Öne Çıkanlar Crans Montana 19 Mayıs Üniversitesi TDP Yedi NUHİ Kanunun HARMANCI

İFTİRA İLE MAKALE YAZMAK

Yazan Muammer KARABULUT

Açıkça görünen yanlışı ve doğru olmayanı göstermek için klasik bir örnek vardır. Eğer ilk düğmeyi yanlış iliklerseniz daha sonrakilerde de yanlışlıklar devam eder.

İşte bu bağlamada henüz DSÖ’nün, “pandemi” ilan etmediği (11 Mart 2020), mRNA’cıların (Pfizer-BioNTech ve ModeRNA) o sıvılarını ortaya (Aralık 2020) çıkartmadığı bir zamanda kurulan 5gvirusnews-platformu için ülkemizdeki iki akademisyen, “5G Virus News, aşı karşıtlarının oluşturduğu bir platformdur. Bu platformun aynı isimle aktif olarak kullandıkları bir Twitter hesabı bulunmaktadır. Bu hesap Nisan 2020'de açıldı.” diyerek uluslararası alanda yayınlanan (TJSS / The Journal of Social Science / TJSS / Sosyal Bilimler Dergisi) bir dergide İngilizce makale yazıyorlarsa düğmeyi yanlış iliklediler demektir. Böylelikle iki akademisyen yazdıkları makaleyi boşa çıkartıyorlar.(bkz)

Ve iftira atarak makale yazıyorlar.

Temeli yanlış olan akademik çalışma da doğal olarak her satırındaki yanlışlıklarla bir mikrop gibi makalenin her tarafına yayılıyor.

Onun için böylesi eleştirel bir yazıyı yazmadan önce iftira ile 18 sayfa akademik makale yazarak hakemli dergide yayınlayan, Prof. Dr. Selva ERSÖZ ve Doç. Dr. Emel DEMİR ASKEROĞLU’na 4 Nisan 2024 tarihinde aşağıdaki e-maili göndererek makalelerini geri çekmelerini istedim.

Fakat gönderdiğim e-maile yanıt alamadım.

5gvirusnews, “AŞI KARŞITLIĞININ” BAŞINI ÇEKİYOR! 

Akademik kariyerlerini Prof ve Doç. Dr olarak sürdüren ikili, “Türk Alternatif Haber Sitelerindeki Aşı Karşıtı Söylemin Analizi” başlığı ile İngilizce yayınladıkları makalede 5gvirusnews’i Türkiye’de aşı karşıtlığının başını çektiği ve en radikal yayın yapan grup olarak gösteriyordu.

İkili tarafından İngilizce yazılan makalenin nedeni; Türkiye’deki küresel operasyona karşı farkındalık oluşturan kişi ve grupları deşifre etmek, onları geliştirdikleri yeni usul yargılama tekniği, yani bu tür makaleler ile bilimsellik havası ile itibarsızlaştırmak ve akıllarınca da geniş anlamı olan, “aşı karşıtlığı” damgası vurarak toptancı bir anlayışla basitçe itibarsızlaştırmaktır.

Kendilerinin olmasa da bu tür makaleler yazdıranların veya böylesi makaleleri kabul eden dergilerin amaçları; küresel güç odakları için alanı muhaliflerinden temizlemek, eleştirileri görmezlikten gelmek ve kendileri için engel olacak olan düşünceleri etkisizleştirmektir.

“AŞI KARŞITLARINDA” BİLİMSEL GERÇEKLİK YOK

Makaleye imza atan iki yazarımız bu durumu özetle şöyle ifade ediyorlar; Medyanın bilgilendirme ve ikna etme işlevleri, Kovid 19 salgınının bir sonucu olarak giderek önem kazanmıştır. Türkiye'deki aşı karşıtı harekete ilişkin bu araştırmanın amacı, aşı karşıtı kilit aktörlerin öne sürdüğü farklı argüman türlerini daha iyi aydınlatmaktır. Bu araştırmada özellikle Türkiye'deki aşı karşıtı hareket analiz edilmiştir. Daha spesifik olarak alternatif Türk haber sitelerinin öne sürdüğü argümanları analiz etmektedir. Araştırmanın sonuçlarına göre haber sitelerinin pandemi gibi küresel konularda bölünmüş olduğu anlaşılıyor. Alternatif haber sitelerinin bilimsel gerçeklere dayanmadan aşı karşıtı söylemi benimsedikleri sonucuna varmışlar.

Yazılan makalede bahsettiğim yargılama usulü ile olmayan, “AŞI KARŞITLIĞI” veya “aşı kararsızlığını” 3 gruba ayırmışlar ve değerlendirmeyi de bu çerçevede ele almışlar.

YARGILAMA ANAHTARI DSÖ’DEN

Yazdıklarına göre, “Aşı karşıtlığının aşı icadına kadar çok eski bir geçmişi olduğundan; aşı karşıtları yekpare bir grup olarak algılanmamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü SAGE (Aşılama Uzmanları Stratejik Danışma Grubu) çalışma grubu, aşı tereddütünün nedenleri arasında, bağlamsal etkiler, bireysel ve grup etkileri ve aşı ve aşıya özgü konular.” var.

Şimdi geliştirdikleri teknikle nasıl yargılama yaptıklarına ve yargılandığımıza bakalım; 

1-İÇERİKSEL ETKİLER; Tarihi, sosyo-kültürel, çevresel, sağlık sistemi/kurumsal, ekonomik veya politik faktörlerden kaynaklanan etkiler.

a. İletişim ve medya ortamı

b. Etkili liderler, aşılama programı bekçileri ve aşı karşıtı veya aşı yanlısı lobiler.

c. Tarihsel etkiler

d. Din/kültür/cinsiyet/sosyo-ekonomik

e. Siyasi

f. Coğrafi engeller

g. İlaç sektörünün algısı

2- BİREYSEL VE GRUP ETKİLERİ; Aşıya ilişkin kişisel algıdan kaynaklanan etkiler veya sosyal/akran ortamının etkileri.

a. Ağrı da dahil olmak üzere kişisel, aile ve/veya topluluk üyelerinin aşı deneyimi

b. Sağlık ve korunmaya ilişkin inançlar, tutumlar

c. Bilgi/farkındalık

d. Sağlık sistemi ve sağlayıcılar-güven ve kişisel deneyim.

e. Risk/fayda (algılanan, buluşsal)

f. Toplumsal bir norm olarak aşılamaya karşı gerekli değil/zararlı

3-AŞI/ AŞI – ÖZEL KONULAR; Aşı veya aşılamayla doğrudan ilgili.

a. Risk/Fayda (epidemiyolojik ve bilimsel kanıt)

b. Yeni bir aşının veya yeni formülasyonun tanıtılması veya mevcut bir aşı için yeni bir önerinin sunulması

c. Yönetim şekli

d. Aşılama programının tasarımı/Uygulama şekli (örn. rutin program veya toplu aşılama kampanyası)

e. Aşı ve/veya aşılama ekipmanının güvenilirliği ve/veya tedarik kaynağı

f. Aşılama programı

g. Maliyetler

h. Sağlık profesyonellerinin tavsiyelerinin ve/veya bilgi temellerinin ve/veya tutumlarının gücü

5gvirusnews’i yukarıda sıralanan ve “farklı motivasyonları” bulunan bu tablo ile değerlendiriyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü SAGE’nin referans alınan tablosuna göre de yorumları şöyle; Türkiye'de de durum benzer olsa da özellikle son yıllarda pandemi sürecinde aşı karşıtı hareketler ya da aşı tereddütleri nüfusta artış gösterdi. Aşı kapsamındaki bu azalmaları açıklamak için aşı karşıtlığı motivasyonlarını tek bir nedene bağlamak mümkün değil ancak bu konuya odaklanan araştırmalar var (Larson ve ark., 2015), (Verger ve ark., 2015). Aşı tereddüttü kavramını kullanan bir çalışmada (Browne ve ark., 2015), bilim adamları aşı şüphecilerinin modern tıbba alternatif olarak tamamlayıcı ve alternatif tıbbı tercih ettiği sonucuna varmıştır.

Ayrıca bu kişilerin sağlık hizmetini nereden aldıkları sorusuna yönelik olarak, konuyla ilgili kararlarının esasının bilimsel bilgi değil, dini bilgi olduğunu belirtiyorlar.  Yani dini bilgiler ışığında “aşı karşıtlığı” yapmış oluyoruz.

Yukarıda bahsettiğim gibi 5gvirusnews, henüz ortada aşı olmasa da  “aşı karşıtlarının oluşturduğu bir platform” olarak damgalanmışlar.

Ve platformun aynı isimle (5gvirus) aktif olarak kullandıkları bir Twitter hesabı bulunduğunun ve hesabı da Nisan 2020'de açıldığını belirtmişler.

Türkiye'deki çalışma kapsamında 5gvirusnews’e benzeri “aşı karşıtı” alternatif haber siteleri olarak, Gazete Oksijen, Medyascope, Gazete Duvar ve Diken gibi yayın yapan medya kuruluşları olarak göstermişler.  

Türkiye’de “Aşı karşıtlığı” hakkında akademik bir makale yazanların öznesi 5gvirus-Platformu olmasına rağmen, platformun kuruluş amacı, kuruluş tarihi gibi konular sanki tarih önceki bir döneme aitmiş gibi, “Platformun ne zaman kurulduğu belli olmasa da pandemi döneminin başında kurulduğunun”  düşünmüşler.

5gvirusnews İLK SIRADA

İnceledikleri 47 haber arasında, “aşı karşıtlığı konusunda daha radikal bir yaklaşım sergileyen 5gvirüsnews platformunu” bulmuşlar. Bunu da aşağıdaki “Dünya Sağlık Örgütü Aşı İstikrarsızlığı Matrisine Göre Haber Sitelerinde Yer Alan Haber Sayıları”nı gösteren Tablo 7’de yayınlamışlar. Turuncu olarak gösterilen “Bireysel veya Grup Etkileri” ve mavi ile gösterilen “bağlamsal etkilerde” görüleceği gibi ilk sırada 5gvirusnews bulunuyor.

Yukarıdaki Tablo 8 de ise haberlerin genel sayısını ve kategorilerini göstermektedir. Tablonun oluşumuna ilişkin bilgide; Bağlamsal etkiler tarihi, sosyo-kültürel, çevresel, sağlık sistemi/kurumsal, ekonomik veya politik faktörlerden kaynaklanan etkiler olarak tanımlanmaktadır. 5gvirusnews, Haber ve Gazete Duvar'ın bağlamsal etkilere ilişkin argümanlara diğer sitelere göre daha sık değindiği bu kategorilerin kullanımında da önemli farklılıklar bulunuyor. Bireysel ve grup etkileri, aşının kişisel algısından veya sosyal/akran çevresinin etkilerinden kaynaklanan etkiler olarak tanımlanmaktadır. Bu kategoriye yönelik argümanlar ağırlıklı olarak Medyascope ve 5gvirusnews  tarafından kullanıldığı yazılı…

AŞININ OLUMSUZLUKLARINI YAZMIŞIZ

Son olarak inceledikleri haber siteleri arasında en spekülatif haberlere yine 5gvirusnews’un yere yer verdiğini tespit etmişler. Haber başlıklarında bile “olumsuz dil” görmüşler. Haber başlıklarımız da zaman zaman komplo teorilerine de yer vermişiz. Yayınladığımız 7 haberlerin tamamında, aşının olumsuz yönleri vurgulamış ve olumsuz bir dil kullanmışız.

Onun için aşağıdaki 7 haberi 5gvirusnews de yayınlana uzantıları bugün tekrar okuyalım. Sonra da iki yazarımız haklı mı haksız mı karar verelim;

1-10 milyonlarca insan ölüme koşuyor! 1/05/2022(bkz)

Tamamı bilimsel verilere dayanan ve gelecekte mRNA ölümlerine ve yan etkilerini gösteren bir yazı…DOĞRU ÇIKMADI MI?

2-Covid-19 cinayeti. 2/12/2022 (doğrusu 12/2/2022)

3 kez mRNA sıvısı alan bir kişinin ölüm haberi.(bkz)

3-Ne yazık ki "aşıların" bir güvenlik araştırması yok! 2/08/2022

(!) 5gvirusnews de haber başlığı ve belirtilen tarihte yayınlanan bir haber bulamdık!(Başlık ve tarih hatası da olabilir)

4-Kıbrıs çocuklarını feda ediyor. 2/03/2022(bkz)

KKTC’de yapılan ve tamamı belgeli bir haber..

5-mRNA bir terör silahıdır! 1/12/2022(bkz)

Haber ani ölümlere neden olan Miyokardit-Kalp Kası ile ilgili bir profesörden alınan bilgi. Yazının sonunda “mRNA sıvıları TERÖR SİLAHIDIR. Bugüne kadar aniden ölen insanları, Çin’deki Covid-19 salgını geliyor diye çekimi yapılan reklam filmlerinin dışında ne zaman gördünüz?” sorusu var.

6-mRNA bir nüfus azaltma silahıdır! 1/11/2022(bkz)

Haber, eski Pfizer Başkan yardımcısı Mike YEADON, covid-19 ile ilgili görüşleri.

7- Acil Kullanım Onayı almadan önce %90 Koruma Sağladı. 21/1/2022 (21/1/2022)

Google haberi kaldırmış! Aynı başlıkla tekrar yayınladık. (Bakalım bu sefer silinecek mi?) (bkz)

Sonuçta 5gvirusnews-platformu, “aşı karşılığı” için kurulmadı! Fakat başından itibaren mRNA sıvılarının deneysel sıvı olarak toplumda kullanılmasına karşı durdu.

Söz konusu makale Dünya Sağlık Örgütü SAGE (Aşılama Uzmanları Stratejik Danışma Grubu) çalışma grubunun, bilinen aşıların yerine geçecek olan teknolojik mRNA sıvılarını   “aşı” olarak tanıtmasına ve kabul edilmesine hizmetten ibarettir.

İnsanların, ölümlerine ve yaralanmalarına neden olan mRNA zehiri konusunda haklı çıkmadık mı?

Eğer söz konusu bilimsel gerçeklik ise  ruhsat almamış bir sıvı çalışması, “aşı” olarak tanımlanamaz!

Yazdığımız yazılarda her hangi bir dini inancı referans olarak almadık. Fakat DSÖ’nün planlı salgın ilan etmesi ile birlikte bilimin inanca dönüştürüldüğüne tanıklık ettik.

Ayrıca kuruluş zamanında, Covid-19 için ortaya çıkmış her hangi bir sıvı olmadığına göre platformu nasıl olur  da “aşı karşıtları” kurar. Belki burada platformun küresel kan emicilere, çocuk katillerine ve soykırımcılara karşı kurulmuş olması ile karıştırdılar.  

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İsmet 3 hafta önce

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar... ALLAH C.C yar ve yardımcımız olsun.