Öne Çıkanlar BIONTECH Robert W Malone mRNA Dr. Vernon Coleman Eyüp AKBULUT

DÜNYADA İLK KEZ BİLİM İNSANLARI ONLINE COVİD-19’U TARTIŞACAK

Haber : 5G Virus News - Platformu

Uluslararası Kongreye 5G Virüs News – Platformu Sözcüsü Gazeteci-Yazar Abdurrahman DİLİPAK’da özel konuşmacı olarak katılacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 12 Mart 2020  tarihinde Covid-19’u salgın hastalık ilan etmesi ile günlük hayatımıza giren tüm konular,  kongrenin konusu olacak.

Türkiye’den 9 üniversitenin katılımı ile ilk kez online olarak yapılacak olan Covid-19 kongresine, Rusya, Saraybosna, Polanya, İspanya, Sırbistan, Portekiz, İngiltere, Fransa, Güney Afrika, Yunanistan, Hindistan, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Malezya, Çin, Japonya, İtalya, ABD ve İran’dan konuşmacılar katılacak.

Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli ve Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar koordinatörlüğünde, 12-13-14 Haziran 2020 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, Çağ Üniversitesive BEYİNDER’in paydaşlığında; Eminevim ve Cenerica’nın katkıları ile dünyanın ilk online uluslararası Covid-19 kongresi olan International Covid-19 Conference (CONCOVID, www.concovid.org) organize edilecek.

Kongreye tüm dünyadan farklı disiplinlerde akademik çalışmalarını sürdüren bilim insanları online olarak bağlanarak, sorunu farklı yönlerden ele alacak, pandeminin farklı ülkelerde mevcut durumu, uygulanan politikalar ve farklı alanlarda ortaya çıkan sorunlara yönelik alternative çözümler konusunda bilgi alışverişinde bulunulacaktır.

Yurt içi ve yurt dışından toplam 250 adet sağlık, sosyal bilimler, fen bilimleri ve ilahiyat gibi çok farklı bilim alanlarından sunulacak tebliğlerle olağanüstü birbilimsel performans ortaya konacaktır. Sağlık Bakan Yrd. Dr. Şuayip Birinci’nin yapacağı açılış konuşması ile başlayacak olan CONCOVID kongresinin açılış paneline Doç. Dr. Ayfer Gedikli (İst. MedeniyetÜniv.) moderatörlüğünde,  Prof. Dr. ObiyathullaIsmath Bacha (INCEIF, Malezya); Prof. Dr. Muhammad Shahbaz (Beijing Institute of Technology, Çin); Prof. Dr. Nabil Maghrebi (Wakayama Univ. Japonya); Prof. Dr. Garry Champbell (Michigan Tech. Univ., ABD); Prof. Dr. BerrinTansel (Florida Int. Univ., ABD); Dr. Stefano Siviero (Bank of Italy, Italya); Dr. KaziSohag (Ural Fed. Univ., Rusya); Prof.Dr.Modjtaba Sadriave(Inst. for Empowerment and Cultural Dynm., Iran); Prof. Dr. Tolga Omay (Atılım Univ., Türkiye) pandemi sürecini, ülkelerin pandemi ile mücadelede uyguladıkları politikaları ve pandemi sonrası döneme yönelik alternative politikaları tartışacaklardır. İkinci önemli panel, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü moderatörlüğünde, Prof. Dr. Mustafa Aykaç (Marmara Üniv.); Prof. Dr. RefikKorkusuz (9 EylülÜniv.); Prof. Dr. Birol Akgün (MaarifVakfı); İhsan Aktaş ve Dr. Rabiaİlhan’ın (İbnHaldunÜniv.; AK Parti Kadın Kolları İstanbul Başk.) katılımları ile gerçekleştirilecektir. Bu paneled, Türkiye’nin pandemi sürecinde uyguladığı politikalar yanında, gelecekte uygulanması önerilebilecek sosyal politikalar ve hukuki düzenlemeler konusunda bilimsel görüşler ortaya konacaktır.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK

Kongrenin ikinci gününde, Prof. Dr. Emel Topçu (HasanKalyoncuÜniv.) moderatörlüğünde gerçekleştirilecek, “Pandemi döneminde kadın akademisyen olmak.” başlıklıpanelde, pandemidöneminde bilim insanı kimliği ile kadınların karşılatıkları sorunlar bilimsel bir perspektifle elealınacaktır.

Kongrenin birinci ve ikinci günü sosyal bilimler ve fen bilmleri alanlarında gönderilen tebliğ sunumları ile devam edecektir.

Kongrenin üçüncü günü tamamen sağlık ve tıp alanında gönderilen tebliğlerin sunumuna ayrılmıştır. Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar (SakaryaÜniv.) ve Prof. Dr. Taşkın Duman (Mustafa Kemal Üniv.) moderatörlüğnde gerçekleşecek panele Sağlık Bakanlığı Devlet Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hasan Arslan konuşmacı olarak katılacak ve pandemidönemin dedevlet hastanelerinin yaptıkları çalışmalar ortaya konacaktır. İkinci panel ise Prof. Dr. Taşkın Duman moderatörlüğünde, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar (Sağlık Bilimleri Üniv.); Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk (Sakarya Univ.), Doç. Dr. Dilcan Kotan Dündar (Sakarya Univ.)veDr. İbrahim Ersoy (Mediamagazin) panelistliğinde gerçekleştirilecektir.

Kongrede ayrıca, bilim dünyası yanında STK’lardan ve medyadünyasından önemli isimlerin tebliğ sunumlarıvekonuşmaları da yer alacaktır. Ülkemizin önemli basın mensuplarından Sayın Abdurrahman Dilipak’da CONCOVID kongresine konuşmacı olarak katılacaktır.

5G Virüs News – Platformu sitesinde bütün konuşmalar yayınlanacak.

CONCOVID

12-13-14 Haziran 2020

AÇILIŞ KONUŞMASI

12 June 2020

ONURSAL BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN (Onaylanacak)

Panel Açılışı

Açılış Konuşmacıları

10.30-11.00

 Dr. Şuayip Birinci (Vice Minister of Health) (to be confirmed)

 Dr. Fahrettin Koca (Minister of Health) (to be confirmed)

Rektörlerin Açılış Konuşmacıları

11.00-12.30

 Prof. Dr. Mahmut Ak (Istanbul University, Rector)

 Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma (Iğdır University, Rector)

 Prof. Dr. Süleyman Özdemir (Bandırma 17 Eylül University, Rector)

 Prof. Dr. Arif Karademir (Bursa Technical University, Rector)

 Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar (Düzce University, Rector)

Panel Açılışı

14.00-16.30

Panel Konusu: “COVID-19'un Disiplinlerarası Değerlendirmesi: Ülke Vakaları ve Politik Öneriler”

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Ayfer Gedikli (Istanbul Medeniyet University)*

Panalistler:

 Prof. Dr. Mohammad Shahbaz (Beijing Institute of Technology, China)

 Prof. Dr. Gary Campbell (Michigan Technological University, USA): “US

Government Economic Response to the COVID-19 Pandemic."

 Prof. Dr. Berrin Tansel (Florida International University, USA)

 Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha (INCEIF, Malaysia): “Salvaging SMEs

from the Covid Crisis: An Islamic Finance Proposition.”

 Prof. Dr. Nabil Maghrebi (Wakayama University, Japan): “The economics of

diseas outbreaks, policy responses, and challenges”

Prof. Dr. Tolga Omay (Atılım University, Turkey)

 Prof. Dr. Modjtaba Sadria (Ins.for Empowerment and Cult. Dynam., Iran):

“Covid-19 mirroring our world”

 Dr. Stefano Siviero (Bank of Italy, Italy)

 Dr. Kazi Sohag (Ural Federal University, Russia)

*Son programa bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

16.30-18.00

Panel Topic: “COVID-19: Türkiye'de Güncel Performans, Gelecek Projeksiyonları ve Politik öneriler."

Moderator: Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Tech. Univ.)

 Prof. Dr. Tevfik Özlü (Member of Scientific Board, Karadeniz Tech. Univ.):

“Pandemi sürecinde Bilim Kurulu’nun çalışmaları”

 Prof. Dr. Mustafa Aykaç (Marmara University, Turkey)

 Prof. Dr. Refik Korkusuz (9 Eylül University): “Covid-19 sürecinde ILO

standartlarına göre çalışanların sosyal güvenliği”

 Prof. Dr. Birol Akgün (Maarif Foundation)

 Dr. Rabia İlhan (İbn Haldun University): “AK Parti Kadın Teşkilatı’nın

Pandemi sürecinde yaptığı çalışmalar üzerine genel değerlendirme”

 İhsan Aktaş (GENAR): “Pandemi krizi sürecinde devletlerin mukayesesi”

*Son programa bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

Özel Panel

18.00-18.20

 Journalist Abdurrahman Dilipak

13 Haziran 2020

Panel Tartışması

14.00-16.00

Panel Açılışı: “Covid-19 Kapsamındaki, Kadın Akademisyenlerin Karantina Zorlukları.”

Moderator: Prof.Dr. Emel Topçu, Hasan Kalyoncu University

Panelist:

 Prof. Dr. Emel Topçu, Hasan Kalyoncu University

 Assoc. Prof. Dr. Tuba Büyükbeşe, Hasan Kalyoncu University

 Dr. Emine Yaman, Univ. of Sarajevo, Dean

 Dr. Deniz Işıkoğlu Bedir, Mardin Artuklu University

 Dr. Zeynep Sağır, Fırat University

 Dr. Güzin Ağca Varoğlu , Harran University

Res. Assist. Serap Fiso, Univ. of Sarajevo

14 Haziran 2020

Panel Tartışması

10.30-11.00

Panel Açılışı

Moderators : Prof. Dr. Taşkın Duman (Mustafa Kemal University) &

Assoc. Prof. Dilcan Kotan Dündar (Sakarya University)

 Panelist: Dr. Hasan Arslan (Ministry of Health, General Manager of Public Hospitals)

Panel Konusu:

Moderator: Prof.Dr. Emel Topçu, Hasan Kalyoncu University

Panelist:

 Prof. Dr. Emel Topçu, Hasan Kalyoncu University

 Assoc. Prof. Dr. Tuba Büyükbeşe, Hasan Kalyoncu University

 Dr. Emine Yaman, Univ. of Sarajevo, Dean

 Dr. Deniz Işıkoğlu Bedir, Mardin Artuklu University

 Dr. Zeynep Sağır, Fırat University

 Dr. Güzin Ağca Varoğlu , Harran University

 Res. Assist. Serap Fiso, Univ. of Sarajevo

14 Haziran 2020

Panel Açılış

Moderators : Prof. Dr. Taşkın Duman (Mustafa Kemal University) &

Assoc. Prof. Dilcan Kotan Dündar (Sakarya University)

Panalist

 Prof Dr Mehmet Halil Öztürk (Sakarya University, Chairman of Turkish

Society of Interventional Radiology): “COVID-19 Tanısında Görüntüleme:

Türkiye Deneyim”

 Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar (University of Health Sciences, Dr. Sadi Konuk

Traning and Recearch Hosp.): “Türkiye’ de COVID-19 Tanı Testleri ve

Kitlerin Durumu”

 Assoc. Prof. Dr. Dilcan Kotan Dündar (Sakarya University): “COVID-19 ve

Mortalite: Nörolog Gözüyle”

 Dr. İbrahim Ersoy (Mediamagazin, Editorial Director): “Türkiye’de Doğru

Sağlık Haberlerine Erişiliyor mu?

BİLİMSEL KOMİTE

Abbas Mirakhor, The Global University of Islamic Finance, INCEIF

Abdülmecit Türüt, İstanbul Medeniyet University

Adem Esen, İstanbul University

Adem Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy University (Rector)

Ahmet Nohutçu, İstanbul Medeniyet University

Ahmet Şatır, Condordia University

Ahmet Tabakoğlu, Marmara University

Ali Çelikkaya Eskisehir, Osmangazi University

Ali Kutan, Southern Illinois University

Alpaslan Açıkgenç,Yıldız Technical University

Ana Castelo, University of Évora, Portugal

Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, Federal University of Parana, Brezilya

Ana Vulevic, CIP,Belgrade, Serbia

Andrzej Bistyga, Katowice School of Economics, Poland

Angelina Valenzuela Rendón, Universidad de Monterrey, Spain

Anil Kumar Bera, University of Illinois at Urbana Champaign

Arif Sarı, Girne Amerikan University

Ayfer Gedikli, İstanbul Medeniyet University

Ayhan Orhan, Kocaeli University

Aysun Fıçıcı, Southern New Hampshirw University,USA

Ayşe Buğra, Boğaziçi University

Berrin Tansel, Water Env. Fed., Env. and Water Resources Inst. of ASCE, USA

Bilal Karabulut, Gazi University

Buerhan Saiti, Istanbul Sabahattin Zaim University

Burcu Özcan, Fırat University

Bülend Aydın Ertekin, Anadolu University

Bülent Aybar, Southern New Hampshire University,USA

Bülent Güloğlu, İstanbul Technical University

Carlos Pinto Gomes, University of Évora, Portugal

Daniel Balsalobre Lorente, University of Castilla,La Mancha, Spain

Daniel Meyer, North,West University, South Africa

David Weir, Northumbria University / Cambridge Scholars

Dilcan Kotan, Sakarya University

Doğan Uysal, Celal Bayar University

Durmuş Çağrı Yıldırım, Namık Kemal University

Emrah İsmail Çevik, Namık Kemal University

Ensar Nişancı, Namık Kemal University

Erdal Tanas Karagöl ,Yıldırım Beyazıd University

Fırat Purtaş, Gazi University

Füsun Mayda Domaç, University of Health Sciences

Gary Champbell, MIT, USA

George Filis, Bournemouth University, İngiltere

Gualter Couto, University of Azores

Hakan Sarıbaş, Zonguldak University

Haktan Sevinç , Iğdır University

Halil Altıntaş, Erciyes University

Haluk Alkan, İstanbul University (Vice Rector)

Hamdi Döndüren, KTO Karatay University

Hamza Ateş, İstanbul Medeniyet University

Hasan Selçuk Selek, TUBITAK,TEYDEB

Hasan Vergil, İstanbul University

Hatice Neşe Erim, İstanbul Medeniyet University

Idris Demir, Ankara Social Sciences University

İbrahim Güran Yumuşak, Sabahattin Zaim University (Dean)

İlhan Eroğlu, Gaziosmanpaşa University

İlhan Öztürk, Çağ University

Jacinto Garrido,Valverde, University of Extremadura, Spain

Pierre Allegret Jean, Paris Ouest Nanterre, France

José Cabezas, University of Extremadura, Spain

José Manuel Jurado,Almonte, University of Huelva, Spain

José Manuel Naranjo Gómez, University of Extremadura, Spain

José Martín Gallardo, University of Extremadura, Spain

Julián Mora Aliseda, University of Extremadura, Spain

Kahraman Çatı, Düzce University

Kenan Aydın, Yıldız Technical University

Kerem Alkin, Medipol University

Luis Fernández, Pozo, University of Extremadura, Spain

Luís Loures, Polytechnic Institute of Portalegre (IPP) University of Algarve, Portugal

Luís Loures, Polytechnic Institute of Portalegre, Portugal

Mahmut Bilen, Sakarya University

Mehmet Akif Öncü, Düzce University, (Vice Rector)

Mehmet Duman, İstanbul University

Mehmet Naci Efe, Beykent University

Mehmet Yüce, Uludağ University

Meriç Subaşı Ertekin, Anadolu University

Mohamed Eskandar Shah Mohd Rasid, INCEIF (Dean)

Muhammad Ali Nasir, Leeds Beckett University, UK

Muhammad Shahbaz,China Institute of Technology

Muhammad Yusuf Saleem, Afghanistan Central Bank

Muhsin Kar, Ömer Halisdemir University (Rector)

Murat Akkaya, Girne Amerikan University

Murat Çizakça, Marmara University

Murat Yülek, OSTIM University (Rector)

Mustafa Aykaç, Marmara University

Mustafa Ulu, Erciyes University

Nabil Maghrebi , Wakayama University, Japan (Dean)

Natanya Meyer, NorthWest University, South Africa

Nazıf Mohib Shahrani, Indiana University, USA

Necmettin Kızılkaya, Istanbul University

Nicholas Apergis, University of Piraeus, Greece

Nigar Demircan Çakar, Düzce University (Rector)

Oana Madalina Driha, University of Alicante, İspanya

Obiyathulla Ismat Bacha, The Global University of Islamic Finance, INCEIF

Özlem Durgun, İstanbul University

Pedro Pimentel, University of Azores

Ramazan Sarı,Middle East Technical University

Recep Ulucak, Erciyes University

Refik Korkusuz,9 Eylul University (Dean)

Rossana Santos, University of Madeira

Rui Alexandre, Castanho WSB University Poland & University of Madeira Portugal

Rui Alexandre Castanho, WSB University, Poland

Ruslan Nagarev, Sabahattin Zaim University

Sayım Yorgun, Istanbul University (Dean)

Selahattin Dibooglu, University of Sharjah, UAE

Selim Erdoğan, Gaziantep University

Sema Yılmaz Genç, Kocaeli University

Sérgio Lousada, University of Madeira, Portugal

Seyfettin Arslan, Dicle University

Seyfettin Erdoğan, İstanbul Medeniyet University

Shawkat Hammoudeh, Drexel University, USA

Süleyman Özdemir, Bandirma Onyedi Eylul Universitesi (Rector)

Tevfik Özlü, Karadeniz Technical University

Tariqullah Khan , Hamad Bin Khalifah University Doha, Qatar

Taşkın Duman, Mustafa Kemal University

Tiago Borba, University of Porto, Portugal

Tolga Omay, Atılım University

Uğur Soytaş, Ortadoğu Technical University

Veysel Bozkurt, Istanbul University

Yakup Bulut, Gaziantep University

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Dr. Serin Özlü 2 yıl önce

Neden kimse yorumlamamış, hayret doğrusu. Konferans videoları aşağıdaki Youtube kanallarında yayınlanmış vaziyette:
- Sn. Dilipak'ın bölümü (zamanı ayarlı):
https://youtu.be/No5_VQ2qsmM?t=37434
- CONCOVID Online
https://www.youtube.com/channel/UCV0OS139VyjyxEPWahz9ALw
- CONCOVID Online 2
https://www.youtube.com/channel/UC-jeL-VHGW7EPAg0TNY0dwA
- CONCOVID Online 3
https://www.youtube.com/channel/UCB2zUymLV49ECDBqyjycarA

Avatar
yasir 2 yıl önce

'pandemi döneminde kadın akademisyen olmak' ya ne alaka kardeşim ne alaka ne alaka illa feministliği buraya da sokuşturmuşsunuz