Öne Çıkanlar DSÖ Şehzadeler Belediyemiz Elektrokmanyatik aŞI İznik

KARBONDİOKSİT YAŞAMIN KENDİSİ!

5gvirusnews Haber Merkezi Antalya / 18 Haziran 2022

Karbona karşı savaş, yaşamın kendisine karşı, bitki sağlığına, hayvan sağlığına ve insan hayatına verilen bir savaştır.

Karbondioksit(*) sadece fotosentez için gerekli değildir, aynı zamanda bitkileri daha besleyici hale getirerek tıbbi değerlerini arttırır. Bu konuda çok sayıda çalışma , daha yüksek karbondioksit seviyelerinin bitkilerin vitaminini ve mineral çıkışını artırdığını göstermektedir.

Ayrıca çalışmalar daha yüksek karbon seviyelerini, bitkilerin flavonoidler(**), fenolikler(***), uçucu yağlar, tanenler, antioksidanlar, amino asitler ve diğer fitokimyasalların(****) çıktısını da arttırdığını gösteriyor.

Yaşam döngüsünde, insanlar ve hayvanlar, bitki krallığının sağladığı vitaminlere, minerallere ve fitokimyasallara bağımlıdır. Bitkiler karbon gibi temel elementlerden mahrum kaldıklarında, insanların gelişmesi için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayamazlar!

Dünya nüfusu sekiz milyar insanı aştığından dolayı bilinenin aksine son derece şifalı bitkileri, şifalı otları ve süper yiyecekleri destekleyen bir ekosistem oluşturmak için daha yüksek sıcaklıklara, daha uzun büyüme mevsimlerine ve daha yüksek karbondioksit seviyelerine ihtiyaç olacaktır.

CO2 Zenginleştirilmesi, Bitkilerin Tıbbi Özelliklerini Önemli Ölçüde Artırır!

Bir araştırma ekibi (AbdElgawad ve diğerleri) ,kimyon üzerinde bir CO2 zenginleştirme çalışması yürütmüştür.

Bilindiği üzere Kimyon  bitkisi dünya çapında yetiştirilmektedir. Bu bitki,  ishal ve koleradan astıma ve hipertansiyona kadar çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır. Kimyon antibakteriyel(*****), antelmintik(******), antifungal(*******), anti alerjik ve bronkodilatör(********) olarak tıbbi kullanım geçmişine sahiptir. Dünya çapında değerli bir ilaç olduğu için, bilim adamları büyümesini teşvik etmenin ve tıbbi özelliklerini artırmanın yollarını arıyorlar.

Araştırmacılar işte bu kimyon bitkisini iki kontrollü ortamda büyüttüler. Birinci ortam; 400 ppm CO2 içeriyordu ve diğeri 620 ppm CO2'lik yüksek CO2 seviyesi ile zenginleştirildi. Bitkiler, dokuz günlük büyümenin ardından filiz olarak ve 45 günlük büyümenin ardından da olgun bitkiler olarak hasat edildi. Araştırmacılar, tıbbi değerlerindeki farklılıkları ölçtüler. Yüksek CO2 ortamı, fotosentezi , klorofil içeriğini ve ayrıca bitkilerin taze ve kuru ağırlığını artırdı. Filizlerde ise bu artışlar sırasıyla %66, %50, %64 ve %120 olmuştur. Olgun bitkilerde bu artışlar sırasıyla %40, %44, %48 ve %29 olmuştur. (bkz)

Diğer bir çalışmada odunsu bitkilerin atmosferik CO2 zenginleşmesine büyüme tepkisi de kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Çok sayıda bireysel odunsu bitki deneyinin incelemeleri, havanın CO2 içeriğinin yaklaşık iki katına çıkması (yani 300 ppm'lik bir artış) için %50 mertebesinde ortalama bir büyüme artışı ortaya koymaktadır. (bkz)

Resim: Eldarica çam ağaçları, 1980'lerin ortalarında Dr. Sherwood Idso tarafından ortam CO2 havası ve ekstra 150, 300 ve 400 ppm atmosferik CO2 ile zenginleştirilmiş hava altında ABD Su Koruma Laboratuvarı'nda  yetiştirildi .

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KARBONDİOKSİT HASTALIKLARIN İLACI OLABİLİR!

Bu artışlar sadece başlangıçtı. CO2 zenginleştirmesi ayrıca bitkilerin karbonhidrat, protein, yağ ve ham lif içeriğini de artırdı. CO2 ile zenginleştirilmiş kimyon ayrıca daha fazla mineral, vitamin, amino asit, fenolik, antioksidan ve nihayetinde daha sağlam antibakteriyel aktiviteler üretti. Tıbbi kalitedeki bu artışlar, filizlenme aşamasında ve olgun bitkilerde de gözlenmiştir.

CO2 zenginleştirme, bitkileri bulaşıcı hastalıklar, kronik hastalıklar ve kanserlerle savaşan oldukça etkili ilaçlara dönüştürebilir.

CO2 zenginleştirme, bitkilerin antibakteriyel, antiviral, antikanser özelliklerini artırır!

Diğer  bir çalışmada , bilim adamları Arthrospira Platensis'i (*********) CO2 ile zenginleştirdiler. Bu siyanobakteri, mineral bakımından zengin alkali sulardan yetiştirilir ve tıbbi özellikleri nedeniyle dünya çapında kullanılmaktadır.

Araştırmacılar, daha yüksek atmosferik CO2'nin, "ikincil metabolizmaya karbon tahsisi yoluyla ikincil metabolitlerin sentezini indükleyen" karbon-azot oranında artışa neden olduğunu buldular. Polifenol içeriğindeki önemli artış, bitkinin "anti-inflamatuar, antiviral, antioksidan, antitrombotik, vazodilatör ve antikanserojenik dahil" tıbbi özelliklerini artırdı.

CO2 ile zenginleştirilmiş numuneler, Salmonella enterica, Escherichia coli ve Klebisella pneumoniae'ye karşı antibakteriyel özellikleri artırdı.

Ayrıca, bitkinin "insan kolon (HCT-116), meme (MCF-7) ve yumurtalık (OVCAR) kanserlerinin çoğalmasını engelleme" kabiliyetini artırarak "kanser hücrelerine karşı en güçlü sitotoksik aktiviteleri gösterdiler."

Çok sayıda çalışma, CO2 zenginleştirmenin antikanser, antibakteriyel ve antiviral biyo-aktivitelerde artışa neden olduğunu kanıtlıyor. Bu iyileştirmeler kekik, Brezilya ginsengi, yeşil çay, fesleğen, nane, guava, kava, ebegümeci, kediotu vb.'nin tıbbi değerini artırıyor.

Pandemiye Karşı Nasıl Başarılı Olunur!

Salgından kurtulmanın formülü;

Öncelikli olarak akıllarına kazınan korku paradigmasından çıkmak gerekiyor.

Yalnızca teoride kalan,  “Mikrop teorisine ve onun yarattığı tıbbi diktatörlük bağımlılığına da son verilmelidir.”

Biyoçeşitliliği artırmanın ve bitkilerin tıbbi özelliklerini artırmanın yolları aranmalıdır. İnsan bağışıklık sistemini oluşturan bu bitki besinleridir. Bitkilerde sentezlenen ilaçlar, hastalıkları engelleyen ve insanlarda ve hayvanlarda bağışıklık oluşturan bir iç hücresel alan oluşturmak için gereklidir.

Küreselciler karbonla savaşlarını hızlandırırken, insanlar kazanımlarını geri almalı ve permakültürde bulunan ilkeleri benimsemelidir. Toprağın besin kalitesini eski haline getirmek ve biyoçeşitliliğe sahip bir mahsul dizisini ortaya çıkaran atmosferik koşulları yaratmak artık son derece önemlidir!

İronik olarak, “bir sonraki pandemiyi önlemek” isteyen aynı “uzmanlar” hem insanların hem de karbonun ortadan kaldırılması çağrısında bulundular. Bu sözde hayırseverler, (bkz) toprak kalitesini, biyolojik çeşitliliği ve bitkilerin tıbbi değerini yok eden glifosat(**********) yüklü, tek kültürlü tarım uygulamalarına büyük yatırım yapıyorla.  (bkz) Bu bill gates türü  "hayırseverler", gıdaların üzerine toksinler püskürtmeyi ve kazançları için bitki genomlarını değiştirmeye devam etmek istiyorlar.

İnsanların besin ve değerli ilaçlardan yoksun kalması için, yeraltında karbon yakalamak ve bitki yaşamını fakirleştirmek istiyorlar.

Kısacası, bu küreselciler insanları aç bırakmaya, insan hastalığı ve hastalıklarından yararlanmaya çalışırken doğayı her düzeyde silahlandırıyorlar .

(*)Karbondioksit; Kovalent(+) bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan moleküle sahip, normal koşullarda gaz halinde bulunan bileşiğin adıdır. Renk ve kokusu yoktur. Kimyasal formülü CO₂ şeklinde olup molekül ağırlığı 44,009 g/mol'dür.

(+)Kovalent bağ; iki atom arasında, bir veya daha fazla elektronun paylaşılmasıyla karakterize edilen kimyasal bağın bir tanımıdır. Genellikle bağ, ortaya çıkan molekülü bir arada tutan ortak çekim gücü olarak tanımlanabilir.

(**)Flavonoid / Flavonoidler; aslında her bitkide bulunan, bitkilere gözlerimizi kamaştıran parlak sarı, turuncu ve kırmızı renkleri veren, 6000'den çok farklı maddeden bir araya gelen bir ordudur. Çoğu flavonoid insan bedeninde antioksidan işlevi görmektedir.

(***)Fenolikler/Fenonler; Organik kimya'da, fenoller ya da fenolikler, hidroksil grubunun doğrudan bir aromatik hidrokarbon grubuna bağlı olduğu bir grup kimyasal bileşiklerdir.

(****)Fetokimyasallar; Bitkilerde bulunan besleyici olmayan kimyasallardır. Hastalıklardan koruyucu etkileri vardır. Genellikle mantarlara, bakterilere, bitki virüs enfeksiyonlarına, ayrıca böcekler ve diğer hayvanlar tarafından tüketime direnmelerine yardımcı olmak için bitkiler tarafından üretilen kimyasal bileşiklerdir.

(*****) Anti Bakteriyel; Ürünleri bakteriden arındırır, fakat mantar, küf ve virüsleri öldürmez!

(******) Antelmintik; Sindirim kanalı, solunum yolları, karaciğer, göz, kalp vb yerlerde bulunan iç parazitlere etkiyen ilaçlardır. Bu ilaçlar parazitleri, ya konakçının vücudunda öldürerek  ya da vücut dışına çıkarılmasını sağlayarak etkirler.

(*******)Antifungaller; Fungus veya diğer deyişle Mantar enfeksiyonlarında kullanılan sentetik farmakolojik ajanlardır.

(********)Bronkodilatör; astım tedavisinde kullanılan ve bronkodilatasyon yaparak etki gösteren bir Astım ilaçları alt grubudur. Bronşları genişleterek oksijen alımını artırırlar.

(*********)Arthrospira Platensis; filamentli, gram negatif bir siyanobakteridir. Bu bakteri azot tutmayan fotoatotroftur. Çin'in Chenghai Gölü, Doğu Afrika'nın soda gölleri ve subtropikal, alkali göllerde izole edilmiştir.

(**********)Glifosat, geniş spektrumlu bir sistemik herbisit ve desikanttır. Bir organofosfor bileşiği olan madde, özellikle bitksel bir enzim olan 5-enolpiruvilshikimate-3-fosfat sentazı inhibe ederek etki eden bir fosfonattır. Glifosat, kanser yaptığı, bağışıklık sistemini felç ettiği kanıtlanmış bir zehir. (bkz) Tarım ürünlerinde kullanılması sebebiyle sağlık örgütleri tarafından kuşkuyla yaklaşılan maddedir.

Anahtar Kelimeler:
CO2KarbondioksitKimyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Misafir 2 yıl önce

Bu yazıyı kaleme alanın bitki ve CO2 ilişkisi hakkında bilgisi sıfır. Her şeyden önce C3 ve C4 bitki tabiri var. Yani C3 bitkisi CO2 kosullarinda verimi artar C4 bitkisi ise aksi yönde verim ve gelişimi azalır. Bu durumda artan CO2 kosullarinda bazı bitki türleri bile kaybolabilir.

Avatar
Recep 1 yıl önce

Bu c1,c2 vs bitki türlerinde açıklayın ,karbon ile elde edilen süper kritik yaşlarla kanser hastalarının iyileştirilmesi yurtlarında varama petrol türü sentetik ilaçlar dünyası güçlü parası olan konuşuyor,onları savunacak paralı adamları çok ,bize düşen ölmekmi acaba