellikle kırmızı hücreler, trombositler ve proteinler) veya kornea ve sklera dokularının dezenfekte edilmesine yönelik bir yöntemi açıklamaktadır. Sterilizasyon solüsyonu, örneğin öncelikle laktik asit ve sodyum klorit içeren ticari olarak temin edilebilen bir dezenfektandan (Alcide Corporation'ın LD'si gibi) hazırlanır. Seyreltici olarak damıtılmış su yerine normal salin çözeltisi kullanılır. Kan bileşeni veya kornea veya sklera, hastalık ajanlarının inaktive edilmesi veya enfektivitesinin azaltılması için yeterli bir süre boyunca dezenfektana maruz bırakılır. Normal tuzlu ortam, kırmızı kan hücrelerinin hemolizini veya kornea veya sklera epiteli veya endotel hasarı, trombositlerin parçalanması veya proteinlerin denatürasyonunu önler veya caydırır. Daha sonra kan hücreleri veya trombositler (veya her ikisi) veya kornea veya sklera (veya her ikisi), dezenfektan konsantrasyonu önemsiz olana kadar normal salin solüsyonuyla yıkanır. Plazma proteinleri, amonyum sülfatta olduğu gibi çökeltilir, yeniden süspanse edilir ve artık dezenfektan ve pıhtılaştırıcının uzaklaştırılması için diyaliz edilir ve yeniden oluşturulur. Kan bileşenleri veya göz parçaları daha sonra insan nakli veya nakli için güvenlidir.

14-AĞIZ KOKUSUNUN AŞILMASI

ABD Patenti US4851213 Patent Tarihi 25 Temmuz 1989

Özet: Ağız hastalıklarının tedavisi ve önlenmesi ve ağız kokusunun azaltılması için bir bileşim olarak stabilize edilmiş klordioksitin kullanımı açıklanmaktadır. Klordioksit etkili bir plak önleyici, diş eti iltihabını önleyici ve periodontitis önleyici bir maddedir ve aynı zamanda kötü kokulu kükürt bileşiklerini yok etmede de etkilidir. Tercih edilen konsantrasyonlar %0,005 ila %2 aralığındadır ve klordioksit, çözelti içinde yıkama veya durulama, ıslatma veya diş macunu formunda olabilir.

15-PLAKA BAĞLI HASTALIKLAR

ABD Patenti US4818519 Patent Tarihi: 4 Nisan 1989

Özet: Plak oluşumunu azaltmak veya önlemek ve diş eti iltihabı ve periodontit(*) gibi ekolojik olarak plağa bağlı ağız hastalıklarının tedavisi için bir bileşim olarak sulu çözelti içinde stabilize edilmiş klordioksit veya klordioksitin kullanımı açıklanmaktadır. Tercih edilen konsantrasyonlar %0,005 ila %0,2 aralığındadır ve klordioksit, durulama, yıkama, ıslatma veya diş macunu formunda olabilir.

(*)Periodontit, hep beraber periodontiyum olarak bilinen dişleri çevreleyen ve destekleyen özel dokuların, bağların ve kemiklerin bir enfeksiyonudur.

16-SEDEF HASTALIĞI, EKZEMA, AKNE, GENİTAL HERPES, HIV BULAŞIMI

ABD Patenti ABD RE37,263 E Patent Tarihi: 3 Temmuz 2001

Özet: Sedef hastalığı, mantar enfeksiyonları, egzama, kepek, akne, genital herpes lezyonları ve bacak ülserleri gibi inflamasyonun mikrobiyal aşırı çoğalmasının neden olduğu dermatolojik hastalıkların tedavisine yönelik bir yöntem açıklanmaktadır.

Ayrıca HIV virüsünün ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşmasını önlemede etkili olan bir antiviral kayganlaştırıcı bileşim açıklanmaktadır.

Ayrıca sistemik ve antiinflamatuar bileşimler ve formülasyonlar ile bağırsak, kas, kemik, tendon ve eklem (örneğin artrit) gibi dokulardaki doku inflamasyonunu azaltmaya yönelik bir yöntem de açıklanmaktadır.

17-DİŞ ETİ VE PERİODONTİT

ABD Patenti US4837009 Patent Tarihi 6 Haziran 1989

Özet: Plak oluşumunu azaltmak veya önlemek ve diş eti iltihabı ve periodontit gibi ekolojik olarak plağa bağlı ağız hastalıklarının tedavisi için bir bileşim olarak sulu çözelti içinde stabilize edilmiş klordioksit veya klordioksitin kullanımı açıklanmaktadır. Tercih edilen konsantrasyonlar %0,005 ila %2,0 aralığındadır ve klordioksit, durulama, yıkama, ıslatma veya diş temizleme maddesi formunda olabilir.

18-HERPES, KEPEK, AKNE, Ülser, MANTAR, VS.

ABD Patenti US6231830 B1 Patent Tarihi: 15 Mayıs 2001

Özet: Alkali zihinsel klorit çözeltisine potasyum iyodür ilavesiyle moleküler klordioksit üretmeye yönelik bir yöntem. Uzun raf ömrü sağlamak için, klordioksit üretimi ihtiyacı ortaya çıkana kadar metal klorit ve potasyum iyodür ayrı tutulur. Klorit anyonunun klordioksit oluşturmak üzere başlatılmasından veya etkinleştirilmesinden sonra, klordioksitin faydalı özellikleri farklı sağlık ve kozmetik amaçlar için kullanılabilir. Bu tür kullanımlar arasında uçuk, kepek, sivilce, deri döküntüleri (örneğin zehirli sarmaşık), ülserler, yatak yaraları, siğiller, tırnak mantarı, ayak mantarı, güneş yanığı ve diş eti hastalıklarının tedavisi; antiseptik dezenfektan olarak ve buzdolabı spreylerinden ağız gargaralarına kadar genel deodorant olarak kullanılır.

19-İYİLEŞMEYEN YARALAR

ABD Patenti US5855922 Patent Tarihi: 5 Ocak 1999

Özet: Yaraların, kronik iyileşmeyen yaraların, yanıkların, hastalıkların ve diğer dermal bozuklukların profilaksisi ve terapötik tedavisine yönelik bileşimler ve işlemler açıklanmaktadır. Mevcut buluşun bileşimleri, ağırlıkça yaklaşık %0.002 ila yaklaşık %0.5 metal klorit konsantrasyonuna sahip sulu metal klorit çözeltileri içerir. Mevcut buluşun işlemi, dermal bozukluğun, ağırlıkça yaklaşık %0.002 ila yaklaşık %0.5 metal klorit içeren sulu bir çözelti ile tedavi edilmesini içerir. Bu şekilde tedavi edilen yaralar, kronik iyileşmeyen yaralar, yanıklar ve diğer dermal bozukluklar daha hızlı iyileşir ve yara izi oluşumu azalır. Mevcut buluşun antiseptik bileşimleri ve işlemleri, iyileşmiş derinin elastiklik ve gerilme mukavemeti gibi özellikleri hasarsız deriye benzer olacak şekilde anti-kollajen aktivite sergiler.

20-DİŞ ETİ VE PERİODONTİT

ABD Patenti US4889714 Patent Tarihi: 26 Aralık 1989

Özet: Plak oluşumunu azaltmak veya önlemek ve diş eti iltihabı ve periodontit gibi ekolojik olarak plağa bağlı ağız hastalıklarının tedavisi için bir bileşim olarak stabilize edilmiş klordioksit veya klordioksitin sulu çözelti içinde kullanımı açıklanmaktadır. Tercih edilen konsantrasyonlar %0,005 ila %0,2 aralığındadır ve klordioksit, durulama, yıkama, ıslatma veya diş macunu formunda olabilir.

21-HERPES VİRÜSÜNÜ ÖLDÜRMEK

ABD Patenti US6287551 B1 Patent Tarihi: 11 Eylül 2001

Özet: Disodyum hidrojen fosfat, trisodyum fosfat ve sodyum monoflorofosfat gibi aktifleştirilmiş klordioksit ve fosfatları içeren bir çözelti veya jel bileşimi, herpes(uçuk) virüsünün tedavisine yönelik olarak açıklanmaktadır. Bahsedilen konsantrasyon aralıkları, yaklaşık %0.005 ila yaklaşık %2.0 klordioksit arasında ve yaklaşık %0.02 ila yaklaşık %3.0 arasında bir fosfat bileşiğidir. Fosfat bileşiği, pH klordioksitin aktif hale geldiği ve hareket kabiliyetini azaltmak ve ilgili mikroorganizmalar için öldürücü hale gelmek üzere yeterli klordioksiti serbest bıraktığı 6,0 ila 7,4 pH aralığında klordioksitin kaçışını geciktirir.

22-CİLDİN KLORDİOKSİT TAHRİŞİNİ HAFİFLETMEK

ABD Patenti US5616347 Patent Tarihi: 1 Nisan 1997

Özet: ABD Mevcut buluş, allantoin, gliserin, aloe vera ve bunların karışımlarından oluşan gruptan seçilen tahriş azaltıcı bir bileşiğin etkili miktarlarda klordioksit oluşturucu bir bileşime dahil edilmesinin, cilt tahrişini büyük ölçüde azaltacağının keşfiyle ilgilidir. Klordioksitin cilde temasından kaynaklanır. (Not: Bu patent, sivilce, uçuk, mantar enfeksiyonları, genel cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için veya genel bir cilt temizleyici olarak klordioksit kullanılıyorsa, gerekirse yukarıda belirtilen çözeltilerin (aloe vera vb.) önlenmesi için kullanılabileceğini açıklamaktadır. Hassas cilde sahip olanlar için cilt tahrişi meydana gelirse.

Hassas ciltler için klordioksitin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler MMS Sağlığı İyileştirme Kılavuzu'nda yer almaktadır.)

23-GÖZLERİN TEDAVİSİ

ABD Patenti US6592907 B2 Patent Tarihi: 15 Temmuz 2003

Özet: Canlı bir varlığın gözüne doğrudan uygulamaya yönelik anti-mikrobiyal sıvı oftalmik bileşim. Bileşim, yaklaşık 7.0 ila 7.8 arasındaki bir pH'ta ağırlıkça yaklaşık %0.02 ila yaklaşık %0.20 arası klorit bileşiği ve ağırlıkça yaklaşık %0.005 ila yaklaşık %0.01 arası peroksi bileşiği içerir. Tercihen klorit bileşiği, metalin sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdan oluşan gruptan seçildiği bir metal klorittir, peroksi bileşiği ise hidrojen peroksittir.

Ayrıca, bileşimin göze uygulanması yoluyla bir göz enfeksiyonunun tedavi edilmesine ve bileşimin merceğe uygulanması yoluyla göz üzerinde bulunan bir kontakt lensin temizlenmesine yönelik yöntemler de dahildir.

24-HASTALIKLI BAL ARILARININ TEDAVİSİ

ABD Patenti US6096350 Patent Tarihi: 1 Ağustos 2000

Özet: Bal arıları, bal larvaları ve bal kovanlarındaki hastalıkların önlenmesi veya tedavisi için arı kolonilerinin dezenfekte edilmesine yönelik bileşimler ve yöntemler açıklanmaktadır. Bu tür hastalıklar kovandaki bakteri, mantar, virüs, protozoa ve parazitler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan kaynaklanabilir. Bu buluşla önlenebilen veya tedavi edilebilen temsili hastalıklar arasında Yavru Çürük ve Kireç Çürüklüğü yer alır. Mevcut buluşun bileşimleri bir protik asit ve bir klorit iyonu içerir ve ayrıca bir jelleştirici madde, renklendirici ve/veya koruyucu madde gibi diğer isteğe bağlı bileşenleri de içerebilir. Burada açıklanan yöntemler, bileşimin bir arı kovanının bir yüzeyine uygulanmasını içerir. Bu buluşun bir bileşiminin uygulandığı arılar tarafından üretilen bal da açıklanmaktadır.

25-MEMEDE BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİ

Patent US5252343 Patent Tarihi: 12 Ekim 1993

Özet: Bir memelinin memesinde mastitis dahil bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik yöntemler ve bileşimler açıklanmaktadır. Bileşim, 5 ppm ila 1000 ppm aralığındaki bir miktarda klordioksit içerir ve en az 5:1'lik bir klordioksit:klorit oranına sahiptir. Mevcut buluşun yöntemleri, bileşimin memelinin memesine infüzyonunu ve bileşimlerin infüzyondan hemen önce oluşturulmasını içerir.

26-YARALARIN TEDAVİSİ

ABD Patenti US5622725 Patent Tarihi: 22 Nisan 1997

Özet: Mikrobiyal yara enfeksiyonlarını, özellikle kalıcı kateterleri olanlar da dahil olmak üzere periton boşluğu yaralarını önleme ve tedavi etme ve adezyonları ve skar oluşumunu en aza indirirken yara onarımını güçlendirmeye yönelik yöntemler, yaranın farmakolojik olarak kabul edilebilir bir taşıyıcı ve klor içeren bir çözelti ile irrigasyonunu içerir. Yaklaşık 5 ppm ila 1000 ppm aralığındaki bir miktarda dioksit ve en az 5:1'lik bir klordioksit: klorit oranına sahip. Tipik çözeltiler izotonik salinde klordioksit içerir ve yaklaşık 5 ila yaklaşık 7,5 arasında bir pH sergiler. Tercih edilen düzenlemelerde sodyum klorit kullanılır.

27-MİKOBAKTERİ ŞELONA

ABD Patenti US7449119 B2 Patent Tarihi: 11 Kasım 2008

Özet: Klor ve/veya brom içeren kombinasyonların klordioksit ile kombinasyonunun, Mycobacterium(*) chelonae gibi tüberküloz dışı mikobakterilere karşı sinerjistik olduğu bulunmuştur.

(*) Mycobacterium ya da Mycobacteriaceae; aside dirençli, uzun veya kısa çomaklar halinde, hareketsiz, sporsuz, kapsülsüz ve aerobik özelliğe sahip mikroorganizmalardır.

28-KLAMİDYA ENFEKSİYONU

ABD Patenti US6277363 B1 Patent Tarihi: 21 Ağustos 2001

Özet: Aktif klor içeren bir çözelti veya jel bileşimi klordioksit ve disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, trisodyum fosfat ve sodyum monoflorofosfat gibi bir fosfat bileşiğinin bir Chlamydia(*) enfeksiyonunun tedavisine yönelik olduğu açıklanmaktadır. Tercih edilen konsantrasyon aralıkları yaklaşık %0.005 ila yaklaşık %2.0 klordioksit ve yaklaşık %0.02 ila yaklaşık %3.0 fosfat bileşiği arasındadır. Fosfat bileşiği, 6,0 ila 7,4 pH aralığında klordioksitin kaçmasını geciktirir; bu pH değerinde, klordioksit aktive olur ve hareketliliği azaltmak ve ilgili mikroorganizmalar için öldürücü hale gelmek üzere yeterli klordioksiti serbest bırakır.

(*)Klamidya enfeksiyonu; “chlamydia trachomatis” adı verilen bakterinin sorumlu olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Bu bakteri serviks(rahim ağzı), üretra ve rektumda bulunur. Nadir olmakla beraber klamidya boğaz ve göz dâhil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir.

29-KANIN ARINDIRILMASI

ABD Patenti US5019402 Patent Tarihi: 28 Mayıs 1991

Özet: Kan fraksiyonlarını ve kan bileşimlerini dezenfekte etmek veya esasen sterilize etmek için bir bileşim ve işlem açıklanmaktadır. Bileşim, zayıf bir organik asit ve ısıyla aktifleşen bir sakarit içeren bir klordioksit serbest bırakıcı bileşiğin eklenmesiyle oluşturulur.

30-KADIN VAJİNAL ENFEKSİYONLARI

ABD Patenti US5667817 Patent Tarihi: 16 Eylül 1997

Özet: Memeli dişi alt genital kanalındaki vulvit(*), vajinit, servisit ve endometrit gibi mikrobiyal enfeksiyonların önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik yöntemler, farmakolojik olarak kabul edilebilir bir taşıyıcı ve klordioksit içeren bir çözeltinin intravajinal ve/veya intrauterin infüzyonunu içerir. yaklaşık 5 ppm ila 1000 ppm arasında değişen ve klordioksit:klorit oranı en az 5:1 olan bir miktar. Tipik solüsyonlar alt genital sistemle uyumlu bir pH sergiler; yaklaşık 5 ila 7,5 arasında bir pH.

(*)Vulvar Enfeksiyonlar (Vulvit): Dış genital organlara vulva bunların enfeksiyonlarına vulvit denir. Genelde vajinal enfeksiyonlara bağlı oluşur. Belirti ve bulgular: Kaşıntı Kızarıklı, ödem ve ülserler Ağrı, yanma, ağrılı cinsel ilişki Bol akıntı Altta yatan nedene göre tedavi planlanır.

Birçok düzenekte çözeltideki klordioksit şu şekilde üretilir: bir kloritin bir mineral asitle reaksiyona sokulması ve bir kloritin, pKa'sı yaklaşık 2,8 ila 4,2 olan bir organik asitle reaksiyona sokulması yoluyla pH'ın ayarlanması. Tercih edilen düzenlemelerde sodyum klorit kullanılır.

31-KONTAKT LENS DEZENFEKSİYONU

ABD Patenti US5648074 Patent Tarihi: 15 Temmuz 1997

Özet: Kontakt lenslerin dezenfekte edilmesine yönelik bileşim ve yöntemler açıklanmaktadır. Bir düzenekte mevcut bileşimler, aktive edildiğinde, kontakt lensleri dezenfekte eden miktarda klordioksit içeren bir klordioksit içeren bileşim oluşturmaya yetecek miktarda klordioksit öncüsü içeren bir sıvı ortam içerir. Bir polianyonik bileşen, tercihen suda çözünür bir polianyonik bileşen, klordioksit içeren bileşime daldırılmış bir kontakt lens üzerinde proteinli birikinti malzemesinin oluşumunu engellemek için etkili bir miktarda bileşime dahil edilir. Böylece etkili kontakt lens dezenfeksiyonu sağlanırken aynı zamanda proteinli oluşum riski de azaltılır.

Dezenfeksiyon işlemi sırasında kontak lensin üzerine malzeme bırakın.

32-MİKROBİYAL PERİTON BOŞLUĞU YARALARIN TEDAVİSİ

ABD Patenti US5,622,725 Patent Tarihi: 22 Nisan 1997

Özet: Mikrobiyal yara enfeksiyonlarını, özellikle kalıcı kateterleri olanlar da dahil olmak üzere periton boşluğu yaralarını önleme ve tedavi etme ve adezyonları ve skar oluşumunu en aza indirirken yara onarımını güçlendirmeye yönelik yöntemler, yaranın farmakolojik olarak kabul edilebilir bir taşıyıcı ve klor içeren bir çözelti ile infüzyonunu veya sulanmasını içerir. yaklaşık 5 ppm ila 1000 ppm arasında değişen bir miktarda dioksit ve en az 5:1'lik bir klordioksit:klorit oranına sahiptir. Tipik çözeltiler izotonik salinde klordioksit içerir ve yaklaşık 5 ila yaklaşık 7,5 arasında bir pH sergiler. Tercih edilen düzenlemelerde sodyum klorit kullanılır.

33-CANDIDA VE LUKOPLAKIA GİBİ MANTAR ENFEKSİYONLARI

ABD Patenti US5,618,550 Patent Tarihi: 8 Nisan 1997

Özet: Aktifleştirilmiş stabilize klordioksit ve disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, trisodyum fosfat gibi fosfatlar içeren stabil bir çözelti, krem, merhem veya sprey bileşimi, ve sodyum monoflorofosfatın önlenmesi ve vücut deliklerinin epitelindeki(*) anormal durumların tedavisi..

(*)Epitel hücre; vücudun birçok yüzey ve dokusunda bulunan, vücut dokularını kaplayıp korumakla görevli hücreler bütünü olarak tanımlanır.

Rektal, vajinal, üretral, oral, nazal, oküler ve işitsel kanal açıklıklarının epitelindeki bu tür anormal durumların örnekleri arasında Actinobacillus actinomycetemcomitans ve Porphyromonas gingivalis gibi bakteriyel enfeksiyonlar ve Candida ve lökoplaki gibi mantar enfeksiyonları yer alır. Tercih edilen konsantrasyon aralıkları yaklaşık %0,005 - %2,0 klordioksit ve yaklaşık %0,02 - %3 fosfat arasındadır.

Fosfat bileşiği, pH'ı stabilize edilmiş klordioksitin aktif hale geldiği ve hareketliliği azaltmak ve ilgili mikroorganizmalar için öldürücü hale gelmek üzere yeterli klordioksiti serbest bıraktığı 6,0 ila 7,4 pH aralığında klordioksitin kaçışını geciktirir.

34-AĞIZ HASTALIKLARI, PLAK OLUŞUMU

Avrupa Patenti EP0461105B1 İlk Başvuru Tarihi 1986-03-31

Özet: Diş eti iltihabı ve periodontit gibi plak oluşumunu azaltmak veya önlemek için sulu çözelti içinde stabilize edilmiş klordioksit veya klordioksitin bir bileşim olarak kullanılması (bu patentin geri kalanı için patent ofisine bakın).

35-YARA ONARIMI

Kanada patenti CA2184813C, ilk başvuru tarihi 1994/03/04

Özet: Mikrobiyal(*) yarayı önleme ve tedavi etme yöntemleri, kalıcı kateterleri olanlar da dahil olmak üzere özellikle periton boşluğu yaralarının enfeksiyonları ve yapışmayı ve yara oluşumunu en aza indirirken yara onarımını arttırmak ... (özetin geri kalanı için patent ofisine bakınız).

(*)Mikrobiyal; vücudumuzda yaşayan ve insan hücresi olmayan mikroorganizmaların (bakteri,mantar, virüs ve protozoa ailelerinin) toplamı olarak tanımlayabiliriz

36-MEME MASTİTLERİ, BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR

Kanada patenti CA2131888C, ilk başvuru tarihi: 1999-08-26

Özet: Bir memelinin memesinde mastitis(meme iltihabı) dahil bakteriyel enfeksiyonların önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik yöntemler ve bileşimler açıklanmaktadır. Bileşimler, 5 ppm ila 1000 ppm arasında değişen bir miktarda klordioksit içerir ve ... (özetin geri kalanı için patent ofisine bakınız).

37-AKNE KARŞITI

Kanada patenti CA2483448C, ilk başvuru tarihi: 2002-04-25

Özet: Mevcut buluş, akne(*) azaltıcı ajanlar olarak klordioksit veya klordioksit üreten bileşikler içeren, akne tedavisine yönelik bir bileşim ile ilgilidir. Buluş aynı zamanda aknenin topikal olarak tedavi edilmesine yönelik bir yöntemle de ilgilidir... (özetin geri kalanı için patent ofisine bakınız).

(*)Akne; cildin orta tabakasında bulunan sebum yani yağ salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve daha sonra bakterilerle inflame olması sonucu ortaya çıkar. Deride artan yağ salgısı ve gözeneklerin tıkanması sonucu siyah nokta (komedon) oluşur.

38-AKCİĞER HASTALIKLARI

ABD Patenti ES2518368T3 yayını 2014-11-05

Özet: Solunum yolu virüsü enfeksiyonunun neden olduğu bir hastalığın tedavisinde kullanıma yönelik gaz klordioksit.

39-HERPES

ABD Patenti US6,287,551B1, ilk başvuru tarihi 1993-07-06

Özet: Aktif klor içeren bir çözelti veya jel bileşimi disodyum hidrojen fosfat, sodyum dihidrojen fosfat, trisodyum fosfat ve sodyum monoflorofosfat gibi dioksit ve fosfatlar, herpes(uçuk) tedavisi için açıklanmaktadır…

(özetin geri kalanı için patent ofisine bakınız).

40-PARMAK TIRNAK MANTARI

ABD Patenti US9,320,921 Verildi 2016-04-26

Özet: Tırnaktaki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmeye veya önlemeye yönelik bileşimler ve yöntemler sağlanmaktadır. Topikal bileşim, klordioksit, klorit tuzları, benzoil peroksit, bir alfa hidroksi asit, mantar önleyici ve… (özetin geri kalanı için patent ofisine bakınız) kullanımını içerir.

41- KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN DEZENFEKTE EDİLMESİ İÇİN BİLEŞİM ve PROSEDÜR.

ABD Patenti S5019402A ilk başvuru 5-28-1991

Özet; Kan fraksiyonlarını ve kan bileşenlerini dezenfekte etmek veya esas itibarıyla sterilize etmek için bir bileşim ve işlem açıklanmaktadır. Bileşim, zayıf bir organik asit ve ısıyla aktifleşen bir sakarit içeren bir klordioksit serbest bırakıcı bileşiğin eklenmesiyle oluşturulur.

Özellikle klordioksitin özellikle etkili bir mikrobiyosit olduğu bulunmuştur.

KLORDİOKSİTİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

-Klordioksit güçlü bir anti bakteriyel ve antiviral etkiye sahiptir. Nesnelerin yüzeyini ve havayı dezenfekte eden güçlü bir ajandır.

-İçerdiği etkin madde özelliği nedeni ile dezenfektan olarak havada etkinlik gösterme ve düşük konsantrasyonlarda etkili olma gibi benzersiz özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir.

-İsminde klor olmasına karşın bilinen klorlu dezenfektanların aksine oksijenin oksidasyon(*) gücü üzerinden dezenfeksiyon yapar. Bu yüzden diğer klorlu dezenfektanlar gibi mutajenik (kanserojenik) etkisi olmayıp güvenli bir kullanım sağlar.

(*) Oksidanlar, oksijen moleküllerine yüksek bağlanma yeteneği olan zararlı kimyasal bileşenlerdir. Vücuda alınan besinler, oksijenle birlikte yakılarak enerjiye dönüştürülür. Bu dönüşüm sırasında oksidan adı verilen ve damarlarda yapı bozuklukları ile erken yaşlanmaya ve bazı hastalıkların ortaya çıkmasında önemli rol oynayan zararlı moleküller ortaya çıkar. Antioksidanlar(*) ise bu zararlı atıklarla mücadele eden onları etkisiz hale getirerek vücuttan atılmasını sağlayan yararlı kimyasallardır.

(*) Antioksidanların en önemli görevi, serbest radikalleri kontrol altında almak ve bu moleküllerin cilde zarar vermesini önlemektir. Serbest radikaller; hücrelerdeki DNA, proteinler ve dış bariyer gibi farklı bileşenlere zarar verebilen oldukça reaktif moleküllerdir.

-Serbest radikal oluşturan tek biosittir(canlı öldüren). Serbest radikal(*) oluşturabildiği için son derece hızlı etki gösterir.

(*)Serbest radikal; Son yörüngesinde bir ya da daha fazla eşlenmemiş elektron bulunduran atom veya moleküller serbest radikaller olarak adlandırılmaktadır. Serbest radikaller eşlenmemiş elektron bulundurduklarından dolayı kararsız yapıdadır ve diğer maddelerle reaksiyona girerek kararlı duruma geçme eğilimindedirler. Hücre ölümüne sebep olan temel faktörlerden birinin serbest radikal olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda hücrelerin genetik kodunu taşıyan nükleik asitlere (DNA) de etkisi vardır. Ana hücreden gelen mesaj uzun süreli olarak okunamadığında, hücrelerin genetik kodları değişir ve ölebilirler.

“Serbest radikaller” hücre içinde, mitokondiride şekerlerin ve yağ asitlerinin sindirilmesi sonucu yan ürün olarak ortaya çıkar. Bu normal bir işlemdir. Ne kadar sağlıklı olursanız olun vücuttaki serbest radikal oluşumunu engelleyemezsiniz. Nefes aldığınız her saniye vücutta belli bir oranda radikal oluşmaktadır.

Serbest radikaller teorisine göre yaşlanma, hücre proteinlerinde ve genetik yapılarda meydana gelen bozulmaların sonucudur. Endojen olarak üretilen yüksek reaktivitedeki serbest radikaller somatik mutasyonlara, beslenme bozukluklarına ve protein hasarına yol açar.

-Kendine özgü elektron değişim mekanizması vardır.

-Temas ettiği yüzeyler için reaktif bir radikaldir ve etkisini oksidasyon ile gösterir.

-Mikro organizmazlar inaktif durumdayken de etkilidir.

-Klordioksit, mikroorganizmaların hücre duvarları ve membranlarını dağıtarak onları öldürür ya da infektivitelerini yok eder.

-Organizmanın hücre duvarını parçalayarak hücre içindeki amino asitlerle etkileşime girer.

-Mikroorganizmaların enzim yapısını ve fonksiyonlarını bozar, sentezi durdurur. Hücrenin ölümüne yol açar. Yağ asitleri ile de etkileşmektedir. DNA ve RNA üzerine ya etki etmez ya da çok az etki etmesine rağmen protein sentezini durdurur.

Virüslerde ise protein üretimini durdurarak elemine eder.

-Oksitleme potansiyeli bilinen diğer dezenfektanlara (klorlu dezenfektanlar ve hidrojen peroksit) göre 5 kat fazla olup, çok daha düşük konsantrasyonlarda yeterli dezenfeksiyon seviyesine ulaşılmasını sağlar.

-Biyosidal olarak klordioksit molekülünün boyutu mikroorganizmalar ve virüslerden çok daha küçük olup (0.124nm), kullanım sırasında gaz olarak ortama salınması ile koliform mikroorganizmaların(*) ve virüslerin gizlenebileceği herhangi bir alana kolayca nüfuz etmesine imkan sağlar.

(*) Koliform bakteriler; gıda ve suların sıhhi durumunu gösteren göstergeç bakterilerdir. Tanım olarak çubuksu, Gram-negatif olup 35-37 °C'de laktoz fermante ederek asit ve gaz üretirler. Koliformlar sıcak kanlı hayvanların dışkılarında bolca bulunurlar, ama sulak ortamlarda, toprakta ve bitkilerde de bulunurlar.

Sonuç olarak klordioksit aynı zamanda serbest radikallerin verdiği zararlara karşı etkinlik sağladığından dolayı, hücrelerin genetik kodlarını değiştirmesine ve ölümlerini geciktirir. Bu da sağlıklı yaşlanmayı beraberinde getirir.

KLORDİOKSİT’i ONAYLAYAN, KULLANILMASINI DESTEKLEYEN KURUM ve ÜLKELER

EPA (Federal Amerika Çevre Dairesi) : Corona’ya karşı insan ve çevre dostu dezenfektan olarak önerdi.

USDA (Amerika Birleşik Dveletleri Tarım Bakanlığı): Organik Tarımda Dezenfektan olarak kullanılmasını onaylamıştır.

WHO (Dünya Sağlık Örgütü): 1992 yılında içme suyu dezenfektanı olarak onaylamıştır.

TEPA (Tayvan Çevre Koruma Ajansı): İnsan ve Çevre Dostu dezenfektan olarak onaylamıştır.

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği): Corona’ya karşı uçaklarda kullanılmasını onaylamıştır.

Ayrıca; 1944’de Amerika Birleşik Devletlerinde 1985’de Avrupa Birliği ülkelerinde 1988’de Japonya’da 1987’de Birleşik Krallık’da 2005’de Çin’de içme suyu dezenfektanı olarak onaylanıp kullanılmaya başlamıştır.

KLORDİOKSİT DENİZ SUYUNU İÇİLEBİLİR HALE GETİRİR

Deniz Suyunun dezenfeksiyonunda Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO) yöntemi kullanılmasına karşın deniz suyunda bulunan mikrobiyolojik canlılar nedeniyle biyofilm tabakaları oluşmaktadır. Klordioksit deniz sularından oluşan biyofilm tabakalarını ortadan kaldıran, en yüksek verimi veren kimyasal olduğu Çevre Koruma Ajansları tarafından yapılan çalışmalarda kanıtlanmıştır. Klordioksit biyofilm tabakasını ortadan kaldırır ve Reverse Osmosis (Ters Osmoz - RO ) verimini arttırır. 0.2 – 0.3 ppm’lik Klordioksit ile Deniz suyunun dezenfeksiyonu sağlanabilmekte ve biyofilm tabakalarının oluşmasını engellemede kesin sonuç alınabilmektedir.(bkz),

KLORDİOKSİT SİYANÜRÜ DE OKSİTLER!

Yazının sonuna gelirken Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde bulunan  altın madeninde yaşanan felakette en çok dikkat çeken siyanürün Fırat nehrine ulaşması gündeme geldi. Klordioksitin gücünün bildiğimden dolayı yaptığım kısa bir araştırmada siyanür gibi zehirli bir attığı ancak etkisiz hale klordioksit getirir diye düşündüm. Düşüncemde de haklı çıktım. Üstelik Dünya Sağlık Örgütü’nün sayfalarından yayınlanan, “İçme Suyunda Siyanür.. Geliştirilmesi için arka plan belgesi…İçme Suyu Kalitesine ilişkin DSÖ Kılavuzu” buldum.(bkz-PDF)

DSÖ’de yayınlanan klavuzda, “Nehir suyundan klordioksit ve ozonla siyanürün uzaklaştırılmasının karşılaştırılması.” başlıklı bir deneyin tablosu vardı.

Deneyin sonuçları  aşağıdaki tabloda.

100, 250 ve 500 µg/l (*)(**)

(*) Mikrogram (µg veya mcg), metrik sistemde kullanılan bir kütle birimidir. Bir gramın milyonda birine (1/1.000.000) eşit (1 x 10 −6), ya da bir miligramın binde birine (1/1000) eşittir.

1. (Bir elementi veya maddeyi) Oksijenle birleştirmek. 2. (Bir element veya iyonun) Pozitif değerini yükseltmek veya negatif değerini düşürmek. Bir maddenin oksijenle reaksiyona girmesi sonucu kimyasal ve fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimler oksitlenme olarak adlandırılır.

Siyanür iyonu (CN-), metal kaplama, çelik, altın ve gümüş madenciliği ve kimyasal proses endüstrilerindeki atık ürünlerin yaygın ve oldukça toksik bir bileşenidir. Klordioksit serbest siyanürle, "anında" reaksiyona girerek reaksiyonda gösterildiği gibi klorit iyonu(*) ve siyanat iyonu(**) verir. (bkz PDF)

(*) Klorür iyonu; yaşam için oldukça gerekli bir maddedir. Pozitif (esas olarak potasyum) iyonları dengelemek için çoğunlukla hücre sıvısında negatif bir iyon olarak bulunur. Ayrıca pozitif (esas olarak sodyum) iyonları dengelemek için hücre dışı sıvıda (kan) bulunur.

(**) Siyanat iyonu; Amonyum siyanat gibi iyon içeren herhangi bir tuza siyanat adı verilir.

KLORDİOKSİT SAĞLIKLI YAŞAMAIN ADIDIR…

Bundan sonra kirletilen soluduğumuz hava, bastığımız toprak, içtiğimiz su ve sağlımızı da korumamız için mucizevi bileşim olan klordioksit var.

Klordioksit, aynen yalnızca uyuşturucu damgası yedirdikleri  kenevir gibi insana faydalı ama küresel sapkınların her yönü ile işine gelmediği için onu da “Çamaşır suyu” diyerek itibarsızlaştırmışlardır.

Tabii ki mRNA sıvılarını vücudumuzda temizlemesi de klordioksit için sıradan gözüküyor!

Unutmayın, KLORDİOKSİT YALNIZCA KÜRESEL SAPKINLARIN MİKROPLARINI TEMİZLEKTE ETKİSİZİDİR…

Son olarak klordioksitin mucidi Sir Humphry Davy ve klordiokisti yaşamın her alanında tanınmasını sağlayan, insan sağlığı için kullanımına yol açan Jim Humble'ya teşekkürü bir borç bilirim.  

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Erkan T 5 ay önce

2 sayfa okudum dayanamadım yazdım. İyi ki varsınız ya.

Avatar
Fazilet 5 ay önce

Bu ne ya.. oku oku bitmiyor. 10 yaşıma daha girdim.

Avatar
Yaşar Birinci 5 ay önce

merhabalar, yazı ve araştırma çok güzel, yalnız bunları yapabilmek için kimyager olmak lazım, bu anlatılanların hazır formları yok mudur, ya da ulaşabileceğimiz bir kaynak, bunu da araştırıp yazarsanız çok güzel olur, teşekkürler,

Misafir Avatar
Admin 5 ay önce @Yaşar Birinci

Özellikle bir adres vermedik... Yanış anlaşılabilirdi. Ama biraz araştırırsanız, hazır klordioksit satan yerlere ulaşabilirsiniz

Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadriye 5 ay önce

Klordioksit duydum ama bu kadar duymamıştım.. emeğiniz saglık. Bir de nerden bulacagimiza söylerseniz daha iyi olur

Avatar
Faruk 5 ay önce

Devamını getirin

Avatar
Aytekin Adana'dan 5 ay önce

Bu kadar uzun bir anlatim beklemiyordum .. akıcı bir anlatım olmuş. Yüreğinize sağlık..

Avatar
Bir öğrenci 5 ay önce

Ellerinize emeklerinize sağlık. Titizlikle incelemek-notlar almak için tekrar ve tekrar ziyaret edeceğim. Sağolun.

Avatar
Deniz 5 ay önce

Yazınızı sonuna kadar okudum ve ülkemizde Klordioksitin etkilerini bu kadar güzel anlatan bir yazının olmasına çok sevindim çünkü bu bileşimi ülkemizde kimse bilmiyor ve bunun üzerine böyle güzel açıklayıcı bir yazı yok emeğinize sağlık çok teşekkürler