Öne Çıkanlar Bolivya Türkiye Twitter aŞI Elon Mask

PLANDEMİ DE OVERTON PENCERESİ AÇILDI!

Plandemi yalanları toplumsal hayatımıza girdikten sonra kamusal alana da iyice yerleşti, hükümetlerin yalanı manipüle etme yeteneği de normalleşti.”

5gvirusnews Araştırma Dosyası

Bize model bir virüsün yarattığı muazzam bir salgın gösterilirken, diğer tarafta ise dünyayı kökten değiştirme planlarını açıkladılar. Sorulması gereken, tüm bunları model bir virüs ile nasıl yapıyorlar? Mutlaka bir formülü veya teorisi olmalıydı! İşte o formül, yaşadıklarımızla bire bir örtüşen, Overton Penceresi” idi.     

Siyaset  bilimci Joseph Paul Overton’un (1960-2003) ölümünden sonra, Overton Penceresi” olarak adlandırılan bir kavram oluştu. Günümüzde, Overton Penceresi” fikri, belirli bir zamanda ana akımın siyasi olarak toplum için kabul ettirdiği politikalar dizisi ve  “Söylem Penceresi” olarakta bilinir.

Plandemi sürecinde bir “Overton Penceresi” açılarak, Covid-19 hastalığı gösterildiğine ilişkin artık 100’lerce kanıt oluştu. Onun için, “Overton Penceresi”  fikri veya teorisini kullanarak, arka planın nasıl çalıştığına ilişkin  bir bakış açısı yakalanacağı düşüncesindeyim. Hatta plandeminin kuramcıları da Overton Penceresi  açarak bu işi yaptığına nerdeyse eminim.

Pencereyi biraz açacak olursak,  herhangi bir konuda Overton Penceresi  açıldığında, fikir mantıksız da olsa nasıl değiştirileceği ve uzun vadede hangi yöntemlerin kullanılacağı ve kabul göreceği de belirlenir. Açılan pencere ile bir fikrin toplumda kabul görmesi kültürel, ahlaki veya etik dışı dediğimiz tüm kavramaları kökten değişebilir! Bunun için direkt olarak toplumun fark etmeyeceği yani plandemi sürecinde olduğu gibi,  bitmeyen bir salgın maskesi ile istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Açacağınız Overton Penceresi ile toplum daha önce ayıpladığı tüm konuları değişime uğratır  ve unutturabilirsiniz.

Toplumdaki değişimi Overton Penceresinden görmek için, bu kavramı biraz daha yakından tanıyalım; 

Overton penceresi, kamuoyunun bir konudaki görüşünün nasıl değiştirilebileceğini anlatan politik bir kavramdır. Daha önce akıl almaz olduğu düşünülen fikirlerin uzun vadede kabul edilebileceğini belirtir.

Bu kavrama göre tabu konular bile onun etkilerinden  ayrı düşünülemez. Toplumun ensest, pedofili veya yamyamlık gibi konularda sahip olduğu genel görüş kökten değişebilir. Bunun olması için beyin yıkamak veya diktatörlük rejimi uygulamak gerekli değildir. Overton'un Kökenleri pencere konsepti siyasal bilimci Joseph Overton tarafından incelendi. Halkın kamu yönetiminin her alanı için, yalnızca dar bir politik yelpazeyi kabul ettiği gözlemlendi.

Joseph Overton yelpazenin tepesindeki, “en özgür”den, en alttaki, “en az özgür”e kadar uzanan dikey bir politika modeli geliştirdi. Bu kabul edilebilir politikalar, bu eksende hareket edebilen bir pencerede çerçeveleniyordu ve bu da hükümet müdahalesi ile ilgiliydi.

Overton Penceresinin Aşamaları

Prensip olarak, toplumun yukarıda bahsettiğimiz bazı tabuları kabul etmesi imkansız görünüyor. Ancak, Overton Pencere konsepti bunun olabileceğini savunuyor!

1. Aşama: Düşünülemezden Radikale

İlk aşamada, yamyamlık Overton penceresindeki en düşük kabul seviyesindedir. Toplum bunu ahlaksız buluyor. İğrenç ve saçma olarak kabul edilir. Bu noktada, pencere kapanır ve hareket etmez.

Bilim adamları kamuoyunu değiştirmeye başlamak için onu incelemeye başlar. Bilim adamları için tabu konular olmamalıdır. Böylece bilim topluluğu, bazı kabilelerin geleneklerini ve ritüellerini incelemeye başlar.

2. Aşama: Radikalden Kabul Edilebilire

Birinci aşamadan sonra, fikir düşünülemez olmaktan çıkıp tartışılır hale gelir. İkinci aşamada, insanlar fikri yavaş yavaş kabul etmeye başlar. Bilim adamlarının vardığı sonuçlara göre toplum, konu hakkında bilgi edinmeyi reddedenleri, aşı karşıtları gibi uzlaşmaz olarak görür.

Direnen insanlar bilime karşı çıkan fanatikler olarak görülmeye başlanır. Artık onların fikirlerine karşı hoşgörüsüzlük vardır.

Türkiye’de yaşadığımız süreçten örnek verecek olursak, yeni fikirler toplum tarafından benimsenmesi sağlandıktan sonra karşı çıkanlar artık fanatik olmuştur. Ve onlar gerici, yobaz, vatan haini gibi olumsuz çağrışımlar ile kamuoyu tarafından kınanır.

3. Aşama: Kabul Edilebilirden Mantıklıya

İnsan etinin tüketilmesi ortak bir hak haline gelir. Şimdi fikir artık mantıklı duruma gelmiştir. Bu arada fikre karşı çıkmaya devam edenler de eleştirilmeye devam edecek ve bu insanlar, temel bir hakka karşı olan radikaller olarak kabul edilecektir.

Diğer yanda, bilim topluluğu ile medya insanlık tarihinde birçok yamyamlık vakası olduğu konusunda ısrar edecek ve medya bilim adamlarını referans göstererek haber yapacaktır.

4. Aşama: Mantıklı Olandan Popüler Olana

Şimdi, yamyamlık favori bir konu haline geliyor. Fikir, filmlerde ve televizyon dizilerinde olumlu bir şey olarak görünmeye başlar. Aynı zamanda bu uygulamalarla ilgili tarihi şahsiyetler de övgü alır. Fenomen olan fikir giderek daha çok çeşitlenmekte ve olumlu imajını güçlendirmeye devam etmektedir.

5. Aşama: Popüler Olandan Politik Olana

Başlangıçta kapatılan Overton penceresi geniş açıldı. Bu son aşamada olguyu yasallaştıracak yasama mekanizması kendisini hazırlamaya başlar. Yamyamlık taraftarları siyasette güçlenir ve daha fazla güç ve temsil arayışına girer.

Böylece önceleri düşünülemez ve ahlak dışı kabul edilen bir fikir, bir hak olarak kollektif bilinçte yerleşmiştir. Bu, ne kadar çılgın olursa olsun, halkın herhangi bir fikre ilişkin algısını değiştirebilecek bir konsept aracılığıyla oldu.

İşte bu konsepti başından itibaren yaşadığımız ve gözlemlediğimiz bir süreç var. O da 11 Mart 2020 tarihinde DSÖ’nün plandemi ilan ettiği  gün başlamıştır. Başlayan bu süreci NextCard'ın, kar amacı olmayan Liology Institute'nun kurucusu ve yazar Jeremy Lent’in de 4 Nisan 2020 tarihli yazında ilk kez Overton penceresinde gördü. Jeremy Lent yazısında, Covid-19, Overton penceresini sonuna kadar açtı. Sadece birkaç hafta içinde, daha önce hayali ya da tamamen kabul edilemez olduğu gerekçesiyle reddedilen politik ve ekonomik fikirlerin ciddi bir şekilde tartışıldığını gördük: evrensel temel gelir, evsizleri barındırmak için hükümet müdahalesi ve bireysel faaliyetler üzerinde devlet gözetimi, bunlardan sadece birkaçı. Ancak unutmayın - bu, sonraki aylarda katlanarak genişleyecek bir sürecin yalnızca başlangıcıdır.” diyordu.

Plandemiyi  devrimci bir güç olarak gören Lent’e göre, “on yıllarca sürebilecek değişimler haftalar içinde” gerçekleşebilirdi.

Bilim insanı mRNA sıvılarının mucidi olarak bilinen Dr. Robert W Malone de 23 Aralık 2021 tarihinde yazdığı makalede, plandeminin başlangıcından itibaren süreci aynı çerçevede üretilen politikalar olarak gördüğünden dolayı Overton Penceresi”nde en son, “Omicron’da kırıldı” değiştirin, diğer bir ifade ile de plandeminin Overton Penceresi” çöktü diyordu.

Yazımızın bundan sonra ki bölümünü, plandemi de Overton Penceresi’nin nasıl açıldığına ilişkin ilk makaleyi yazan Dr. Robert W Malone ilgili yazısına bırakalım…

Omicron Kırıldı! Yeni Overton Penceresi Açın!

Yeni Paradigma Kaymasına Hoş Geldiniz…

Overton'un siyasi olasılık Penceresi, halkın dikkate almaya ve kabul etmeye istekli olduğu sınırlı sayıda bir fikir kavramıdır. Politikacılar ancak Overton Penceresine uyan politikaları savunarak etkili olabilecekleri ve Overton Penceresini genişletebilecek veya daraltabilecek olan yıkıcı gruplardır. COVID-19 örneğinde, asil yalanın kullanımı, hükümet ve dünya sağlık yetkilileri ile eski medya dalkavukları tarafından maske kullanımı, aşı stratejileri ve sokağa çıkma yasağı gibi konularda Overton Penceresini kısıtlamak ve hatta kapatmak için kullanıldı. Açıkça açık olmak gerekirse, Overton Penceresi, bilimsel söylemi kısıtlamak için aktif olarak manipüle edilen politik bir kavramdır!

Hükümet yetkilileri kasıtlı olarak medya kuruluşlarını, sosyal medyayı ve büyük teknolojiyi STK'lar, “The Trusted News Initiative”-“ Güvenilir Haber Girişimi” ve üç (BBC) harfli ajansı aracılığıyla bir araya getirerek Pencereyi sınırlayan yıkıcı gruplar olarak hareket ediyor. NIH-Ulusal Sağlık Enstitüleri medya kampanyaları aracılığıyla Dr. Anthony Fauci, Dr. Francis Collins ve diğerleri, Overton Penceresini sınırlamak veya kapatmak için harekete geçti. Ayrıca Overton Penceresini sınırlamak, politika konumlarının halk tarafından sorgulanmasını önlemek ve hükümet otoritesini genişletmek için hem gruplara hem de bireylere karşı karalama kampanyalarını etkili bir şekilde kullandılar . Artık Overton Penceresinin arkasındaki siyaset bilimi hakkında derin bir anlayış var. Ve bu fikirler, kamu kurumları tarafından daha önce hiç düşünülmemiş şekillerde halka pazarlamak için kullanılıyor.

"En yaygın yanılgı, yasa koyucuların kendilerinin Overton Penceresini değiştirme işinde olmalarıdır. Bu kesinlikle yanlış. Milletvekilleri aslında Pencerenin nerede olduğunu tespit edip ona göre hareket etmekle meşguller.” - Joseph Lehman

Dolayısıyla, Mackinac  Kamu Politikası Merkezi başkanı Joseph G. Lehman'a göre, politikacılar yalnızca Overton Penceresini tespit edebilir, ancak tipik olarak onu doğrudan etkilemede etkili değildir! Bu kuralın bir istisnası, Başkan Trump gibi popülist, karizmatik ve radikalleşmiş bir lider olabilir. Aslında, Trump'ın Overton Penceresini genişletmesi başarısının anahtarıydı. Hem Trump hem de orijinal kampanya yöneticisi Steve Bannon, usta bir pazarlamacı ve medya manipülatörüdür, bu nedenle Overton Penceresini sosyal medya pazarlama kampanyalarında bir araç olarak kullanmaları büyük olasılıkla kasıtlıydı.

Genel bir kural olarak, düşünce kuruluşlarının ve toplumsal hareketlerin Overton Penceresini bir şekilde değiştiren siyasi aktörler olduğuna inanılmaktadır. Seçmenleri ve halkı, Pencerenin dışındaki politikaların dahil edilmesi gerektiğine ikna etmek veya “onaylanmış” Overton Penceresine sığması için izin verilenler ve sınırlamak için hareket edenler bu gruplardır. NIH'nin, Overton Penceresini gerektiği gibi sınırlayarak ve genişleterek USG-University System of Georgia’nın pandemik müdahale politikalarına (ve kilit HHS-"Department of Health and Human Services" liderlerinin bürokrat/politikacı kariyerlerine) fayda sağlamak için çalışan böyle bir savunuculuk grubu haline geldiği iddia edilebilir.  

Great Barrington Deklarasyonu(**), başarılı bir sosyal medya kampanyası kullanarak COVID-19 Overton Penceresini genişletmeyi başaran, "yabancı" bir grup bilim insanına bir örnektir. Şu anda neredeyse bir milyon imzaya ulaşan bu bildirge, temelde aşağıdakileri ifade eden pandemi müdahale politikalarına ilişkin sağlam, bilimsel ilkeleri yineliyor:

“Sürü bağışıklığına ulaşmanın risklerini ve faydalarını dengeleyen en merhametli yaklaşım, minimum ölüm riski altında olanların hayatlarını normal yaşamalarına izin vermek, doğal enfeksiyon yoluyla virüse karşı bağışıklık geliştirmelerini sağlamak ve en yüksek risk altında olanları daha iyi korumaktır. Biz buna Odaklanmış Koruma diyoruz.”

-Büyük Barrington Deklarasyonu

Bu sayının diğer tarafında, evrensel aşılama, zorunluluklar ve zorunlu aşılama ile ilgili Overton Penceresini kapatmak için radikal etkileyiciler olarak hareket eden NIH ve eski medya ( Güvenilir Haber Girişimi aracılığıyla ) aracılığıyla ABD Hükümeti Sağlık ve İnsan Hizmetleri (HHS) çocukların Ana akım medyayı muhalefette kurarak ve karalayarak eylemci bilim adamlarını ve doktorları sınırlamaya çalıştılar. FOIA- Freedom of Information Act tarafından elde edilen aşağıdaki e-posta, Francis Collins, Anthony Fauci, Cliff Lane ve Lawrence Tabak'ın, "devam etme" sürecini yönetmeye dahil olduğunu listeliyor ve birincil yazarlara kişilik suikasttır. Bu kıdemli USG HHS yetkilileri, bu ve önceki pandemi müdahalelerine öncülük ettikleri için hatırlanması gereken önemli isimlerdir. Devlet görevlilerinin bu tür davranışları özgür, açık ve demokratik bir toplumda hoş görülemez. 

Secreraty ile görüşen çevredeki epidemiyologlardan gelen bu teklif, büyük ilgi görüyor

ve hatta Nobel Ödülü sahibi Mike Leavitt Stanford'un ortak imzası gibi görünüyor.

Önermelerinin hızlı ve yıkıcı bir şekilde yayınlanması gerekiyor.

Henüz internette böyle bir şey görmüyorum - devam ediyor mu?

"Bu araştırmacılar uç noktalarda değildi ve toplumu karantinaya almaya karşı olmaları da değildi. Ancak virüs üzerindeki panik içinde, resmi makamların bu iki sesi, yetkilerini muhalifleri damgalamak ve tartışmayı bastırmak için kullandı. E-postasından bir hafta sonra, Dr. Collins Washington Post'a Büyük Barrington Deklarasyonu hakkında konuştu . "Bu, epidemiyolojinin uç bir bileşenidir" dedi. “Bu ana akım bilim değil. Tehlikeli." Mesajı yayıldı ve alternatif strateji çoğu bölgede reddedildi.

Dr. Fauci, Dr. Collins'e yayından kaldırmanın devam ettiğini söyledi. Bir teknoloji haber sitesi olan Wired'daki bir makale , herhangi bir bilimsel bölünme olduğunu reddetti ve karantinaların çöp olduğunu savundu - geri gelmeyeceklerdi. Keşke doğru olsaydı. Sonraki ay vakalar arttı ve kısıtlamalar geri döndü.

Dr. Fauci ayrıca sol görüşlü bir dergi olan Nation'dan birkaç tane  makalesini e-posta ile gönderdi.

E-postalar bir geri bildirim döngüsü öneriyor: Medya, Dr. Fauci'yi tartışılmaz bir otorite olarak gösterdi ve Dr. Fauci konuşma noktalarını medyadan aldı. Facebook , Büyük Barrington Deklarasyonu'ndan bahsedenleri sansürledi. Grup düşüncesi bu şekilde çalışır.” Wall Street Journal

Dr. Fauci, "asil yalan"ı tekrar tekrar kullanarak Overton Penceresini sınırlama girişimlerinde özellikle berbattı. Bir, "Soylu Yalan" politikacılar tarafından, genellikle bir gündem oluşturmak için bilerek yayılır. Soylu Yalan özünde paternalisttir(***). Aldatan, yalan söylemenin toplumun çıkarına en iyi şekilde hizmet ettiğini varsayar. Fauci'nin yanlış bilgileri ve yalanları, politikacılar da dahil olmak üzere kamu ve hükümet yetkililerinin davranışlarını etkilemeyi hedefliyordu. O, Overton Penceresini genişletmek ve sınırlamak için Soylu Yalan’ı etkin bir şekilde kullandı ve aslında, politikacıların eylemde bulunabileceği ve kendi seçmenlerinin güvenlik sınırları içinde kalabileceği anlatısını kontrol etti.

Fauci'nin bu pandemide ki ilk Asil Yalanlarından birisi maske kullanımıyla ilgiliydi. İlk olarak yaptığı yorumlar, maskelerin COVID-19'a karşı etkili bir önlem olmadığı yönündeydi. Bu, ABD'nin maske sıkıntısı yaşadığını kabul etmek yerine gerçek olarak ifade edildi. Bundan sonra insanlara bir hatta iki maske takmasını tavsiye etti. CDC bu talimatı -verilerin çoğu maskenin etkinliğinin en iyi ihtimalle %10 etkinlikle sınırlı olduğunu göstermesinden çok sonra destekledi. Dr. Fauci daha sonra virüsün yayılmasının daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini belirtti. Ama veriler, yaşlılar ve yüksek riskli popülasyonlar dışında, hastalığın ciddiyetinin grip virüsüne çok benzediğini gösterdi.

Fauci'nin Soylu Yalana bir başka örnek de, fonksiyon kazanımı araştırmalarına ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamalardır. Fauci'nin son 18 ayda işlev kazanımı araştırması konusundaki pozisyonundaki değişiklik, “hiç olmadı”dan “laboratuvarı finanse etmemek ihmalkarlık olurdu”ya dönüştü. Tabii ki, bu yalan kendini korumakla ilgili olduğu için, aslında asil bir yalan kategorisine girmiyor - ama sadece kendi ilişkisini örtmek için bir yalandı.

Fauci, aşı kampanyasına, sürü bağışıklığına ulaşmak için nüfusun %60'ının aşılanması gerektiğini belirterek başladı. Sürü bağışıklığı dediği şeyi elde etmek için aşılanması gereken insan yüzdesini sürekli olarak dürttü. %60'la başladı, sonra %70, %85, %90'a gitti ve sonunda %100'ün üzerinde güçlendiricilerle aşılandı. Virüsün endemik olacağı netleştikten çok sonra bile, aşılar, çocuklar için aşılar ve aşı zorunlulukları için sürü bağışıklığını savunuyordu.

Overton Penceresi kavramı siyasi alanımıza ve kamusal söylemimize yerleştikçe, hükümetlerin Overton Penceresini manipüle etme yeteneği de normalleşti. Overton Penceresini kontrol etmek için hükümetler tarafından büyük teknoloji, sosyal medya ve MSM-Militant Socialist Movement / Militan Sosyalist Hareket tarzı artık standart bir davranış kalıbıdır. Güvenilir Haber Girişimi bunun sadece bir örneğidir. Aynı kamu politikası bakış açılarını paylaşmayan epidemiyologları karalamak için NIH tarafından sosyal medyanın, MSM'nin, hükümet yetkililerinin ve düşünce kuruluşlarının kullanılması başka bir şeydir.

COVID-19 hakkında kabul edilebilir konuşmayı sınırlayarak, aşı emirleri, sokağa çıkma yasağı ve maske kullanımı şeklindeki otoriterlik, dünya genelinde hükümet tepkilerine hakim hale geldi. Ve USG halk sağlığı, politika kararlarını Amerika ve dünya üzerinde uygulamak için bir araç olarak propagandayı normalleştirdi.

Omicron, Overton Penceresini Genişleten Yıkıcı Olaydır

COVID-19'un yeni varyantı Omicron sahneye çıktı. Bu varyant beş temel yolla farklıdır:

  • Daha bulaşıcı ve yakında ABD'de baskın varyant olacak
  • Daha az patojenik
  • Şu anda mevcut aşılarla yetersiz eşleşme
  • Doğal bağışıklık, Omicron'a karşı iyi koruma sağlar
  • Hastalık belirtileri soğuk algınlığına daha çok benziyor

Bazı hükümetler artık 3., 4. ve hatta 5. takviyeyi zorunlu olarak lanse ederken, çeşitli gruplar, etkileyiciler, hatta bir dereceye kadar DSÖ ve -ana akım medya kuruluşları da dahil olmak üzere- Omicron hakkında ortaya çıkan veriler karşısında tüm kamu söylemlerini sorgulamaya başladı.

Aniden, bu aşıların bir zamanlar düşünüldüğü kadar güvenli ve etkili olmadığını ortaya çıkaran bazı veriler, twitter ve link-in gibi yerlerde ortaya çıkıyor ve gönderiler kaldırılmıyor. DSÖ, evrensel aşı ve güçlendiricilere duyulan ihtiyacı sorguluyor, hatta güçlendiricilerin COVID'i “uzatabileceğini” öne sürüyor. Real Clear Politics(****) gibi bazı ana akım medya kuruluşları bile BBC liderliğindeki, “Güvenilir Haber Girişimi” anlatısının dışında kalan makaleleri teşvik ediyor.

Bu arada Başkan Biden, aşılanmamışların, “ağır hastalık ve ölüm kışı” ile karşı karşıya kalacağı yayılmayı teşvik ederek halkın inandığı şeyi sınırlamak için çok çalışıyor. Ne yazık ki onun için, “Overton Altın Kuralı” nı izlemeyi unuttu - politikacılar yalnızca Overton Penceresini algılayabilir ve onu daraltmak veya genişletmek için harekete geçemez. Bu durumda, şiddetli hastalık ve ölüm kışı hakkındaki açıklamasına halkın tepkisi birçokları tarafından alayla karşılandı.

Geçen hafta, İsrail Sağlık Bakanlığı, bana karşı bir karalama kampanyası yürüterek, Overton'un çocukluk aşısı zorunluluklarıyla ilgili Penceresini açıkça sınırlamaya çalıştı. Günahım bu aşıların çocuklar için kullanılmasını sorgulamam ve emirlere aykırı olmam. Ne yazık ki onlar için, “Overton Altın Kuralı”nı da unuttular -politikacılar sadece Overton Penceresinin sınırları içinde hareket edebilir ve bu Pencere şimdi Omicron nedeniyle genişletildi. Ebeveynlerin çoğunluğu ABD'de çocukların aşılanmasına zaten karşıydı ve Omicron'un hafif semptomları hakkında bildiklerimiz nedeniyle bu bakış açısı genişliyor.

Tabii ki, kitlesel oluşum psikozuna (hipnoz) yakalananlar için, Omicron aşılara ve görevlere olan takıntılarını sarsmak için hala yeterli değil. Bununla birlikte, ikna edilebilir üçüncü doz için -bir bakış açısı değişimi var. Bu değişimle, Overton Penceresinin bu genişlemesiyle, politikacılar politik olarak kabul edilebilir konuşmaları genişletebilecekler ve belki de ABD Hükümeti ve dünyanın bu pandemi müdahalesine biraz akıl sağlığı getirecekler.

Overton Penceresinden plandemiye bakan Dr. Robert W Malone’nin görüşleri bununla sınırlı ama özeti; Covid-19 ile hedefledikleri devrim, gerici.  

(*) Overton Penceresi; belirli bir zamanda ana akım nüfus için politik olarak kabul edilebilir politikalar dizisidir. Söylem Penceresi olarak da bilinir.

(**) Great Barrington Deklarasyonu; 4 Ekim 2020'de Massachusetts, Great Barrington'daki American Institute for Economic Research'te yazılmış ve imzalanmış bir tekliftir.

(***) Paternalizm veya Babacılık; toplum veya aile yönetimlerinde kararların, rehber ve ideal kabul edilen kişi veya kişilerce alınmasını öngören yönetim sisteminin adıdır.

(****) RealClearPolitics; 2000 yılında eski opsiyon tüccarı John McIntyre ve reklam ajansı hesap yöneticisi Tom Bevan tarafından kurulan bir Amerikan siyasi haber sitesi ve anket veri toplayıcısı.

Kaynak :

https://rwmalonemd.substack.com/p/omicron-has-cracked-open-the-overton?r=ta0o1&utm_campaign=post&utm_medium=web

https://exploringyourmind.com/overton-window/

https://patternsofmeaning.com/2020/04/

https://www.jeremylent.com/

Anahtar Kelimeler:
DSÖOvertonRobert W Malone
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zeynep A. 2 yıl önce

Ah ah ne kadar doğru, sanırım kafayı yemek üzereyiz!! Ah çocuklarımız onları kurtarmanın lazım!

Avatar
Bozok Öncü 2 yıl önce

İşin felsefesi yapılmaya başlanmış. Oysa Yeni Dünya Düzeni projesinin uygulamalarına entellektuel bakış gereksiz. Elde sopa dilde ana avrat küfür, yürüyeceksin üzerine siyonist yahudi'nin ve masonlar benzeri işbirlikçilerinin.